NIET ZOMAAR EEN BOEK #4

GERAAS EN GERUIS

EEN PLEIDOOI VOOR IMPERFECTIE

MET JEAN PAUL VAN BENDEGEM & INGE DECLERCQ

VIERDE VIDEOGESPREK VAN HET ZOEKEND HERT IN DE REEKS ‘NIET ZOMAAR EEN BOEK’, IN SAMENWERKING MET HET HUMANISTISCH VERBOND EN HOUTEKIET.

Op zondagnamiddag 26 juni 2022 presenteert filosofiehuis Het zoekend hert een nieuwe aflevering in de videoreeks ‘Niet zomaar een boek’. Meer bepaald het beeldverslag van een ontmoeting over het thema ‘imperfectie’. Dit naar aanleiding van het jongste boek van de vermaarde filosoof en geliefde ere-hoogleraar Jean Paul Van Bendegem. Het zoekend hert streefde voor deze gelegenheid naar ‘a perfect match’ door de dynamische denker te confronteren met de stijl, de inzichten en het specialisme van dokter Inge Declercq, neurologe en specialiste in slaap-, rust- en stressproblemen. 

Dit bijzondere gesprek is VIA DEZE LINK te bekijken en te herbekijken – vanaf ZONDAG 26 JUNI 2022 om 14:00 UUR. Perfect tijdstip, zeg maar, om uw zondags middagmaal te helpen verteren. Misschien wel nog eerst een powernap inlassen?

DE ALTIJD AANWEZIGE

Het zoekend hert heeft op de meest essentiële momenten de geëngageerde bijstand genoten van de unieke denker en hoogleraar Jean Paul Van Bendegem. Zo was deze genegen filosoof hoofdgast van de eerste thematische lezingenreeks, DE GODVERLOREN ZONDAGEN, in 2009-2010. Een decennium later trad hij op als officiële feestredenaar bij het jubileumfeest van Het zoekend hert, in combinatie met de Nederlandse biografe en activiste Eva Rovers. Later verzorgde hij op zijn hilarisch-dynamische wijze de openingslezingen van het essayproject ONZE TOEKOMST HERDENKEN, in combinatie met biologe en filosofe Dr. Griet Vandermassen.

EEN QUASI PERFECTE COMBINATIE

In de vierde aflevering van ‘Niet zomaar een boek’ presenteert Het zoekend hert met innig genoegen een gesprek over het thema ‘imperfectie’. Dit naar aanleiding van het nieuwste boek van Jean Paul Van Bendegem: Geraas en geruis. Over dit bijzonder ingenieuze en veelzijdige werk wordt hij geïnterviewd door dr. Inge Declercq, dokter in de geneeskunde, neurologe en slaapexperte. Al gauw zal de kijker merken dat dit een quasi perfecte combinatie betreft: diepzinnige vragen en antwoorden geven aanleiding tot duizelingwekkende inzichten én hilarische momenten. Wat kunnen die twee denken, dialogeren én samen lachen!

ALWEER EEN BELEVENIS

Zoals elk boek van prof. Jean Paul Van Bendegem is ook Geraas en geruis een belevenis. In een poging om een perfect denkwerk te schrijven, realiseerde de worstelende filosoof een kunstwerk, strak doordacht en diepzinnig geconstrueerd. De stelling van dit briljante boek is dat er in elk pogen iets mankeert: altijd in het leven is het net niet. Het geraas verwijst naar ons zo gebrekkige spreken over de wereld, het geruis naar de voortdurende verstoorde wereld zelf. De auteur wil laten zien dat manco’s altijd opnieuw opdoemen. Maar zo’n stelling vraagt om bewijsmateriaal, een opdracht die evident niet perfect uit te voeren is. Dus is het allemaal netjes geordend in dit boek? Tja, net niet eigenlijk. Is het een persoonlijk verhaal? Ja, dat zeker. Is het een academisch betoog? Dat ook, bij momenten, waar de onvermijdelijke entropie en het nefaste micromanagement ter sprake komen. Maar de lezer krijgt ook een geleid bezoek aan de bibliotheek van Babel aangeboden, een zot verhaal over oneindigheid, een persoonlijk gekleurde reflectie over wolken en een boeiende saga van het schilderen van een garagevloer. Vloer klaar, boek klaar, dat was het idee, bijna, maar net niet. En vervolgens moest daar dus op verzoek van Het zoekend hert nog een ultiem gesprek over komen, dat zoveel mogelijk helderheid zou bieden… Of dat dan wel gelukt is? Dat valt te bezien, gelukkig. En wel via deze link.

NIET ZOMAAR EEN BOEK #4 – GERUIS EN GERAAS – Een pleidooi voor imperfectie. Filosoof en auteur Jean Paul Van Bendegem in gesprek met dr. Inge Declercq, in de sfeervolle Yinkamer van filosofiehuis Het zoekend hert. Vanaf ZONDAG 26 juni 2022 om 14:00 UUR te beleven en te herbeleven vanuit DEZE LINK NAAR VIMEO.COM

Prof. Jean Paul Van Bendegem (1953) is een Belgische filosoof en wiskundige, bekend van radio, televisie en alle soorten media. Hij was hoogleraar aan de VUB, directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie en gastprofessor aan Universiteit Gent. Op vlak van levensbeschouwing noemt hij zichzelf ‘een spiritueel atheïst’. Hij is vooraanstaand lid van de Vrijmetselaarsloge. Sinds vorig jaar is hij als professor met emeritaat, maar werken en denken doet hij nog altijd even hard. Zo geeft hij uiterst graag en vaak lezingen over uiteenlopende thema’s: wiskunde, logica, atheïsme, filosofie, Sherlock Holmes en humor zijn maar enkele van de onderwerpen. Doorheen de jaren publiceerde hij onder meer Tot in der eindigheid (Hadewijch, 1997), Over wat ik nog wil schrijven (Garant, 2009), Hamlet en entropie (ASP, 2009), De Vrolijke Atheïst (Houtekiet, 2012), Elke 3 seconden (Houtekiert, 2014), Verdwaalde stad (Houtekiet, 2017), Wijs, grijs en puber (ASP, 2020) en recent dus het meesterstuk Geraas en geruis (Houtekiet, 2022).

Dr. Inge Declercq is dokter in de geneeskunde en neurologe. Zij combineerde medische studies aan de KU Leuven met een bachelor in filosofie aan de ULB in Brussel. Uitgebreide klinische ervaring deed zij op tijdens haar ziekenhuiscarrière. Inmiddels is zij verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Als auteur heeft zij zich stelselmatig gespecialiseerd in slaapproblemen. Naast neurologe en slaapexpert is zij universitair opgeleid in de cognitieve gedragstherapie voor insomnie en gecertificeerd coach (ESRS). Zij beheerst diverse stressmanagementtechnieken en heeft een grote expertise in chronobiologie en neurowetenschappen. Zij publiceerde publieksgerichte werken waarin zij haar expertise deelt inzake herstellend slapen en energiek leven: De kracht van slapen (Pelckmans, 2020) en Slaap wijzer (Pelckmans, 2022). In al haar werkzaamheden vertrekt dr. Declercq vanuit een streven naar empathie en inlevingsvermogen, zoals ook blijkt uit dit onvergelijkbare interview met de duizelingwekkende denker.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo