EMOTIES LEREN BEGRIJPEN

 DENKERS EN DICHTERS OP ZOEK NAAR EVENWICHT

Vanaf zondag 23 oktober 2022 grijpt Het zoekend hert terug naar het vertrouwde concept met live lezingen voor een geëngageerd publiek. Dit innig doordacht met een inhoudelijk thema dat allen aangaat: essentiële gevoelens en emoties in velerlei gedaanten, zoals die spelen in grillige menselijke getijden. Emoties zoals die aan bod kwamen in het werk van onze dierbare geestesgenoot Bernard Dewulf (1960-2021) aan wie dit project is opgedragen.

TERUGKEER NAAR HET INTIEME – IN 5 AFLEVERINGEN

Een literair-filosofische terugkeer naar het kleine en intieme wordt dat, in vijf afleveringen, telkens gegidst door boeiende specialisten en bekwame sprekers: Dirk De Wachter, Frank Albers, Liesbet Samyn, Tinneke Beeckman en Charles Ducal. Zij laten zich coördineren door Sanne Huysmans en inspireren door briljante historische denkers en dichters: Socrates, Jean-Jacques Rousseau en Albert Camus, Niccolò Machiavelli, Baruch de Spinoza en Hannah Arendt, Søren Kierkegaard, Michel Leiris en Julia Kristeva, Emmanuel Lévinas, Franz Kafka, Bertolt Brecht, Gerrit Achterberg … en telkens opnieuw door onze dierbare geestesgenoot Bernard Dewulf (1960-2021).

VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE NIEUWE LEZINGENCYCLUS, ZIE: ONZE ACTIVITEITEN

REVIVE-FILOSOFIEFESTIVAL

ZONDAG 27 NOVEMBER 2022, 15:00-18:00 UUR

HOE VOORTAAN SAMEN VERDER? 

STREVEN NAAR WIJSHEID IN DE VERSCHEIDENHEID

Filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer zet ook in 2022 het lopende project ONZE TOEKOMST HERDENKEN dynamisch voort om zo veel mogelijk waarachtigheden te traceren en wijsheden te formuleren. Zo is beslist een nieuw ‘LIVE FILOSOFIEGEBEUREN’ te organiseren. Meer bepaald op zondag 27 november, van 15:00 tot 18:00 uur, alweer in cultuurcentrum Arenberg in Antwerpen. Daar staan niet alleen zeer boeiende sprekers op het programma, die een antwoord geven op een aangepaste vraag: ‘HOE VOORTAAN SAMEN VERDER?’. Ook wordt daar en dan het beloofde boek gepresenteerd met àlle teksten van het toekomstgerichte filosofieproject. 

Alvast deze ingenieuze en genereuze denkers komen doordachte, heel verschillende en toch complementaire antwoorden formuleren: Tinneke Beeckman, Katrien Schaubroeck, Marlies De MunckAnne Provoost en Manu Claeys, samen met hun volwassen gezinsgenoten Martha Claeys, Cornelius Claeys en Basil Claeys – het unieke, activistische schrijverskoppel David Van Reybrouck en Eva Rovers en nog anderen. 

Nieuwe namen worden gaandeweg kenbaar gemaakt. Het geheel wordt bovendien op stoom gebracht door videoclips en indringende livemuziek. Er zijn meerdere boekenstands en natuurlijk drinks en knabbels.

LEES HIER ALVAST DE ALLEREERSTE INFORMATIE!

‘HOE VERDER DENKEN?’

EXCLUSIEVE VIDEOFILM MET LEZING VAN PHILIPP BLOM

SINDS PAASZONDAG 17 APRIL 2022 HIER TE BEKIJKEN

HOE KUNNEN WE VERDER DENKEN? Dat is de kapitale kwestie waar wereldauteur, filosoof en historicus Philipp Blom in een exclusieve videofilm over reflecteerde, om uiteindelijk tot bijzondere conclusies te komen. Speelduur: 26:32.

Onder de titel ‘Het streven naar een nieuwe logica – en het belang daarvan’ hield de schrijver-denker een online-lezing voor een select publiek tijdens de live-slotmanifestatie van het filosofieproject ‘Onze toekomst herdenken’ in Antwerpen. Vanuit zijn woonruimte in Wenen vertelde Philipp Blom een inzichtelijke geschiedenis van economische en culturele ontwikkelingen die culmineert in een nieuw toekomstperspectief. De oorspronkelijke zoomlezing werd nu levendig gepimpt en overvloedig van pittige illustraties en grafiek voorzien, dit alles op de sprankelende tonen van Wolfgang Amadeus Mozart.

 Gratis te bekijken en te herbekijken via deze link of via de foto met de startknop.

MEER INFORMATIE OVER DEZE FILM: ZIE ONZE ACTIVITEITEN.

VOOR ACTUELE INFORMATIE OVER HET TOEKOMSTPROJECT: ZIE ONZE NIEUWSBERICHTEN

ONZE TOEKOMST HERDENKEN

MET WELKE FILOSOFIE KUNNEN WE VERDER?

Tijdens het filosofie- en kunstproject ONZE TOEKOMST HERDENKEN zochten meer dan 20 denkers en kunstenaars eigen antwoorden op deze cruciale vraag: ‘Met welke filosofie kunnen we verder?’ 

In een eerste fase werden elf duolezingen op video gebracht, genummerd van FILM #0 tot FILM #10. Tijdens een live-slotmanifestatie, op zondag 3 oktober 2021 in Arenberg Antwerpen, werd aan dit project een feestelijk en toch ernstig slot gebreid. Hieronder krijgt u toegang tot alle videolezingen. In onze rubriek ‘Nieuwsberichten’ vindt u een verslag van het live event ‘Hoe nu verder?’

Wij wensen u veel kijk-, luister- en leesgenot.

ALLE BASISINFORMATIE VINDT U IN ONZE UITGEBREIDE PROGRAMMABROCHURE

BEKIJK EVENTUEEL OOK NOG DEZE SPECIALE TOELEIDING

SYNTHESE – ZONDAG 03 OKTOBER 2021

HOE NU VERDER? 

LIVE FILOSOFIEGEBEUREN – ARENBERG ANTWERPEN


Het project ONZE TOEKOMST HERDENKEN werd op zondag 03 oktober 2021 live tot een climax gebracht in De Grote Zaal van Arenberg, hartje Antwerpen. Met een uniek en dynamisch filosofiegebeuren: HOE NU VERDER?  Zes bijzondere denkers en een muzikaal topduo inspireerden en confronteerden, maar slaagden er ook in te amuseren en te enthousiasmeren. Het programma was dan ook sterk en heterogeen genoeg: Dr. Tinneke Beeckman, Prof. Dr. Katrien Schaubroeck, Prof. Dr. Marlies De Munck, Dr. Stefan Buijsman, Dr. Philipp Blom, Dr. Bert Bultinck, met passende muziek van Chantal Acda & Niels Van Heertum.

BEKIJK HIER HET PROGRAMMA VAN DIT EVENEMENT

BEKIJK HIER ALSNOG DE PROMOTIEVIDEO

OF LEES HET BEKNOPTE VERSLAG, MET DAARBIJ DE VIDEOCLIPS EN FOTO’S

Als extra deelactiviteit van het project ONZE TOEKOMST HERDENKEN verraste Het zoekend hert nog met een bijzondere duolezing: over pogingen tot overbrugging tussen personen en inzichten. De laatste spreker in onze videoreeks was prof. em. Paul van Tongeren. Deze nieuwe Denker des Vaderlands in Nederland beargumenteerde de mogelijke inbreng van filosofie bij de vorming van een menselijke gemeenschap. Hij werd voorafgegaan door filosofe en auteur Aline D’Haese, die, even kritisch als goedbedoelend, als ’tegenspreekster’ optrad. Van hieruit meteen te bekijken!  

KLIK HIER VOOR MEER ACHTERGRONDINFORMATIE

KLIK HIER VOOR DE PROMOTIETRAILER (2’40”)

De negende episode van ONZE TOEKOMST HERDENKEN – over een kunstzinnig denken – kunt u hier herbekijken. Klik op deze link of in het beeld hieronder en u beleeft de lezingen van Carmen van Bruggen en Helena Cazaerck, ingeleid door prof. dr. Marlies De Munck van de UAntwerpen (foto). Samen realiseerden zij de derde aflevering van het derde deel van ons toekomstproject, onder de noemer ‘Naar een nieuwe mens, in een nieuwe wereld?’. MEER INFO

De achtste episode van ONZE TOEKOMST HERDENKEN – over een rebellerend denken – kunt u hier bekijken. Klik op deze link of in het beeld hieronder en u beleeft de lezingen van Mia Vaerman en prof. em. Frans W. Saris, ingeleid door prof. dr. Marlies De Munck van de UAntwerpenMEER INFO

De zevende aflevering van ONZE TOEKOMST HERDENKEN kunt u hier bekijken. Klik op deze link of in het beeld en u beleeft de lezingen van prof. Katrien Schaubroeck en dr. Greg Houwer, ingeleid door prof. dr. Marlies De Munck van de UAntwerpenMEER INFO

De zesde aflevering van ONZE TOEKOMST HERDENKEN kunt u hier bekijken. Klik op deze link of u beleeft de lezingen van Annika van Veen en Tom Hannes, gepresenteerd door prof. Katrien Schaubroeck van de UAntwerpenMEER INFO

De vijfde episode van ONZE TOEKOMST HERDENKEN kunt u hier bekijken. Klik op deze link en u beleeft de lezingen van dr. Leen Verheyen en Simon J. Bellens, gepresenteerd door prof. Katrien Schaubroeck van de UAntwerpenMEER INFO

De vierde episode van ONZE TOEKOMST HERDENKEN kunt u hier bekijken. Klik op deze link of in het beeld en u beleeft de lezingen van dr. Ben Overlaet en Linde De Vroey, gepresenteerd door prof. Katrien Schaubroeck. MEER INFO

De derde episode van ONZE TOEKOMST HERDENKEN kunt u hier bekijken. Klik op deze link of in het beeld en u krijgt de lezingen van Egon Vlerick en Ilan De Keersmaecker te zien, gepresenteerd door dr. Tinneke BeeckmanMEER INFO

De tweede episode van ONZE TOEKOMST HERDENKEN kunt u hier bekijken of herbekijken. Klik op deze link of in het beeld en u ziet de lezingen van dr. Ward Kusters en Jesse Havinga, gepresenteerd door dr. Tinneke BeeckmanMEER INFO

De eerste episode van ONZE TOEKOMST HERDENKEN kunt u hier bekijken of herbekijken. Klik op deze link of in het beeld voor de lezingen van Barbara Claes en Bart Loos, gepresenteerd door dr. Tinneke BeeckmanMEER INFO

Het project ONZE TOEKOMST HERDENKEN opende met een boekpresentatie van prof. Jean Paul Van Bendegem: Wijs, grijs en puber – Pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame seniorDr. Griet Vandermassen trad op als kritische reflector en mocht het eerste exemplaar ontvangen uit handen van de dartele denker. Wilt u hun lezingen en ook de hilarische uitreiking bekijken? Klik hier of in het beeld hieronder. Wilt u genieten van de pittige trailer, dan klikt u hierMEER INFO

 

 


WORLD PHILOSOPHY DAY 2021

REFLECTEREN OVER FILOSOFISCH REIZEN EN THUISKOMEN

FIJNZINNIG ESSAYBOEKJE – NU TE BESTELLEN

In het kader van de Werelddag van de Filosofie 2021 aanvaardde filosofe en auteur Katrien Schaubroeck het voorstel van Het zoekend hert om op vrije wijze een essay te schrijven over de actualiteit van het filosofische denken. Zo kwam dit jaar ‘Thuis in de wereld, de wereld als huis’ tot stand. Een boeiende denkparel, opnieuw uitgegeven in een fraai en handzaam boekje. Verkrijgbaar aan 10 euro – verzendingskosten inbegrepen!

Thuis in de wereld, de wereld als huis. Reflecties over filosofisch reizen en thuiskomen telt 105 pagina’s met een Nederlandse en Engelse tekstversie onder één omslag. Meer pagina’s en meer tekst dus dan in de editie van vorig jaar. Met historische foto’s uit het archief van de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) en fijnzinnige tekeningen van Charlotte Boeyden. Naast de hoofdtekst van professor Katrien Schaubroeck bevat het boekje nog een beknopte bespiegeling over reizen en thuisblijven door Rasit Elibol, columnist en redacteur van De Groene Amsterdammer.

BESTEL NU – Het essayboekje kan besteld worden door overschrijving van 10 euro naar het rekeningnummer van Het zoekend hert: BE32 0015 8917 0602 (BIC/SWIFT: GEBABEBB). Graag met vermelding: ‘Thuis in de wereld’.

Voor dit verbindende project zijn de verzendingskosten gratis – wereldwijd.

Meer informatie in de rubriek ONZE ACTIVITEITEN

– MINI-ROADMOVIE –

‘THUIS IN DE WERELD, DE WERELD ALS HUIS’

Bekijk en beleef via deze link onze speciale mini-roadmovie. Treed op die wijze sfeervol in de voetsporen van de auteur, van Antwerpen Centraal Station, via treinen en bus, naar haar boekpresentatie in de Internationale School voor Wijsbegeerte ISVW in Leusden, Nederland. Onderweg beleeft u verrassende uitzichten en inzichten, met treffende citaten uit het essayboekje. Speelduur: 15′.

—-—-—-—-—-—

IN MEMORIAM AGNES VAN EMELEN (1948-2022)

Ons filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer treurt ten zeerste om het verlies van Agnès Van Emelen, ons unieke teamlid, onze taalvirtuoos en voorzitster van onze vzw. Lees het in memoriam in de rubriek Nieuwsberichten en ontdek waarom aan elk einde een nieuw lied moet klinken. Zeker voor wie het zo verdient als deze geestesgenote, buitengewone vriendin, steunpilaar en toeverlaat.

LEES IN MEMORIAM IN ONZE NIEUWSBERICHTEN

GEVANGEN IN DE REALITEIT #2

DE BEWUSTWORDING VAN GEWELD

SCHRIJVER KOEN PEETERS TEN HUIZE VAN ACTIVIST KLAAS DE JONGE

EXCLUSIEF VIDEOGESPREK in het appartement van mensenrechtenactivist en ANC-strijder Klaas de Jonge, in het centrum van Amsterdam – HIER TE BEKIJKEN vanaf zondag 02 oktober 2022, de ‘Internationale dag van de geweldloosheid’, om 11:00 uur.

VOOR MEER INFORMATIE: ONZE ACTIVITEITEN

 

GEVANGEN IN DE REALITEIT #1

OVER HET OPTIMISME VAN ANTONIO GRAMSCI

TEN HUIZE VAN PROF. EM. ERIC CORIJN

EXCLUSIEF VIDEOGESPREK in het woonhuis van de cultuurfilosoof en stadsactivist Eric Corijn, in de Matongewijk in Elsene Brussel – HIER TE BEKIJKEN – sinds zondag 1 mei 2022.

In de videoreeks ‘Gevangen in de realiteit’ focust Het zoekend hert gaandeweg op uitzonderlijke denkers en activisten die zich tegen de stroom of tegen bedreigende machten teweer stellen.

In de eerste aflevering presenteerde de Belgische cultuurfilosoof prof. em. Eric Corijn de Italiaanse denker, politicus en communist Antonio Gramsci (1891-1937). Mede vanuit diens inzichten ontvouwt Eric Corijn een toekomstgericht denken, gebaseerd op kennis, ervaring en onderzoek. Interview: Frank Stappaerts.

Bekijk en herbekijk de film via deze link of via de foto met de startknop, hierboven.

VOOR MEER INFORMATIE: ZIE ONZE ACTIVITEITEN.

 

NIET ZOMAAR EEN BOEK #4

GERAAS EN GERUIS IN HET FILOSOFIEHUIS

EEN INTENS GESPREK OVER IMPERFECTIE

ONLINE-BOEKPRESENTATIE VANUIT ‘HET ZOEKEND HERT’ – AUTEUR PROFESSOR EM. JEAN PAUL VAN BENDEGEM IN GESPREK MET NEUROLOGE DR. INGE DECLERCQ

KIJK HIER naar de nieuwste editie van ‘NIET ZOMAAR EEN BOEK’, het online-boekenprogramma van Het zoekend hert.

In deze vierde editie van de videoreeks ‘Niet zomaar een boek’ presenteert Het zoekend hert een sprankelend gesprek over het thema ‘imperfectie’. Dit naar aanleiding van het nieuwste boek van professor Jean Paul Van Bendegem: Geraas en geruis. Over dit ingenieuze werk wordt hij uitgebreid geïnterviewd door dr. Inge Declercq, arts, neurologe en slaapexperte. Al gauw zal u merken dat dit een quasi perfecte combinatie betreft: diepzinnige vragen en antwoorden leiden tot duizelingwekkende inzichten én hilarische momenten.

KLIK OP DEZE LINK OFWEL IN DE FOTO MET DE STARTKNOP OM HET INTERVIEW TE BELEVEN OF TE HERBELEVEN.

MEER INFORMATIE OVER HET BOEK EN DE BIO’S VAN BEIDE GESPREKSPARTNERS IN DE RUBRIEK ‘ONZE ACTIVITEITEN’.

VRIJ LEZEN IN DE NATUUR #3

GERAAS EN GERUIS OP DE WOLVENBERG

EEN ‘NATUURFILM’ VANUIT PARK BRIALMONT

NIEUW!EEN ERNSTIG-SPEELSE VIDEOFILM MET PROFESSOR EM. JEAN PAUL VAN BENDEGEM IN DE VERWILDERDE NATUUR VAN ‘DE WOLVENBERG’, AAN GENE ZIJDE VAN DE ANTWERPSE RING.

Na het succulente en ook wel uitputtende videogesprek over zijn nieuwe publicatie Geraas en geruis, binnen de veilige muren van Het zoekend hert, joegen we de dynamische professor nog diezelfde dag meedogenloos met zijn nieuwste boek de vermassacreerde natuur in. Tot uw, ons en gelukkig ook wel zijn genoegen. Speelduur van deze kortfilm: 29’09”.

KIJK HIER NAAR DEZE NIEUWE EDITIE VAN ‘VRIJ LEZEN IN DE NATUUR’. OF KIJK VOORAF NAAR ONS PRETTIGE PROMOFILMPJE VIA DEZE LINK.

VOOR ENIGE ACHTERGRONDINFORMATIE OVER FILM EN LOCATIE: ZIE ‘ONZE ACTIVITEITEN’.

 

NIET ZOMAAR EEN BOEK #3

GASTVRIJHEID, TUSSEN DEUGD EN DAAD

ONLINE-BOEKPRESENTATIE – MET AUTEUR PETER VENMANS EN DR. LIESBET SAMYN

Klik hier voor de derde editie van ‘NIET ZOMAAR EEN BOEK’, het online-boekenprogramma van Het zoekend hert. Sinds Hemelvaartsdag, donderdag 26-05-2022, hier te bekijken.

Filosoof en hispanist Peter Venmans presenteerde zijn essayboek Gastvrijheid (Atlas Contact, 2022) in Het zoekend hert  tijdens een fijnzinnige ontmoeting met filosofe, romaniste en doctor in de wijsbegeerte Liesbet Samyn. Zij was voor deze gelegenheid gastvrouw in ons filosofiehuis en bevroeg Peter Venmans over de veelvoudige en ook dubbelzinnige aspecten van het fenomeen ‘gastvrijheid’.

KLIK OP DEZE LINK OF IN HET BEELD HIERBOVEN OM HET INTERVIEW TE BELEVEN.

MEER INFORMATIE OVER DIT PROJECT, HET BOEK EN DE BIO’S VAN BEIDE GESPREKSPARTNERS IN DE RUBRIEK ‘ONZE ACTIVITEITEN‘.

 

NIEUWE PODCAST OVER ‘WILDERNISSEN’ – ZOMERTRILOGIE 2022

ON(T)TEMBARE NATUUR

Met een zinderende ‘zomertrilogie’ lanceerden de jonge, geëngageerde en gevoelvolle makers van het collectief Wilderhistories zopas hun nieuwe podcast Wildernissen. Te beginnen met drie afleveringen over het thema ‘On(t)tembare natuur’.

In deze producties zijn één na één creatieve en inspirerende sprekers te beluisteren: winnaar van de Libris Literatuurprijs Mariken Heitman, internationaal bekroond kunstenaar Koen Vanmechelen en botanisch filosoof Norbert Peeters. Zij delen telkens hun inzichten over domesticatie en verwildering.

Beluister deze puike podcasts via www.wilderhistories.be. Voor meer informatie: zie de rubriek ‘ONZE ACTIVITEITEN’ en de website van Wilderhistories.

———————————-

OVERWEEGT U EEN VRIJE BIJDRAGE?

HEEL DANKBAAR ZIJN WIJ, VAN NATURE

Het zoekend hert ° The searching deer is een ideële organisatie zonder structurele subsidies. Ons filosofiehuis waardeert daarom ten zeerste uw vrije inbreng via rekeningnummer BE32 0015 8917 0602 (GEBABEBB). Graag met vermelding: ‘Onze toekomst herdenken, ik doe mee’.HE EN DE JOURNALISTE

INTIEME VREEMDEN

IN WOORD EN BEELD

EXCLUSIEF VIDEOGESPREK IN EN NAAST DE BOEKENTOREN – HIER TE BEKIJKEN – SINDS ZONDAG 03 APRIL 2022 

Prof. em. Paul Verhaeghe, geliefd denker en voormalig hoogleraar aan de Universiteit Gent, bezorgt dit jaar het essayboekje van de Maand van de Filosofie. De vermetele auteur en praktiserend psychoanalyticus reflecteert daarin over het nieuwe, intrigerende jaarthema: ‘Intieme vreemden’. Maar waar gaat dat precies over?

Auteur en journaliste Sarah Vankersschaever leerde de professor en psycholoog als geen ander kennen door de intense ontmoetingen voor haar essayboek ‘Wat brengt u hier?’ (De Bezige Bij, 2021). Nu bevraagt zij Paul Verhaeghe over zijn nieuwe tekst en het filosofische thema in een exclusieve videofilm van filosofiehuis Het zoekend hert. Deze film, gerealiseerd in samenwerking met Humanistisch Verbond en De Bezige Bij, werd zopas opgenomen in de vermaarde Boekentoren in universiteitsstad Gent. De première-uitzending vindt plaats op zondag 3 april 2022 om 11 uur en is dan gratis te bekijken via deze link of door te klikken op bovenstaande foto.

VOOR MEER INFORMATIE: ZIE ONZE ACTIVITEITEN.

 

SPECIALE NIEUWJAARSLEZING 2022

‘TWIJFEL AAN DE OERKNAL’

SINDS NIEUWJAARSDAG 01 JANUARI 2022 HIER TE BEKIJKEN EN TE HERBEKIJKEN 

Prof. dr. em. Frans Saris, vermaard fysicus en eredecaan van de Universiteit Leiden, houdt een online-lezing vanuit de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven, naar aanleiding van de lopende tentoonstellingen en het gelegenheidsboek van het KNAL!-festival. Centrale vraag in zijn uiteenzetting: hoe zeker en uniek is de ‘big bang’?

VOOR MEER INFORMATIE EN BIO: ZIE ONZE ACTIVITEITEN.

GOED DOORDACHTE REACTIES ZIJN WELKOM VIA E-MAIL.

KLIK OP DEZE LINK OF IN HET BEELD HIERONDER OM DE LEZING TE BEKIJKEN OF TE HERBEKIJKEN:

 

EMOTIES REFLECTEREN OP PAPIER

SCHRIJVEN OVER GEVOELENS VANUIT FILOSOFISCHE GEDACHTEN

NIEUWE EN EXCLUSIEVE CURSUS – IN APRIL EN MEI 2022

In april en mei 2022 organiseren Het zoekend hert en Creatief Schrijven samen een unieke schrijfcursus. Thema: leren schrijven vanuit filosofische gedachten. Titel: Emoties reflecteren op papier. Deelnemers moeten prima vaardigheden bezitten en voldoende gemotiveerd zijn. Tijdens vier sessies worden zij geïnspireerd door inzichten van historische filosofen en auteurs. Tijdens een vijfde,  afrondende bijeenkomst worden hun nieuwe creaties, die gaandeweg tot stand zijn gekomen, in groep besproken en opgewaardeerd, om ze in een publicatie te bundelen. 

Meer informatie in de rubriek Onze activiteiten

Uw aanvraag tot deelname kan gebeuren via deze link

BOB DYLAN 80A MIDNIGHT SPECIAL

CLICK HERE – AND WATCH VIA YOUTUBE! – A NON-STOP SHOW – SINCE SUNDAY, MAY 23, 2021

De Amerikaanse troubadour, componist, dichter, denker en levenskunstenaar Bob Dylan is een zoekend hert par excellence. Geen wonder dat ons filosofiehuis niet alleen de 70ste verjaardag van de uitzonderlijke mens Robert Allen Zimmerman vierde, maar tien jaar later opnieuw een uniek project realiseerde – om het deze keer zelfs aan de hele wereld te presenteren. Herbekijk de gloeiende late-night show ter ere van His Bobness – met STEF KAMIL CARLENS & THE GATES OF EDEN – via deze website en andere kanalen.

NON-STOP SHOW, TE HERBELEVEN SINDS ZONDAG 23 MEI 2021, 23:00 UUR (11 PM) – KLIK HIER – OF OP DE FOTO:

VOOR NIEUWE INFO-UPDATES: KIJK VIA DEZE LINK – OF IN FACEBOOK

INTERVIEW MET STEF KAMIL CARLENS EN PREVIEW OP HUMO.BE

TEXT AND CREDITS IN ENGLISH: THROUGH THIS LINK

WELDRA OOK LIVE ON STAGE!

Na alle schitterende commentaren en het alsmaar groeiende kijkersaantal op YouTube springen Staf Kamil Carlens en The Gates of Eden in 2022 met ‘Bob, till we drop’ on stage. Het co-project van Het zoekend hert en de meesterlijke singer-songwriter hemzelve zal dus live in de zalen boppen. Deze plaatsen staan alvast gepland, maar de data kunt u best nog checken:

TivoliVredenburg – Utrecht

AB – Brussel

Mezz – Breda

22/09/2022 – De Roma – Antwerpen

Gaat dat zien – Gaat dat horen – Gaat dat beleven!  

 

BOB DYLAN 80DE WARE GETUIGEN

Ter gelegenheid van 60 jaar Bob Dylan en 80 jaar Robert Allen Zimmerman lanceerde Het zoekend hert niet alleen een zinderend feest in het laatste uur voor de 80-ste verjaardag, we maakten op deze website ook plaats voor filosofische fans en andere speciale getuigen. Van professor en wijsgeer Jean Paul Van Bendegem tot muzikant Jan Hautekiet. Van journalist-schrijver Wilfried Hendrickx en vrt-nieuwslezer Gert Van Boxel tot Don Vitalski en galeriehouder Tim Van Laere… Meer dan 30 verhalen op een rij! Kijk meteen in ons unieke GETUIGENREGISTER.

 

NIET ZOMAAR EEN BOEK #2

ERASMUS: DWARSDENKER

ONLINE-BOEKPRESENTATIE – MET AUTEUR SANDRA LANGEREIS EN PROF. ALEXANDER ROOSE

LIBRIS GESCHIEDENIS PRIJS 2021

Kijk hier naar de tweede editie van ‘NIET ZOMAAR EEN BOEK’, het online-boekenprogramma van Het zoekend hert.

Historica en schrijfster Sandra Langereis presenteert haar uitmuntende biografie Erasmus: dwarsdenker (uitgeverij De Bezige Bij) in museum Erasmushuis in Anderlecht tijdens een indringende ontmoeting met filosoof en auteur prof. dr. Alexander Roose.

KLIK OP DEZE LINK OF IN HET BEELD HIERONDER OM HET VOLLEDIGE INTERVIEW TE BELEVEN.

MEER INFORMATIE OVER DIT EN NOG EEN EXTRA ERASMUS-PROJECT IN DE RUBRIEK ‘ONZE ACTIVITEITEN‘.

NIEUWS – 01-11-2021  Deze bijzondere schrijfster en historiografe ontving intussen de LIBRIS GESCHIEDENIS PRIJS 2021. Lees meer in Onze Nieuwsberichten en bekijk daar meteen ook de uitreiking.

NIEUWS – 17-12-2021  Vervolgens werd Sandra Langereis met Erasmus: dwarsdenker ook genomineerd voor de longlist van de nieuwe Vlaamse literatuurprijs: de Boon. Meer bepaald in de categorie fictie en non-fictie (15 titels in totaal).  Meer info ook hierover in Onze Nieuwsberichten.

_______________________

VIDEOFILM  ‘VRIJ LEZEN IN DE NATUUR’ #2

‘ERASMUS EN DE OMWEGEN VAN EEN DWARSDENKER’

Het zoekend hert presenteerde op zondag 25 april 2021 de tweede editie van de videoreeks ‘Vrij lezen in de natuur’: ‘Erasmus en de omwegen van een dwarsdenker’. Klik hier of in de foto.

In deze editie van onze culturele natuurdocumentaires wandelt historica en auteur Sandra Langereis in de filosofische tuin van het Erasmushuis in Anderlecht. Zij leest passages uit haar veelvuldig bewierookte biografie Erasmus: dwarsdenker. De opnamen gebeurden op een stormachtige dag in maart 2021, toen de paasbloemen nog welig heen en weer waaiden. De muziek van Johannes Ockeghem bepaalt mee de magische sfeer.

‘VRIJ LEZEN IN DE NATUUR #2 – Sandra Langereis: ‘Erasmus en de omwegen van een dwarsdenker’. Speelduur: 25’48″. Hier gratis te herbekijken. 

Meer informatie in de rubriek ACTIVITEITEN

 

BOEKPRESENTATIES: HAROLD POLIS EN IGNAAS DEVISCH – MODERATOR: LIESBETH VAN IMPE

OP WOENSDAG 24 MAART 2021 presenteerde Het zoekend hert een nieuwe aflevering van DE KRUISBESTUIVINGEN – online. Samen met Humanistisch Verbond en de uitgeverijen Davidsfonds en De Bezige Bij werd een dynamische live-uitzending gerealiseerd. NU TE HERBEKIJKEN VIA DEZE LINK.

Uitgever en auteur Harold Polis presenteerde zijn essayboek ‘Autonomie’ in dialoog met prof. dr. Ignaas Devisch, die zijn nieuwste publicatie ‘Vuur’ aan reflecties liet onderwerpen. Deskundige moderator was Liesbeth Van Impe, politiek commentator en hoofdredactrice van Het Nieuwsblad. Aan de uitzending namen meer dan 70 geïnteresseerden deel, waarvan sommigen ook boeiende vragen aan de beide auteurs voorlegden.

Meer hierover in onze rubriek ACTIVITEITEN. Of herbekijk het programma meteen via YouTube.

NIET ZOMAAR EEN BOEK #1

ONLINE-BOEKPRESENTATIE VAN ‘MACHIAVELLI’S LEF – LEVENSFILOSOFIE VOOR DE VRIJE MENS’ 

SINDS vrijdag 13-11-2020 om 20 uur kunt u hier kijken naar de eerste aflevering van ‘NIET ZOMAAR EEN BOEK’, het online-boekenprogramma van Het zoekend hert

Dr. Tinneke Beeckman presenteerde haar boek Machiavelli’s lef – Levensfilosofie voor de vrije mens in Het zoekend hert tijdens een interview met filosofiejournalist Marnix Verplancke.

KLIK HIER VOOR DE TRAILER. KLIK OP DEZE LINK OF IN HET BEELD HIERONDER OM HET VOLLEDIGE INTERVIEW TE ZIEN:

 

VIDEOFILM  ‘VRIJ LEZEN IN DE NATUUR’ #1

‘MACCHIAVELLI EN DE MOED VOOR DE VRIJHEID’

HIER kunt u kijken naar de eerste aflevering van ‘VRIJ LEZEN IN DE NATUUR’. Dr. Tinneke Beeckman leest in deze ‘culturele natuurfilm’ prikkelende passages uit haar boek ‘Machiavelli’s lef. Levensfilosofie voor de vrije mens’. Dit alles onder de noemer: ‘Machiavelli en de moed voor de vrijheid’.

De filosofe en schrijfster wandelt en mediteert in het weidse Kasteeldomein Den Brandt, aan de Beukenlaan in Antwerpen. Daar prijkt sinds het jaar 1911 een replica van ‘De David van Michelangelo’, waarvan het origineel in Firenze ongetwijfeld ook Niccolò Machiavelli (1469-1527) geïntrigeerd heeft. Deze kortfilm, met sfeerbeelden, citaten en geheimzinnige natuurklanken van Gustav Mahler (1860-1911), zorgt voor een verademing bij de thuisblijvers, hopelijk als voorbode van een nieuw tijdperk waarin natuur en mens weer meer in evenwicht raken.

‘VRIJ LEZEN IN DE NATUUR #1 – Tinneke Beeckman: ‘Machiavelli en de moed voor de vrijheid’. Speelduur: 17’. Hier sinds nieuwjaarsdag 2021 gratis te bekijken en te herbekijken. 

Meer informatie in de rubriek ACTIVITEITEN

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en om filosofiehuis Het zoekend hert?

Hieronder kunt u meteen intekenen op onze e-nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo