WALTER VAN DEN BROECK (1942-2024)

EEN SCHRIJVER EN DENKER OM TE BLIJVEN EREN

DINSDAG 6 FEBRUARI 2024 – Wij vernemen het overlijden van schrijver Walter van den Broeck (1942-2024). Dit bericht treft ons diep. Een mens met zoveel inzet en betekenis. Die ook zovelen heeft geïnspireerd en vaak verblijdde met zijn vele kwaliteiten. Zo uitzonderlijk, met zo’n voorbeeldig engagement ook.

Wij eren zijn gehele, fantastische levenswerk, en denken speciaal terug aan zijn bijzondere lezing op de Karl-Marx-dag van ‘Het zoekend hert’ in 2018, toen in combinatie met zijn jongste zoon, journalist en hoofdredacteur Karl van den Broeck. Op die dag, nog voor de coronacrisis, koos de schrijver voor een historische benadering, met veel drijfkracht en een toekomstgericht optimisme: ‘Geen gelul, maar actie (…) Revolutie? Jazeker. Niet met bommen en granaten, maar met kleine lokale initiatieven die de plaats innemen van de afbrokkelende grootschaligheid.’

Deze bijzondere man zullen wij blijven eren, omwille van zijn speciale persoonlijkheid en zijn geschriften, voortvloeiend uit een dynamische geest en inzichtelijke psychologie, die de mensen bleef bevragen en aanmanen.

NAMENS ‘HET ZOEKEND HERT ° THE SEARCHING DEER’: EDDY STRAUVEN

Op de groepsfoto, toen genomen in het filosofiehuis, voor de beeltenis van Albert Camus (vlnr): Ida Dequeecker, Karl van den Broeck, Walter van den Broeck en echtgenote Eliane de Winter, Elvis Peeters en Eddy Strauven.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo