De achterste ruimtes op het gelijkvloers, de enige doorgang naar de tuin, vormen de multifunctionele bijeenkomstruimte van De gouden keten.

In de Westerse filosofie verbindt de gouden keten (‘catena aurea’) hemel en aarde, later het verband tussen inspirerende leraren en hun nazaten. Homeros schreef over de gouden keten tussen Vader Zeus en de mensen, en meende dat wij mensen door deze keten van sympathie kunnen opklimmen naar de goddelijke sterren waar Zeus, de vader van goden en mensen, verblijft. Het was de Griekse filosoof Plato die het homerische denkbeeld zo algemeen bekendmaakte dat onderzoekers gingen spreken over de platonische keten.

De multifunctionele kamer van De gouden keten kan beschouwd worden als een overgang tussen de polariteiten yin en yang – bij uitbreiding van de oosterse (polaire) en westerse (dialectische) denktradities. Ruimtelijk wordt De gouden keten gebruikt om kunstwerken te presenteren, dan wel recepties, vergaderingen of meesterklassen te organiseren. De ruimte kan middels gecombineerde armaturen subtiel of sterker worden uitgelicht. Een keukenblok wordt doorgaans mede als onthaalbalie en boekentafel gebruikt. Het geheel kan in een oogwenk worden omgevormd tot onthaal-, overleg- of feestruimte, indien gewenst nog te combineren met de twee erkerkamers (yang, maar vooral yin) en de (filosofische) binnentuin.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo