Ons streven

Nogal wat mensen jagen kennis na voor the fun of the hunt, om het plezier van de jacht. Zulke jagende en concurrentiële mentaliteit past misschien bij de tijd, maar toch veel minder bij de filosofische levenshouding en de sfeer van ons zoekend hert.

In Het zoekend hert ° The searching deer komen enkelingen samen voor een verademend denken, onderzoeken en overleggen. In een huiselijke en beschuttende omgeving. Het is hier toegelaten om oude waarheden en zekerheden in vraag te stellen. Ook om bepaalde hersenkronkels gaandeweg te ontwarren. Daarbij mag er ruimte blijven voor raadsels, twijfels, of een vleugje ironie. Het mysterie achter de dingen zal er wel niet door geschaad worden.

Het zoekend hert ° The searching deer heeft geenszins de bedoeling de wereld te verbeteren, maar een bescheiden, inspirerend en ietwat feestelijk universum te creëren. Aarzelend. Maar vastbesloten – met een stevig gewei op het hoofd.

Het zoekend hert ° The searching deer
Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem – Antwerpen

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo