ONZE TOEKOMST HERDENKEN – DE OPENINGSLEZINGEN

OUDER, GRIJZER EN MISSCHIEN NOG WIJZER? 

Jean Paul Van Bendegem & Griet Vandermassen

Het zoekend hert ° The searching deer presenteert het unieke denk- en kunstproject ‘ONZE TOEKOMST HERDENKEN. MET WELKE FILOSOFIE KUNNEN WE VERDER?’, met meer dan 20 essayisten. Op zondag 20 september 2020 om 11 uur verschijnt op www.hetzoekendhert.be de openingslezing: Ouder, grijzer en misschien nog wijzer?. Met Prof. Jean Paul Van Bendegem en Dr. Griet Vandermassen.

Wilt u eerst genieten van de pittige trailer, dan klikt u best hier.

Prof. Jean Paul Van Bendegem Met welke filosofie kan de oudere denker de toekomst in?

Hoe ziet de toekomst van de individuele denker eruit naarmate hij ouder wordt, misschien ook vereenzaamt, minder in de aandacht staat of in de mode is? Zelfs een bekende filosoof en auteur, als professor en rebelse denker zowel geëerd aan de universiteit als in de media, kan het gevoel krijgen dat zijn rol stilaan raakt uitgespeeld. Dat curieuze gevoel dat je als ‘oudere’ er niet meer toe doet, dat je omzeggens overbodig bent, dat je maar liever kan gaan.

Als jong gepensioneerde roept Prof. Jean Paul van Bendegem op tot verzet, tot burgerlijke ongehoorzaamheid van de verworpen senior. Maar dat verzet moet goed gefundeerd zijn, vindt hij. Daarom schreef hij er zopas een nieuw boekje over dat hij tijdens de openingslezing van het combinatieproject ‘Onze toekomst herdenken’ officieel zal presenteren. Op de eerste plaats heeft hij onderzocht waar het beeld van de oudere vandaan komt. Zijn antwoord vertaalt zich in een onvermijdelijk lange reis die start met de wetenschappen, daarna het contrast laat zien tussen wijsheid, inzicht en kunde tegenover ziekte, verval en het eeuwige leven. Uiteindelijk presenteert hij de senior die een tweede puberteit wil beleven: ambetant en een ‘pijn in ’t gat’.
Met zijn nieuwe boek wil Prof. Jean Paul Van Bendegem elkeen benaderen die ouderdom als discriminerend ervaart. In zijn lezing beschouwt hij de thematiek/problematiek van het ouder worden vanuit een actueel en toekomstgericht perspectief. Meer bepaald: wat worden de specifieke mogelijkheden van oudere denkers, rebellen en activisten in de volgende decennia? Bijvoorbeeld met behulp van digitale kennisbronnen, spraak- en schrijftechnologie, artificiële intelligentie…? Zo komt hij tot een persoonlijk antwoord op deze cruciale vraag: met welke filosofie kan en moet de oudere denker/rebel (best) verder? 

Jean Paul Van Bendegem (1953) is em. hoogleraar aan de VUB. Als wiskundige en filosoof probeert hij de wereld te begrijpen. Hij is auteur van onder meer Hamlet en entropie (2009), De volijke atheïst (2012), Verdwaalde stad (2017), Wonderlust (2019)  en zopas ook Wijs, grijs en puber. Pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame senior.

Dr. Griet Vandermassen – Waarom behelst veroudering meer toekomst, niet minder?

Als doctor in de wijsbegeerte ontwikkelde Griet Vandermassen een biologisch gefundeerde kijk op de seksen. Openlijk en vermetel verdedigt zij zowel in haar boeken als in columns de overweldigende bewijzen dat veel sekseverschillen niet alleen aan opvoeding en cultuur liggen. Integendeel zijn de verschillen een voorspelbaar en bewijsbaar gevolg van vele miljoenen jaren evolutie door natuurlijke en seksuele selectie. Dr. Griet Vandermassen zet haar grondige kennis in om de standpunten tegen het licht te houden die Prof. Jean Paul Van Bendegem in zijn nieuwste boekje formuleert. Speciaal richt zij de focus op het thema van de oudere man, de oudere denker en/of puberale rebellen op leeftijd. Zij belicht waarom Professor Van Bendegem, anders dan een zoetwaterpoliep, sterfelijk is. Uiteindelijk formuleert zij een antwoord op deze vraag: waarom behelst veroudering meer toekomst, niet minder?

Griet Vandermassen (1970) is germaniste en doctor in de wijsbegeerte. Auteur van Darwin voor dames. Over feminisme en evolutietheorie (2005) en Dames voor Darwin (2019), coauteur van In Darwins woorden. Leven, werk en denken van Charles Darwin (2009). Columnist voor De Standaard.

Deze openingslezing bevat tevens de presentatie van het nieuwste boek van Jean Paul Van Bendegem: Wijs, grijs en puber. Pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame senior. ISBN: 9789057189487. Voor meer informatie over deze publicatie: ASP-editions. Het uitzendschema van de cyclus vindt u hier. De programmabrochure met teksten en foto’s kunt u doorbladeren op issuu.com.

ONZE TOEKOMST HERDENKEN is een project van filosofiehuis Het zoekend hert, in samenwerking met Humanistisch Verbond, KnackLiteratuur Vlaanderen, Masereelfonds, Stichting Sanegeest, Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE en andere partners.

 

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo