FILOSOFEREN IN DE TROPEN – MET DR. ELISABETH VAN DAM

UNESCO’S WORLD PHILOSOPHY DAY

NIEUW ESSAYBOEKJE 2022 – MET ILLUSTRATIES EN TEKST IN TWEE TALEN: NEDERLANDS/ENGELS 

+ EXCLUSIEVE VIDEOFILM – VANAF DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022 OM 20:00

KIJK METEEN VIA DEZE LINK

Het zoekend Hert ° The searching deer i.s.m. Humanistisch Verbond, ASP Editions en Antwerpen Boekenstad 

Elke derde donderdag van november wordt door UNESCO uitgeroepen tot Werelddag van de Filosofie. Het is bij uitstek een dag waarop het wijsgerig vermogen van de mens gevierd en gepropageerd wordt. Voor een ideëel filosofiehuis als Het zoekend Hert in Berchem-Antwerpen is die Werelddag een opportuniteit om al voor het derde jaar op rij een nieuw filosofisch essay te publiceren. Ook deze keer is het een fraai boekje waarvan het zakformaat toelaat dat het kan worden meegepakt in handtas, broek of jas en dus op elke plek kan aanzetten tot lezen en meedenken. In zijn aangename papieren tastbaarheid vormt het een klein uitroepteken of vraagteken bij de scrollbare virtuele media die ons lezen en denken vandaag zo nerveus maken.

EXTRA AANDACHT VOOR ‘DE PLEK’

In deze essayreeks vormt ‘de plek’ van het denken uitgangspunt en rode draad. Op uitnodiging van het filosofiehuis en met een sympathiserend oog op de intieme ruimten ervan koos uitgever-essayist Harold Polis in 2020 – een jaar van lockdown – als thema ‘de kamer als kosmos’, een verwijzing naar het filosofisch denken in verbondenheid met ‘al het bestaande daarbuiten’. In een historiserende tekst beschouwde Polis de unieke waarde van filosofie in verhouding tot economie, entertainment, machtspolitiek, exacte wetenschappen en technologie. Het jaar nadien nam filosofe, auteur en hoogleraar Katrien Schaubroeck de uitdaging aan om rondom de plek en historiek van de vermaarde Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden (NL) een indringende kijk op de link tussen filosofie en reizen te ontvouwen.

In 2022 – een jaar waarin een nasmeulende pandemie, een nieuwe Europese oorlog en een toegenomen klimaatalarm elkaar op dramatische wijze doorkruisen – werd ervoor gekozen om het Europese vasteland, moederland van de Westerse filosofie, te verlaten. Wie zou denken dat dit een uiting is van vluchtgedrag leert al vlug dat het gaat om een tekst die de lezer aanport om meer dan ooit te denken vanaf ‘de rand van de wereld’. Auteur is Elisabeth Van Dam (°1986), filosofe en kunstenares, die dit jaar emigreerde naar een plek in Brazilië tussen oerwoud en oceaan waar ze op zoek gaat naar de essentie van bestaan. Vanuit het zowel tragische als levenskrachtige verhaal dat haar aanzette haar vertrouwde leven achter te laten, reflecteert ze over wat de stem van onbekende verten en de wilde natuur vertelt aan wie luisteren wil. Met respect voor de verworvenheden van de Verlichting confronteert ze zichzelf en de lezer met wat ook de Romantiek vandaag nog aan waardevolle inzichten kan aanreiken. Dat daarbij  Alexander van Humboldt (1769–1859),ontdekkingsreiziger, natuurwetenschapper en ecologisch denker avant la lettre als een tijdloze inspirator opduikt is niet verwonderlijk.

DOCTOR IN DE FILOSOFIE EN ‘DOLLY BING BING’

Alleszins is dit derde essayboekje van Het zoekend Hert meer dan ooit een urgente en veelzijdige editie geworden, van een auteur die een breed palet aan invalshoeken combineert. Elisabeth Van Dam is immers zowel master in de kunstwetenschappen als doctor in de wijsbegeerte (UGent). Achtereenvolgens is ze opgeleid als danser aan CODARTS Rotterdam en als beeldhouwer aan KASK Gent. Vanuit haar alter ego Dolly Bing Bing is ze actief als beeldend kunstenaar, zangeres, danseres en performer. Recent startte ze een eigenzinnige filosofie-blog in het Engels: ‘Kolibrie de la Philosophie’. Naast beeldend werk en muziekproducties realiseert ze teksten waarin een scherpzinnig denken door een literair talent extra wordt opgewaardeerd. Haar avontuurlijke essay over ‘filosoferen in de tropen’ is daarvan een overtuigend bewijs.

DE ESSAYBOEKJES in het kader van UNESCO’S WORLD PHILOSOPHY DAY zijn te koop via hetzoekendhert@gmail.com.

De nieuwe uitgave ‘Filosoferen in de tropen. Over Fernweh en het uitstijgen boven de wereld’ kan besteld worden door overschrijving van 10 euro naar het rekeningnummer van Het zoekend hert: BE32 0015 8917 0602 (BIC/SWIFT: GEBABEBB). Graag met vermelding: ‘Filosoferen in de tropen’ + uw postadres.

Wenst u bijkomend nog de edities van 2020 en 2021 te bestellen – ‘De kamer als kosmos / The Room as Cosmos’ van Harold Polis en ‘Thuis in de wereld, de wereld als huis / At Home in the World – the World as our Home’ van Katrien Schaubroeck – dan kan dat ook aan 10 euro per exemplaar of aan 25 euro voor alledrie. Dit altijd met als vermelding de geprefereerde jaargangen: ‘2020 / 2021 / 2022’ + uw postadres. Voor dit verbindende project zijn de verzendingskosten gratis – wereldwijd.

– EXCLUSIEVE MINI-MOVIE –
‘FILOSOFEREN IN DE TROPEN’

BEKIJK VANAF DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022 OM 20:00 UUR VIA DEZE LINK onze speciale mini-movie. Beleef op die wijze sfeervol het leven en denken van Elisabeth Van Dam in en nabij haar woonplek in Brazilië, tussen oerwoud en oceaan, met treffende citaten uit haar essayboekje.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo