ONZE TOEKOMST HERDENKEN – FILM #6

STREVEN NAAR ZINNIGE VERBINDINGEN

A.K. VAN VEEN, TOM HANNES & KATRIEN SCHAUBROECK

In de zesde episode van ‘Onze toekomst herdenken’, onder de noemer ‘Streven naar zinnige verbindingen’, presenteert Het zoekend hert twee denkers die focussen op fantasie en onthechting: A.K. van Veen, master in filosofie en master in de geschiedenis, gevolgd door Tom Hannes, zenleraar, filosofisch onderzoeker en auteur. Prof. dr. Katrien Schaubroeck verzorgt voor de derde en laatste keer de beide inleidingen. Vanaf zondag 21 februari 2021 om 11 uur als geheel te bekijken via deze link.

A.K. VAN VEEN – Ad absurdum denken

“Misschien wel meer dan ooit zijn we Don Quichottes en Sancho Panza’s, levend tussen droom en werkelijkheid. Maar laat ons onze bordpapieren helm oppoetsen! Het mag dwaasheid zijn, maar laten we iets goeds doen!”

Annika van Veen (1990) werd master in de wijsbegeerte en master in de geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zij werkt als adviseur natuur- en duurzaamheidseducatie, tevens als ontwikkelaar van lesmaterialen rond burgerschap. In 2020 was zij laureaat van de Editio Debutantenschrijfwedstrijd 2020.

TOM HANNES – De betoverende flinterdunheid van het bestaan

“De flinterdunheid van het bestaan is vaak huiveringwekkend. Maar in de ecologie van ons leven telt alles mee. Wat we ook doen, zeggen of denken, wat onze toon of lichaamshouding ook is, alles komt terecht in de zinderende zee van interacties.”

Tom Hannes (1970) studeerde Engelse literatuur. Hij was lange tijd zenboeddhistisch monnik. Tegenwoordig verdeelt hij zijn tijd tussen zijn gezin, zijn therapiepraktijk en meditatieretraites. Als filosofisch onderzoeker is hij actief aan de Universiteit van Eindhoven. Tussentijds maakt hij zen-schilderijen en schrijft hij columns voor Knack en De Standaard. Hij publiceerde de boeken Zen of het konijn in ons brein, De vijf gezichten van angst, Leven in het nu en Wat kan ik leren van de Boeddha?. In zijn therapiepraktijk kwamen voor de lockdown teksten tot stand die werden gebundeld in het boek Als een Boeddha, als een uilskuiken. Metaforen voor zenmeditatie.

PROF. DR. KATRIEN SCHAUBROECK – Inleidingen

Prof. dr. Katrien Schaubroeck, filosofe en auteur, verzorgt de inleidende reflecties bij de drie duolezingen van het tweede deel van deze toekomstcyclus: Denken in de kanteling. Dus ook bij A.K. van Veen en Tom Hannes.

Katrien Schaubroeck (1980) doctoreerde aan de KULeuven en vervolmaakte zich internationaal, onder meer aan de Kent University in Canterbury, de Universiteit Utrecht en de Humbold Universität in Berlijn . Momenteel is zij hoofddocent aan de UAntwerpen. Zij geeft er les over ethiek, analytische wijsbegeerte en feministische filosofie. Haar onderzoek vertrekt van existentiële en ethische vragen, met bijzondere interesse in liefde, autisme en impliciete vooroordelen. Einde 2020 verscheen van haar bij Letterwerk het fijnzinnige boekje Iris Murdoch. Een filosofie van de liefde. Voor de vermaarde uitgeverij Routledge realiseerde zij een bundel over het filosofische karakter van drie films van de Amerikaanse regisseur Richard Linklater: Before Sunrise, Before Sunset en Before Midnight.

Deze episode is weldra als FILM #6 te bekijken en te herbekijken, ook via de startpagina van www.hetzoekendhert.be. Het uitzendschema van de cyclus vindt u hier. Onze volledige programmabrochure van 16 bladzijden met teksten en foto’s kunt u doorbladeren op issuu.com.

ONZE TOEKOMST HERDENKEN is een project van filosofiehuis Het zoekend hert, in samenwerking met Humanistisch Verbond, KnackLiteratuur Vlaanderen, Masereelfonds, Stichting Sanegeest, Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE en andere partners.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo