SAVE THE DATE: ‘HOE NU SAMEN VERDER?’

LIVE FILOSOFIEGEBEUREN – ARENBERG, ZONDAG 27-11-2022 – 15:00-18:00 UUR

HOE NU SAMEN  VERDER? 

Streven naar wijsheid in de verscheidenheid

Opnieuw en opnieuw moeten wij mensen, als we doordacht willen leven, onze toekomst herdenken. Meer dan ooit word​en ​we geconfronteerd met fundamentele uitdagingen, grote vraagtekens en barre voorspellingen. Eerst ontstond paniek over de klimaatcrisis, vervolgens rolde een pandemie over ons heen en recent ontplofte een nieuwe oorlog op het Europese vasteland die wereldwijd gevolgen zal hebben. Filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer zet daarom het lopende filosofieproject ‘ONZE TOEKOMST HERDENKEN’ verder.

DE BREEDST DENKBARE VRAAGSTELLING

Samen met het Humanistisch Verbond, Knack, De Bezige Bij en tal van andere partners wordt in cultuurcentrum Arenberg een nieuw LIVE FILOSOFIEGEBEUREN georganiseerd over de breedst denkbare vraagstelling: ‘HOE NU SAMEN VERDER?’. Meer dan ooit ligt in dit nieuwe deelproject de nadruk op de verscheidenheid en de collectieve uitdagingen, op de hoge nood aan samenwerking, solidariteit en verbinding. De complexiteit van de levende mensheid houdt immers een extra uitdaging in voor de toekomst van de mens en zijn leefwereld: de diversiteit in het zijn, het denken en het streven van zovelen. Wereldwijd tellen we niet alleen vele miljoenen individuen, waaronder denkers en activisten, alsook strijdgroepen met elk hun eigen inzichten, frustraties en ressentimenten, maar ook innige aspiraties, doelen en strategieën. Globaal zijn er heel verschillende culturen, nationaliteiten en sociale categorieën die elkaar niet altijd erg genegen zijn. Daarom stelt zich de vraag met welke filosofie we de verscheidenheid kunnen omarmen en overstijgen om de fundamentele uitdagingen aan te gaan en naar een toekomst te streven waarin we kwaliteitsvol kunnen leven.

EXCELLENTE DENKERS

OP ZONDAG 27 NOVEMBER 2022, VAN 15 TOT 18 uur, presenteren we in Arenberg Antwerpen opnieuw tal van excellente denkers. Daarbij wordt het geheel op stoom gebracht door video-opnames en geëngageerde livemuziek. Er zijn boekenstands en natuurlijk drinks en knabbels.

Een organisatie van filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer, in samenwerking met het Humanistisch Verbond, Knack, Literatuur Vlaanderen, De Bezige Bij, Masereelfonds, UAntwerpen, Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE en Arenberg.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo