‘ONZE TOEKOMST HERDENKEN’ – HET UITZENDSCHEMA!

MET WELKE FILOSOFIE KUNNEN WE VERDER?

30 AUTEURS HOUDEN U HUN BESTE GEDACHTEN VOOR

Sinds zondag 20-09-2020 verspreidt filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer vanuit Berchem-Antwerpen wereldwijd het unieke denk- en kunstproject ‘ONZE TOEKOMST HERDENKEN. MET WELKE FILOSOFIE KUNNEN WE VERDER?’

Tot zondag 20 juni 2021 kunt u van thuis uit 30 originele lezingen door evenveel denkers en auteurs beleven, tussendoor ook muzikale-theatrale interventies en een kunstexpo met presentatievideo’s door het aanstormende wereldtalent Carlijn Kingma.

De meeste deelactiviteiten verschijnen op zondagochtenden om 11 uur online via www.hetzoekendhert.be, waar ze maandelijks nieuw worden geserveerd als even sfeervolle als complementaire duolezingen. Een live-manifestatie met drie academische denkers, twee internationale auteurs en een scherpzinnige hoofdredacteur vindt uiteindelijk plaats op ZONDAGNAMIDDAG 03 OKTOBER 2021, in en vanuit Arenberg Antwerpen, helemaal coronaproof en toch feestelijk. Want de toekomst mag nog altijd gevierd worden, alleszins wat ons betreft…

ALLE INFO EN DATA VINDT U IN ONZE GEÏLLUSTREERDE PROGRAMMABROCHURE

BEKIJK EVENTUEEL OOK ONZE FILMISCHE TOELEIDING

HIERONDER VINDT U ALLESZINS HET BEKNOPTE UITZENDSCHEMA:

DE OPENINGSLEZINGEN – MET BOEKPRESENTATIE

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 – 11:00-12:10 

Oud, grijs en misschien nog wijzer?’

Prof. Jean Paul Van Bendegem en Dr. Griet Vandermassen

boekpresentatie, in samenwerking met ASP-editions

 

 

DEEL 1 – EEN ONTTOVERDE, BEDREIGENDE WERELD

Openingsreflecties: Dr. Tinneke Beeckman

1. WAT EEN GESCHIEDENIS – ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 – 11:00

 • 2000 woorden voor onze geschiedenis – Barbara Claes
 • Groene sneeuw in de zomer – Bart Loos

 

2. WAT EEN WERELD ZONDAG 18 OKTOBER 2020 – 11:00

 • Grenzen in de evolutie – Dr. Ward Kusters
 • Wegwijs in een wirwarwereld – Jesse Havinga

 

3. WAT EEN PARADOXEN PUBLICATIE: ZONDAG 15 NOVEMBER 2020 – 11:00

 • De wil tot reflectie – Egon Vlerick
 • De paradoxen van het denken – Ilan De Keersmaecker

 

DEEL 2 – DENKEN IN DE KANTELING

Openingsreflecties: Dr. Prof. Katrien Schaubroeck

 1. DENKEN EN TEGENDENKEN – ZONDAG 13 DECEMBER 2020 – 11:00

 

 • Vanuit de sloppenwijken van het denken – Dr. Ben Overlaet
 • Voorbij het desintegratiedenken – Linde De Vroey

 

2. HET BELANG VAN EEN PRODUCTIEVE VERBEELDING ZONDAG 17 JANUARI 2021 – 11:00

 • Waarom ons denken fictie nodig heeft – Dr. Leen Verheyen
 • Het utopische denken als logica – Simon J. Bellens 

 

3. STREVEN NAAR ZINNIGE VERBINDINGEN ZONDAG 21 FEBRUARI 2021 – 11:00

 • Ad absurdum denken – A.K. van Veen 
 • De betoverende flinterdunheid van het bestaan – Tom Hannes 

 

DEEL 3 – NAAR EEN NIEUWE MENS IN EEN NIEUWE WERELD?

Openingsreflecties: Prof. dr. Marlies De Munck

 1. EEN ZORGZAAM DENKEN ZONDAG 21 MAART 2021 – 11:00

 

 • Ik-en-jij-denken – Prof. dr. Katrien Schaubroeck
 • Dolende pelgrims. Pleidooi voor een waardering van het lichaam – Dr. Greg Houwer

 

2. EEN REBELLEREND DENKEN ZONDAG 18 APRIL 2021 – 11:00

 • Verzet als hoeksteen van de samenleving – Mia Vaerman
 • Het denken en doen van Zeno – Prof. Frans W. Saris

 

3. EEN KUNSTZINNIG DENKEN ZONDAG 16 MEI 2021 – 11:00

 • Kunst en design voor een toekomst na de Apocalyps – Carmen Van Bruggen
 • Lange leve de kunstenaar – Helena Cazaerck

 

Presentatoren en moderatoren: Eddy Strauven en Sanne Huysmans

 

LIVE-SLOTMANIFESTATIE – MET WELKE FILOSOFIE KUNNEN WE VERDER?

ZONDAG 03 OKTOBER 2021 – 14:00 – 16:00

(AANDACHT: DEZE DATUM IS VERSCHOVEN VAN ZONDAG 30 MEI 2021 NAAR ZONDAG 03 OKTOBER 2021!)

MET SYNTHESE-REFLECTIES DOOR DE DRIE COÖRDINATOREN-VERSLAGGEVERS:

Dr. TINNEKE BEECKMAN Prof. KATRIEN SCHAUBROECK – Prof. MARLIES DE MUNCK

HOOFDSPREKERS: Dr. STEFAN BUIJSMAN Dr. PHILIPP BLOM (o.v.)

ARTISTIEKE OMKADERING: NIELS VAN HEERTEM & WIM OPBROUCK (o.v.)

SLOTWOORD: Dr. BERT BULTINCK – Hoofdredacteur van KNACK

PLAATS: Arenberg schouwburg, Antwerpen – INKOM: 20 euro

 

EXTRA – VOOR EN NA

 

ALGEMEEN ESSAY – ‘DE KAMER ALS KOSMOS. Reflecties over de economie van het denken’

AUTEUR: Harold Polis, in communicatie met Jozefien Van Beek

PUBLICATIE IN BOEKVORM, MET NEDERLANDSE EN ENGELSE TEKST: DONDERDAG 19 NOVEMBER 2020 – WORLD PHILOSOPHY DAY

 

KUNSTPROJECT Het weefsel der mensheid

KUNSTENARES: Carlijn Kingma

OPENBARINGEN: ZONDAG 20 JUNI 2021 (deze datum is verschoven omwille van de coronamaatregelen – en blijft nog onder voorbehoud)

 

Alle online-lezingen verschijnen op www.hetzoekendhert.be, telkens op de dagen en uren zoals die in dit uitzendschema vermeld staan. Kijken en herbekijken kan gratis, zonder toegangscode. Wie dat wenst, mag wel een vrijwillige bijdrage storten op het rekeningnummer van Het zoekend hert ° The searching deer: BE32 0015 8917 0602 – GEBABEBB. Liefst met vermelding: Onze toekomst herdenken, ik doe graag meeHartelijk dank alvast!

 

VOOR MEER INFORMATIE: www.hetzoekendhert.be en hetzoekendhert@gmail.com, navolgende nieuwsbrieven van filosofiehuis Het zoekend hert en gaandeweg ook via onze kwaliteitsvolle partnerorganisaties: www.humanistischverbond.be, www.masereelfonds.be, www.literatuurvlaanderen.be en www.knack.be.

MET BIJZONDERE DANK AAN cultuurtijdschrift rekto:verso en Historische Uitgeverij die bij ons jubileumfeest in 2019 de funderende filosofische prijsvraag voor dit nieuwe project mee organiseerden en jureerden.

 

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo