Het zoekend hert

EEN INTIEM EN ONAFHANKELIJK FILOSOFIEHUIS

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen al sinds 2009 terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen of nieuwe publicaties op papier, internet of film.

Het zoekend hert ° The searching deer besteedt aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in de filosofische levenshouding en aan de grensgebieden tussen literatuur, poëzie en andere artistieke disciplines. Het gaat hierbij vooral om aspecten van de filosofie die elders onderbelicht blijven en die baat hebben bij een indringende dialoog.

Het zoekend hert ° The searching deer bekommert zich uitdrukkelijk om het existentiële zinzoeken van de denkende en durvende enkeling. Daartoe organiseert Het zoekend hert ° The searching deer filosofische gesprekskringen en lezingen.

Sinds het najaar van 2010 beschikt Het zoekend hert ° The searching deer over drie bijeenkomstruimtes en een mijmertuin, waar de filosofische lezingen, gespreksgroepen en andere activiteiten kunnen plaatsvinden. Een verrassende gastenkamer staat ter beschikking van de denkers, schrijvers of andere kunstenaars die in het filosofiehuis voor een evenement te gast zijn.

‘Nadenken over het eigen lot heeft geen ander doel dan een gemeenschap te vinden die een einde maakt aan de verbanning’ – Leopold-Flam (1912-1995)

THE SEARCHING DEER

A HOUSE OF PHILOSOPHY WITH ‘OVERNIGHT SENSATIONS’

Our house of philosophy Het zoekend hert ° The searching deer pays careful attention to important traditions and new developments in the philosophical attitude to life, but also to the border areas between philosophy and more artistic disciplines, that can lead to ‘overnight sensations’. The aspects dealt with are mainly those which are under-exposed elsewhere and which can profit from an in-depth dialogue.

Het zoekend hert ° The searching deer is situated in a pre-modernist building from 1924, with art deco elements and rooms with semi-circular bay windows. After a well-thought-out modernization, the building was converted into a philosophy house with intimate areas for lectures and dialogue, and an original guestroom.

In Het zoekend hert ° The searching deer individuals meet to investigate, to deliberate and to think in tranquillity. One is allowed here to question old truths and certitudes in a cosy and sheltering environment, to unravel meandering reasoning gradually, while leaving space for riddles, doubts or a touch of irony. The mystery behind things will probably not be affected by it.

Het zoekend hert ° The searching deer
Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem – Antwerpen

hetzoekendhert@gmail.com

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo