ONZE TOEKOMST HERDENKEN – FILM #8

EEN REBELLEREND DENKEN

MIA VAERMAN, FRANS W. SARIS & MARLIES DE MUNCK

 

In de achtste episode van ‘Onze toekomst herdenken’, onder de noemer ‘Een rebellerend denken’, presenteert Het zoekend hert drie academici, die allen het onderwijs van binnenuit kennen maar toch geen conformisten zijn – verre van. Mia Vaerman, filosofe en docente, en prof. em. Frans W. Saris, fysicus en schrijver, roepen op tot een vermetele en voorbeeldkrachtige levenshouding – en eigenlijk een stevige verzetshouding. Prof. dr. Marlies De Munck verzorgt weer de beide inleidingen. Het geheel is te bekijken vanaf zondag 18 april 2021 om 11 uur via deze link.

PROF. DR. MARLIES DE MUNCK – Inleidingen

Prof. dr. Marlies De Munck verzorgt de inleidende reflecties bij de drie duolezingen van het derde en laatste deel van deze cyclus, onder de noemer: Naar een nieuwe mens, in een nieuwe wereld? 

Marlies De Munck (1979) doceert muziekfilosofie aan de UAntwerpen en aan het Conservatorium van Gent. Zij schrijft regelmatig opiniestukken voor De Standaard en Knack. Haar essayboek Waarom Chopin de regen niet wilde horen (Letterwerk, 2017) werd lovend onthaald als een heldere inleiding in de muziekfilosofie. In het najaar van 2019 verscheen haar nieuwste essay De vlucht van de nachtegaal, een filosofisch pleidooi voor de muzikant (Letterwerk). In 2020 publiceerde ze samen met cultuursocioloog Pascal Gielen de longread Nabijheid: Kunst en onderwijs na Covid-19. Daarin gaat ze op zoek naar het belang en de betekenis van fysieke nabijheid en de impact van de coronacrisis op onderwijs en cultuur.

MIA VAERMAN – Verzet als hoeksteen van de samenleving


“Er bestaan een resem reflecterende en activistische vormen van weerwerk. Sommige pessimistisch, andere meer optimistisch of in elk geval opbeurend weerbarstig. Verzet is overal, maar belangrijker nog: het rebellerende denken reikt over de generaties heen.”

Mia Vaerman (1957) studeerde Woord aan het Conservatorium Brussel en filosofie aan de KU Leuven. Zij recenseert theater en dans, soms ook filosofie. Gastdocente Media en Maatschappij, Cultuurtheorie, aan het RITCS School of Arts in Brussel. Vertaalt soms (filosofische) teksten uit het Frans.

PROF. EM. FRANS W. SARIS – Het denken en doen van Zeno

“Marguerite Yourcenar moeten we dankbaar zijn om het gewetensvolle karakter van Zeno, de hoofdpersoon in Het hermetisch zwart, die het prille verlichte denken via zijn emoties ten dienste stelt van het leven van allen.”

Frans W. Saris (1942) is natuurkundige en schrijver. Emeritus hoogleraar en voormalig decaan van de Universiteit Leiden. Voorzitter van Sanegeest, stichting ter bevordering van duurzame ontwikkeling. Publiceerde onder meer Darwin Meets Einstein: On the Meaning of Science (2010), Trots en twijfel (2012), Darwins cijferslot, onze eigen draai aan de evolutie (2018).

ZIE OOK: De opiniebijdrage van prof. Frans W. Saris in Knack

Deze episode is weldra als FILM #8 te bekijken en te herbekijken, ook via de startpagina van www.hetzoekendhert.be. Het uitzendschema van de cyclus vindt u hier. Onze volledige programmabrochure van 16 bladzijden met teksten en foto’s kunt u doorbladeren op issuu.com.

ONZE TOEKOMST HERDENKEN is een project van filosofiehuis Het zoekend hert, in samenwerking met Humanistisch Verbond, KnackLiteratuur Vlaanderen, Masereelfonds, Stichting Sanegeest, Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE en andere partners.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo