‘HET ZOEKEND HERT’ IN 2024 EN VERDER

Wie de werking van filosofiehuis ‘Het zoekend hert’ ook in 2024 graag volgt, heeft vast iets aan volgende informatie.

  1. VOLG ‘HET ZOEKEND HERT’ OP HET WERELDWIJDE WEB:VIA INSTAGRAM, FACEBOOK, LINKEDIN

MEER DAN OOIT PUBLICEERT ‘HET ZOEKEND HERT’ FILOSOFISCHE EN CULTURELE BERICHTEN OP HET WERELDWIJDE WEB. Niet alleen op onze website, ook op de zogenaamde ‘social media’: InstagramFacebook en LinkedIn. Niet alleen over eigen activiteiten, ook over initiatieven van verwante organisaties en actuele events met filosofische grondslag. Zo publiceerden we recent verslagen met films en foto’s van artistieke evenementen en filosofische bijeenkomsten in het KMSKA. Meer bepaald muzikale projecten met Stef Kamil Carlens en bijzondere initiatieven van en over Bernard Dewulf.

ZIEHIER DE LINKS NAAR ONZE OFFICIËLE PAGINA’S OP: INSTAGRAMFACEBOOK EN LINKEDIN 

 

  1. BEKIJK OF HERBEKIJK ONZE VIDEOFILMS:‘NIET ZOMAAR EEN BOEK’ – ‘VRIJ LEZEN IN DE NATUUR’ – ‘GEVANGEN IN DE REALITEIT’

‘HET ZOEKEND HERT’ REALISEERDE INTUSSEN TAL VAN DYNAMISCHE VIDEOFILMS MET FILOSOFEN EN ANDERE DENKENDE AUTEURS DIE VERVOLGENS BELANGRIJKE PRIJSWINNAARS BLEKEN TE ZIJN:

  • TINNEKE BEECKMAN, LAUREAAT VAN DE HYPATHIA-PRIJS. ‘MACHIAVELLI’S LEF’: filmgesprek met Marnix Verplancke. Te bekijken via deze link.
  • SANDRA LANGEREIS, LAUREAAT VAN DE LIBRIS GESCHIEDENIS PRIJS 2021. ‘ERASMUS DWARSDENKER’: filmgesprek met Alexander Roose. Te bekijken via deze link.
  • PETER VENMANS, LAUREAAT VAN DE SOCRATESBEKER 2023. ‘GASTVRIJHEID’: filmgesprek met Liesbet Samyn. Te bekijken via deze link.

 

DE FILOSOFEN MET WIE WE RECENT VIDEOFILMS REALISEERDEN, ZIJN INTUSSEN GESELECTEERD VOOR DE SOCRATESBEKER 2024:

  • MARTHA CLAEYS, AUTEUR VAN ‘TROTS. FILOSOFIE VAN EEN EMOTIE’. ‘TROTS? TROTS’: filmgesprek met Heleen Debruyne. Te bekijken via deze link.
  • DIMITRI GOOSSENS, AUTEUR VAN ‘FILOSOFIE EN DE DUISTERE SPIEGEL VAN HORROR’. ‘MET MEDUSA ONDER DE GROND’: filmgesprek met Tamara Ingels. Te bekijken via deze link.

 

VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE EN ANDERE FILMPRODUCTIES VAN ‘HET ZOEKEND HERT’: ZIE ONZE ACTIVITEITEN.

 

  1. NIEUWE PROJECTEN:IN 2024 EN VERDER

HET TEAM VAN ‘HET ZOEKEND HERT’ WERKT INTUSSEN NAARSTIG AAN NIEUWE PROJECTEN: EEN POËTISCHE LEZINGENREEKS, MEERDERE BOEKPRESENTATIES, ARTISTIEKE SAMENWERKINGSVERBANDEN. 

Voor tal van filosofische auteurs probeert ons filosofiehuis inspirerend te werken. Door projecten mee op te zetten. Door thema’s te suggereren of die mee te overwegen. Door teksten na te lezen of een eindredactie te voeren. Door vruchtbare contacten te leggen met organisaties en uitgeverijen. Door actief bij te dragen aan overlegorganen, zoals het ‘Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE’ en de ‘Vlaamse initiatiefgroep Maand van de Filosofie’.

VOOR BIJZONDERE VRAGEN OF SUGGESTIES AAN ‘HET ZOEKEND HERT’: GRAAG UW MAILS VIA HETZOEKENDHERT@GMAIL.COM.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo