ons tijdschrift

EXTRA AANBIEDING!

Om de drie maanden publiceert Het zoekend hert ° The searching deer een minimagazine.

Ons ‘Trimestrieel Tijdschrift’ op horizontaal A5-formaat wordt verstuurd naar een geselecteerd adressenbestand en is ook te verkrijgen tijdens de activiteiten in ons filosofiehuis aan de Koninklijkelaan 43 in Berchem (Antwerpen). Elke editie telt 20 pagina’s, in kleur. De teksten zijn filosofisch, informatief, maar niet zonder ironie. In augustus 2018 begon ons ‘trimestrieel tijdschrift’ aan zijn tiende jaargang. Intussen is het blad zeer gewaardeerd bij auteurs, denkers, uitgeverijen en geïnteresseerde filosofen. De prijs van een jaarabonnement (vier nummers) bedraagt 15 euro. U kunt een abonnement verwerven door het betreffende bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van Het zoekend hert ° The searching deer: BE32 0015 8917 0602 – GEBABEBB. Graag met vermelding: Jaarabonnement trimestrieel tijdschrift + uw postadres.

Voor meer informatie: hetzoekendhert@gmail.com of +32 (0)473 68 66 65.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo