De Gouden Keten

06---De-Gouden-KetenDe achterste ruimtes op het gelijkvloers, de enige doorgang naar de tuin, vormen voortaan de multifunctionele bijeenkomstruimte van De gouden keten.

In de Westerse filosofie verbindt de gouden keten (‘catena aurea’) hemel en aarde, later het verband tussen inspirerende leraren en hun nazaten. Homeros schreef over de gouden keten tussen Vader Zeus en de mensen, en meende dat wij mensen door deze keten van sympathie kunnen opklimmen naar de goddelijke sterren waar Zeus, de vader van goden en mensen, verblijft. Het was de Griekse filosoof Plato die het homerische denkbeeld zo algemeen bekendmaakte dat onderzoekers gingen spreken over de platonische keten.

De multifunctionele kamer van De gouden keten kan beschouwd worden als een overgang tussen de polariteiten yin en yang – bij uitbreiding van de oosterse (polaire) en westerse (dialectische) denktradities. Ruimtelijk wordt De gouden keten een black box met reflecterende wanden. De geheimzinnige ruimte kan middels gecombineerde armaturen subtiel of sterker worden uitgelicht. Een keukenaccommodatie zit verborgen in gesloten kasten, de eettafel mag worden aangewend als forumtafel. Het geheel kan in een oogwenk worden omgevormd tot vergaderruimte, te combineren met de twee erkerkamers (yin, maar vooral yang) en de (filosofische) tuin.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo