ODE AAN BERNARD DEWULF (1)

NIEUW – DE VERZAMELDE POËZIE VAN EEN ZOEKENDE DICHTER: BERNARD DEWULF

In het veeljarige bestaan van Het zoekend hert stond ons filosofiehuis vaak open voor filosofische literatoren.

Met genegenheid ontvingen we Connie Palmen, Joke Hermsen, Jannah Loontjens, Stefan Hertmans. Voor speciale projecten presenteerden we dubbeltalenten zoals David Van Reybrouck, Bart Stouten, Maxim Februari, Frans W. Saris, Jan Vanriet. Tussentijds gaven we moed aan neofieten zoals Sanne Huysmans, Elisabeth Van Dam en de nazaten van wijlen Kamiel Vanhole. In onze essayreeks ‘De Nieuwjaarslezingen’ publiceerden we kleppers als Bernard Dewulf, Yves Petry, Anne Provoost, Oscar Van den Boogaard, Elvis Peeters en Bart Moeyaert.

Geen gevestigde literator kwam zo na tot ons als de schrandere dichter en essayist Bernard Dewulf. Hij keek al welwillend toe hoe we dansten op ons openingsfeest in 2009. Tien jaar later kwam hij met z’n dochter gezellig een glaasje drinken op de receptie van ons jubileumfeest, die mee door zijn vrouw werd opgezet. Tussentijds hield hij onvergetelijke lezingen in het huis. Intieme momenten met z’n tweeën of vieren waren er in z’n stadstuin, op een zomerterras, bij het jaarlijks in kwartet mosselen eten – en met ’n pintje avondlijk palaveren – aan het strand van Sint-Anneke. Want die scherpe denker en melancholische dichter was uitgelezen gezelschap: een lieve man die graag redeneerde, luisterde en lachte.

Na het plotse overlijden van Bernard bleven wij, zoals zijn intimi en fans, verweesd achter. Dat leed trachtten wij te verhelderen met voordrachten over de emoties die voor hem cruciaal waren. Onvergetelijk waren de ontboezemingen van de literaire vrienden Frank Albers en Charles Ducal en van geestgenoten Sanne Huysmans, Tinneke Beeckman en Dirk De Wachter.

Op woensdag 13 december 2023 verschijnen de verzamelde gedichten van Bernard in verzorgde gedaante bij zijn vaste uitgever. De officiële boekpresentatie in het KMSKA, op donderdagavond 14-12, staat open voor publiek. Best tijdig tickets reserveren via www.kmska.be.

Bernard Dewulf: ‘Licht dat naar ons tast. Verzamelde gedichten’. Atlas Contact. 240 p, €24,99.

TEKST: EDDY STRAUVEN

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo