NIEUWJAARSBERICHT VAN ‘HET ZOEKEND HERT’ – 2024

CREATIEF REFLECTEREN, SAMEN MET DE MUZE VAN DE VRIJE KUNSTEN – OOK NA 2023

Beste lezer

Waarde zoekend hert

Hoe te leven, te communiceren en te creëren in deze chaotische tijden? In vrij-denkende filosofische middens zijn we meer dan ooit overtuigd van het belang van de esthetische ervaring. Daarom trekken we veelvuldig naar galerijen, musea en creatieve werkplekken, evengoed voor unieke werkstukken als voor doordachte performances en losgeslagen theatershows.

Op het wereldtoneel vormt kunst de enige waarlijk algemene taal die rechtstreeks kan aanspreken, die vrij kan inspireren, transformeren en zelfs helen. De ene keer is het een muziekstuk dat ons raakt, dan weer een schilderij of sculptuur, een roman, een theaterstuk of film. Want kunst kan plezier brengen of geluk opwekken, ze kan net zo goed prikkelen als provoceren – met een zinsnede, een cartoon of een ander beeld dat treft. Alle artistieke werken en stromingen bij elkaar opgeteld, mogen we concluderen dat kunst in haar veelvoudige geheel een veel grotere impact heeft dan we doorgaans beseffen. Zelfs één simpel lied kan het gemoed opklaren en het lichaam aan het dansen krijgen.

Velen waarschuwen voor de negatieve impact van artificiële intelligentie. Maar wellicht kan ook de muze van de ‘artes liberales’ gebaat zijn met de uitgebreide mogelijkheden. In elk geval staan we voor technologische revoluties die moeilijk te negeren vallen. Ons zijn en handelen zullen onherroepelijk veranderen. Het geestelijk welzijn zal bijna collectief onder druk staan.

Hoe moeten organisatoren van een intiem filosofiehuis zich hier tegenover verhouden naar de nabije en de verre toekomst? Als individu of groep lijkt er weinig effectief verweer mogelijk. Wel kunnen we elkaar aanmoedigen en ook verre geestesgenoten enthousiasmeren om onversaagd te reflecteren en doordacht te communiceren in functie van verantwoordelijk handelen. Want als u en ‘wij’ dat niet doen, wie dan wel? Deze zachte oproep wil u vooral overtuigen om bij uw welgemeende strevingen de eeuwige muze een geestig woordje te laten meespreken. Zo kan dan het redelijke denken blijven dansen, ondanks alles.

Hertelijke groet

Eddy Strauven

Gastheer en coördinator

Het zoekend hert ° The searching deer

Als u de werking van filosofiehuis ‘Het zoekend hert’ graag heel concreet volgt, kunt u best verder blijven zoeken en lezen in de rubriek ONZE ACTIVITEITEN. Bijvoorbeeld te beginnen met dit artikel: ‘HET ZOEKEND HERT IN 2024 EN VERDER‘ .

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo