TWIJFEL AAN DE OERKNAL – PROF. EM. FRANS W. SARIS

UNIEKE ONLINE-LEZING VANUIT UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK IN LEUVEN

BEGON ALLES MET DE ‘BIG BANG’?

VANAF NIEUWJAARSDAG 01 JANUARI 2022 OM 14 UUR VANAF HIER TE BEKIJKEN

OP NIEUWJAARSDAG 01 JANUARI 2022 VANAF 14 UUR, lanceert filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer de nieuwe online-lezing ‘TWIJFEL AAN DE OERKNAL’. U kunt dan via de startpagina van deze website of rechtstreeks via vimeo met de vermaarde fysicus Prof. em. Frans W. Saris virtueel op stap in de aloude universiteitsstad Leuven, mede in de voetsporen van de denker, professor en kanunnik Georges Lemaître, wereldvermaarde bedenker van de zogenoemde ‘big bang’. Vanuit de Spoelberchzaal in de Universiteitsbibliotheek pleit professor Saris voor “een gepaste en weldadige denkwijze om het wonderbaarlijke benaderend onder woorden te brengen” – nadat hij eerst heel veel in vraag heeft gesteld.

EEN THEORIE IN VRAAG GESTELD

De unieke bigbangtheorie werd negentig jaar geleden neergeschreven in de Katholieke Universiteit Leuven. Uit de relativiteitstheorie van Albert Einstein (1879-1955) maakte Georges Lemaître (1894-1966) de gevolgtrekking dat het universum niet statisch kan zijn maar moet uitdijen en dat het ooit allemaal begonnen is vanuit een ‘oerei’. Maar klopt dat ook, met volle zekerheid? Begon waarlijk ‘alles’ met de zogenaamde ‘Big bang’? Zelfs Einstein kon aanvankelijk de analyses van de Belgische professor en priester niet geloven.

UITDAGENDE BESCHOUWINGEN

De internationaal vermaarde fysicus Frans W. Saris, professor emeritus en eredecaan van de Universiteit Leiden, bezocht zopas de lopende tentoonstellingen in Leuven en las het prachtige gelegenheidsboek ‘Big Bang’. Op bezoek in België, houdt deze bijzondere wetenschapper en essayist een uitdagende online-lezing vanuit de Spoelberchzaal in de historische Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven. Vanaf Nieuwjaarsdag 01 januari 2022 om 14 uur te beleven via de startpagina van deze website en via deze link naar vimeo.be.

Prof. em. Frans W. Saris verwierf internationale academische vermaardheid als hoogleraar natuurkunde, later als decaan van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Tijdens zijn loopbaan won Frans Saris verscheidene natuurkundeprijzen en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Daarnaast bouwde hij een stevige reputatie op als creatief auteur, als redacteur van De Gids en als columnist voor NRC Handelsblad, de Volkskrant en de Nederlandse Boekengids. Intussen verschenen een achttal boeken van zijn hand. Zoals Darwin Meets Einstein: On the Meaning of Science (2010), Trots en twijfel (2012), over het belang van denkend onderzoek, en Darwins cijferslot. Onze eigen draai aan de evolutie (2018). Als voorzitter van de stichting Sanegeest onderscheidt Frans Saris zich intussen ook als pleitbezorger van duurzame denk- en levenswijzen.

 

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo