De Yin-kamer in Het zoekend hert ° The searching deer is een ontvangstruimte, maar vooral een lees- en ontspanningsruimte. De kamer waar rust wordt genomen, waar ook nieuwe kracht en energie tot stand kunnen komen. Want Yin betekent onder meer: (dicht bij de) aarde, water, de maan, verdoken, vrouwelijk, materie, passiviteit, donker, koud, winter, zoet.

De Yin-kamer staat in contrast met de hogergelegen erkerkamer, die de Yang-kamer is. In de oosterse denktradities zijn yin en yang polariteiten die zich overal manifesteren en waarin alle bewegingen en veranderingen plaatsvinden. Yin betekent van oudsher schaduwkant van de berg en yang betekent zonkant van de berg. Maar yin en yang zijn geen statische begrippen. Een man is meer yang en een vrouw meer yin. Maar een jonge vrouw is yang ten opzichte van een oude vrouw. Met yin en yang kunnen dus relaties worden beschreven van dingen ten opzichte van elkaar. Absoluut yang en absoluut yin bestaan niet.

De Yin-kamer in Het zoekend hert is een rustige, wat duistere kamer met blauwe buitenwand, wit plafond en enkele levendige accenten. Essentieel is de comfortabele loungebank ‘rondom’ de schouw maar ook de presentatiekast met het beeldverhaal over ‘Der Feldweg’ van de Duitse filosoof Martin Heidegger.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo