GEVANGEN IN DE REALITEIT #1 – MET PROF. EM. ERIC CORIJN

OVER HET OPTIMISME VAN ANTONIO GRAMSCI

NIEUWE VIDEOREEKS – PREMIERE OP 1 MEI 2022 – VANAF 18:00 UUR

Op zondag 1 mei 2022 vanaf 18 uur presenteert Het zoekend hert een indringend vraaggesprek met prof. em. Eric Corijn, links politiek denker, stadsfilosoof en veelschrijver. Gratis te bekijken via de startpagina van www.hetzoekendhert.be of door te klikken op deze link.

In de nieuwe videoreeks ‘Gevangen in de realiteit’ presenteert Het zoekend hert gaandeweg een aantal denkers en activisten die zich tegen de stroom of tegen bedreigende machten teweer stellen. De eerste aflevering focust op de Italiaanse denker Antonio Gramsci (1891-1937). Deze vermaarde politicus en theoreticus wordt in een nieuw boek gesitueerd en toegelicht door prof. em. Eric Corijn. Ook in dit videogesprek neemt de Belgische cultuurfilosoof de inzichten en ervaringen van Antonio Gramsci als uitgangspunt, meer bepaald voor een vernieuwd activistisch gemeenschapsdenken vanuit links-politieke objectieven. Zo passeert Gramsci’s begrip ‘hegemonie’ herhaaldelijk de revue.

TEN HUIZE VAN DE DENKER-ACTIVIST

Een team van Het zoekend hert bezocht denker-schrijver Eric Corijn in zijn woonhuis in de Mantongewijk, in Elsene, internationaal kloppend hart van Brussel. De gereputeerde radio-interviewer Frank Stappaerts, vele jaren actief voor Het Vrije Woord op Radio 1, bevroeg de denkende activist niet alleen over zijn boek Gramsci lezen. Van klassenstrijd tot woke, maar ook over een andere nieuwe publicatie: Vlaanderen, ontwaak! Tegen de grondstroom. Na een gedreven vraaggesprek over tal van actuele thema’s krijgt de kijker ook nog extra zicht op onvermoede interesses en passies van Eric Corijn: zijn liefde voor kunst, zijn persoonlijk kunstenaarschap en zijn interesse voor het stierenvechten, waarover hij ook nog eens een boekje publiceerde.

PERSOONLIJK EN TOEKOMSTGERICHT

In het interview voor Het zoekend hert bevraagt Frank Stappaerts prof. em. Eric Corijn over de thema’s van zijn beide nieuwe boeken, maar ook over zijn verleden en allerlei doordachte standpunten. Zowel heel persoonlijke inzichten als toekomstgerichte problematieken komen uitgebreid aan bod. Eric Corijn analyseert maatschappelijke processen en pleit voor een grondige politieke herschikking, op de eerste plaats voor nieuwe initiatieven ter linkerzijde. Als een denkende strijder vol inzichten en passie roept hij op tot nieuwe vormen van samenwerking, zowel theoretisch als praktisch, mede vanuit de ervaringen van de pandemie en de toekomstige uitdagingen zoals de dreigende klimaatcrisis.

‘Gevangen in de realiteit’. Project van filosofiehuis Het zoekend hert, in samenwerking met het Humanistisch Verbond. Eerste aflevering: ‘Prof. em. Eric Corijn over het optimisme van Antonio Gramsci’, mede in samenwerking met de uitgeverijen ASP Editions en Ertsberg. De videolezing is vanaf 1 mei 2022 om 18 uur te bekijken en te herbekijken via deze link. Speelduur: 65 minuten.

Prof. em. Eric Corijn (1947) is cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper. Ook publicist en emeritus-hoogleraar Stadsstudies aan de Vrije Universiteit Brussel. Daar oprichter van Cosmopolis, Centre for Urban Research, medestichter van het Brussels Studies Institute en Brussels Academy. Daarnaast was hij mede-initiatiefnemer van Charta 91 en is hij nog altijd actief in de civiele maatschappij als opiniemaker, lid van de Brusselse denktank Aula Magna, lid van raad van beheer van de Brusselse Zinnekeparade en voorzitter van vzw Brussels2030. Ook is Eric Corijn auteur van vele onderzoeken en boeken. Over de jaren publiceerde de stadsonderzoeker en cultuurfilosoof een 250-tal artikels en hoofdstukken in een waaier van tijdschriften en boeken. Een ruime selectie van teksten uit zijn grote oeuvre verscheen in Kan de stad de wereld redden? (ASP Editions, 2012)

Frank Stappaerts (1954) studeerde politieke wetenschappen, wijsbegeerte en moraalwetenschappen. Auteur van talrijke artikels, bijdragen aan boeken, alsook van het boek Kolonel Harry. Voormalig presentator en samensteller van gastprogramma Het Vrije Woord op Radio 1. Jarenlang actief in de vrijzinnig-humanistische beweging, zowel op lokaal, Vlaams, Belgisch als Europees niveau. Voormalig leraar en inspecteur-adviseur niet-confessionele zedenleer. Voormalig docent Humanistiek aan en decaan van de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen. Wereldreiziger met bijzondere aandacht voor de culturen uit Centraal Azië en de Himalaya. Bijzonder actief als fotograaf, vooral inzake sociale actie, reisreportages en culturele evenementen, onder meer voor Het zoekend hert.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo