NIET ZOMAAR EEN BOEK #3

GASTVRIJHEID, TUSSEN DEUGD EN DAAD

MET PETER VENMANS & LIESBET SAMYN

VIDEOGESPREK VAN ‘HET ZOEKEND HERT’ IN DE REEKS ‘NIET ZOMAAR EEN BOEK’, IN SAMENWERKING MET HET HUMANISTISCH VERBOND EN ATLAS CONTACT.

Op Hemelvaartsdag 2022 presenteerde filosofiehuis Het zoekend hert een nieuwe aflevering in de videoreeks ‘Niet zomaar een boek’. Meer bepaald het beeldverslag van een ontmoeting over het thema ‘gastvrijheid’, naar aanleiding van het jongste essayboek van filosoof en hispanist Peter Venmans, een van de betere essayisten in de Nederlandse taal. De altijd zeer bedachtzame auteur wordt geïnterviewd door de fijnzinnige filosofe Liesbet Samyn, romaniste en doctor in de wijsbegeerte.

Gratis te bekijken en te herbekijken via deze link sinds Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022.

Nieuwe wegen zoeken

Het zoekend hert is een gastvrij filosofiehuis, nu al meer dan 12 jaar. Dat was het toch alleszins in het decennium voor de coronapandemie. Gedwongen door de gekende omstandigheden, schakelde Het zoekend hert over op uiteenlopende videoprojecten: zowel lezingen voor het project ‘Onze toekomst herdenken’, als boekpresentaties in de cyclus ‘Niet zomaar een boek’, opgenomen lezingen in de reeks ‘Vrij lezen in de natuur’ en een online-ontmoeting in het kader van ‘De Kruisbestuivingen’.

Intussen maakt Het zoekend hert voorzichtige overstappen naar het oude dan wel een ‘nieuw’ soort ‘normaal’. Met live-events in de grote zaal van cultuurcentrum Arenberg, met schrijfopleidingen in intieme kring, maar ook met ‘hybride’ projecten: gefilmde gesprekken en lezingen op bezoek bij auteurs of op andere externe locaties. Nu pakken we opnieuw uit met een video-interview in het filosofiehuis zelf. Weldra dus ook met levend publiek – gastvrij als vanouds?

Het fenomeen gastvrijheid

In deze aflevering van ‘Niet zomaar een boek’ zette Het zoekend hert de deur open voor een filosofische auteur die zich gespecialiseerd heeft in het thema ‘gastvrijjheid’. Hij werd daarover geïnterviewd door dr. Liesbet Samyn, een filosofe die gepromoveerd is op ‘het ongelukkig bewustzijn’ bij Hegel en Kierkegaard. Zij was voor deze gelegenheid gastvrouw in Het zoekend hert en bevroeg filosoof en auteur Peter Venmans over de dubbelzinnige en veelvoudige aspecten van het begrip gastvrijheid. Het fenomeen is immers alomtegenwoordig in het dagelijks leven. Tegelijk beleven we volgens sommigen het einde van de gastvrijheid. Door het massatoerisme en de opkomst van de hospitalityindustrie zou de spontane hartelijkheid van weleer teloor gegaan zijn door commerciële berekening, zakelijkheid en voorgeschreven gedragscodes.

Gastvrijheid in breed perspectief

In zijn uitgepuurde essayboek plaatste Peter Venmans gastvrijheid in een breed historisch en filosofisch kader: van Homeros tot Faïza Guène, van christelijke caritas tot Japanse omotenashi, van de Gulden Regel tot het asielrecht. Dr. Liesbet Samyn stelt er doordachte vragen over, met onder meer de vraag naar de redenen voor de weinig gastvrije houding in deze contreien tegenover vluchtelingen en bevolkingsgroepen uit welbepaalde culturen, in contrast met de enthousiaste gastvrijheid tegenover Europeanen.

NIET ZOMAAR EEN BOEK #3 – GASTVRIJHEID, GEWIKT EN GEWOGEN. Filosoof en hispanist Peter Venmans in gesprek met dr. Liesbet Samyn, in de lezingenruimte van filosofiehuis Het zoekend hert in Berchem-Antwerpen. Te beleven vanuit deze link naar vimeo.com

 

Peter Venmans (1963) is een Vlaamse filosoof, hispanist en uitzonderlijk verfijnde essayist. Hij werkt als taaldocent Spaans in het volwassenenonderwijs. Hij was redactielid van het literaire tijdschrift Yang (1987-1992) en schreef recensies over Spaanse en Latijns-Amerikaanse literatuur voor De Morgen en De Volkskrant. Daarop baseerde hij Schrijven in de politieke tijd (1992) en De Spaanse roman na 1975 (1997). Bij uitgeverij Atlas Contact publiceerde Peter Venmans vervolgens zeer gewaardeerde filosofische essays: De ontdekking van de wereld. Over Hannah Arendt (2005), Over de zin van nut (2008), Het derde deel van de ziel. Over thymos (2011), Amor Mundi (2016) en Discretie (2019). Zijn werk werd meermaals bekroond en door recensenten zeer gewaardeerd. Voor Het zoekend hert zette hij zich al meermaals in als eindredacteur van essays en teksten voor lezingen. In maart 2022 verscheen zijn nieuwste, alweer fijnzinnig doordachte essayboek bij Atlas Contact: Gastvrijheid. Later ontving Peter Venmans voor dit werk in Amsterdam de Socratesbeker – voor het beste en meest prikkelende filosofieboek van het jaar.

Dr. Liesbet Samyn (1978) is licentiaat in de Romaanse Talen (KU Leuven, 2002) en promoveerde in 2017 tot doctor in de wijsbegeerte (KU Leuven) met een
proefschrift over het ongelukkig bewustzijn bij G.W.F. Hegel en Søren Kierkegaard. Vervolgens publiceerde zij over het thema in het
Hegel-Jahrbuch en de Kierkegaard Yearbook Studies. Aan de Thomas More hogeschool volgde ze een postgraduaat-opleiding in de internationale onderzoeksjournalistiek. Zij werkte als lesgever, vertaler en redacteur. Als journalist heeft ze o.m. geschreven voor Artsenkrant en nam ze de eindredactie voor andere medische magazines op zich. Samen met collega-filosofen publiceerde zij de vertaling en toelichting van Passer à l’acte van de Franse filosoof Bernard Stiegler (Als een vliegende vis. Over de wording van een filosoof, Garant: 2007). Haar bijzondere interesse gaat uit naar ethisch-existentiële thema’s. In die lijn publiceerde zij onder meer over euthanasie en ontwikkelde ze een aantal educatieve platformen in opdracht van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo