ONZE TOEKOMST HERDENKEN – FILM #4

DENKEN EN TEGENDENKEN

BEN OVERLAET, LINDE DE VROEY & KATRIEN SCHAUBROECK

In de vierde episode van ‘Onze toekomst herdenken’, onder de noemer ‘Denken en tegendenken’, presenteert Het zoekend hert twee contrasterende denkers: Dr. Ben Overlaet, een doctor in de wijsbegeerte en master in de visuele kunsten, alsook een vrouwelijke essayist met een dubbele master, in de filosofie en geschiedenis: Linde De Vroey. Prof. dr. Katrien Schaubroeck, filosofe, auteur en hoogleraar aan de UAntwerpen, verzorgt de beide inleidingen. Te bekijken via deze link.

Prof. dr. Katrien Schaubroeck, filosofe en auteur, zal telkens de inleidende reflecties verzorgen bij de drie komende duolezingen van het tweede deel van deze cyclus: Denken in de kanteling

Katrien Schaubroeck (1980) doctoreerde aan de KULeuven met een proefschrift over Harry Frankfurt. Momenteel is zij hoofddocent aan de UAntwerpen. Zij geeft er les over ethiek, analytische wijsbegeerte en feministische filosofie. Haar onderzoek vertrekt van existentiële en ethische vragen, met bijzondere interesse in liefde, autisme en impliciete vooroordelen. Zopas verscheen van haar bij Letterwerk het fijnzinnige boekje Iris Murdoch. Een filosofie van de liefde. Voor de vermaarde uitgeverij Routledge realiseerde zij een bundel over het filosofische karakter van drie films van de Amerikaanse regisseur Richard Linklater: Before Sunrise, Before Sunset en Before Midnight.

BEN OVERLAET – Vanuit de marge van het denken

“We zouden onze tijd niet mogen verdoen met het zoeken naar – en het geloof in – het ‘juiste’ denken en er ons bewust van zijn dat dit het denken immers zal commodificeren. Het uitsnijden van een ‘soort’ denken is een insnijden in het denken en doet het geweld aan.”

Ben Overlaet (1976) werd doctor in de filosofie en moraalwetenschappen aan de VUB, is tevens master in de visuele kunsten en muzikant. Frontman van rockband Tithonus, solomuzikant als Benedict. Geeft filosofische lezingen. Realiseerde de Nederlandse editie van Parergon van Jacques Derrida voor uitgeverij Letterwerk.

LINDE DE VROEY – Voorbij het desintegratiedenken

“Onverschilligheid, radicale verinnerlijking en decontextualisering veroorzaken de degeneratie van het postmoderne denken in een desintegratiedenken. Een denken waarmee we willen standhouden in deze tijd moet bestand zijn tegen de krachten van de desintegratie.”

Linde De Vroey (1990) studeerde geschiedenis en filosofie aan respectievelijk de UGent en UAntwerpen. Zij werkte als onderzoeker en schrijver voor musea en instellingen. Doceerde cultuurfilosofie. Publiceerde o.a. in Streven. Verricht filosofisch onderzoek dat focust op de tragische en de betoverde wereld.

Deze episode is als FILM #4 te bekijken en te herbekijken, ook via de startpagina van www.hetzoekendhert.be. Het uitzendschema van de cyclus vindt u hier. Onze volledige programmabrochure van 16 bladzijden met teksten en foto’s kunt u doorbladeren op issuu.com.

ONZE TOEKOMST HERDENKEN is een project van filosofiehuis Het zoekend hert, in samenwerking met Humanistisch Verbond, KnackLiteratuur Vlaanderen, Masereelfonds, Stichting Sanegeest, Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE en andere partners.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo