Het zoekend hert

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen.

Het zoekend hert ° The searching deer besteedt aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in de filosofische levenshouding en aan de grensgebieden tussen literatuur, poëzie en andere artistieke disciplines. Het gaat hierbij vooral om aspecten van de filosofie die elders onderbelicht blijven en die baat hebben bij een indringende dialoog.

Het zoekend hert ° The searching deer bekommert zich uitdrukkelijk om het existentiële zinzoeken van de denkende en durvende enkeling. Daartoe organiseert Het zoekend hert ° The searching deer filosofische gesprekskringen en lezingen.

Sinds het najaar van 2010 beschikt Het zoekend hert ° The searching deer over drie bijeenkomstruimtes en een mijmertuin, waar de filosofische lezingen, gespreksgroepen en andere activiteiten kunnen plaatsvinden. Een verrassende gastenkamer staat ter beschikking van de denkers, schrijvers of andere kunstenaars die in het filosofiehuis voor een evenement te gast zijn.

Het zoekend hert ° The searching deer
Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem – Antwerpen

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo