EMOTIES LEREN BEGRIJPEN – LEZINGENCYCLUS

Denkers en dichters op zoek naar evenwicht

Een filosofisch lezingenproject, in de geest van Bernard Dewulf

“Om het eenvoudig te houden: ik heb jegens de tijd, geloof ik, drie wezenlijke houdingen – of zijn het gevoelens: angst, vreugde en onverschilligheid.” – Bernard Dewulf, Jaargetijden, Atlas Contact, 2022.

Met enige aarzeling zet filosofiehuis Het zoekend hert de voordeur weer open voor een lezingenproject met publiek. In september 2019 sloot die deur, na twee dagen muzisch-filosofische uitbundigheid met HET DANSENDE DENKEN van het 10-jarige jubileumfeest. Vervolgens werden voornamelijk nog videolezingen en andere online-projecten gerealiseerd, met uitzondering van platformvergaderingen en een groot live filosofiegebeuren buitenshuis.

In de tussentijd blijkt de wereld meer veranderd dan verwacht, en dat gebeurde niet zonder leed, soms heel persoonlijk. Maar vanaf zondag 23 oktober 2022 grijpt Het zoekend hert terug naar het vertrouwde concept met live lezingen voor een geëngageerd publiek. Dit behoorlijk doordacht met een inhoudelijk thema dat allen aangaat: essentiële gevoelens en emoties in velerlei gedaanten, zoals die spelen in grillige menselijke getijden. Emoties zoals die aan bod kwamen in het werk van onze dierbare geestesgenoot Bernard Dewulf (1960-2021) aan wie dit project is opgedragen.

TERUGKEER NAAR HET INTIEME

Een literair-filosofische terugkeer naar het kleine en intieme wordt dat, gegidst door boeiende en bekwame sprekers: Dirk De Wachter, Frank Albers, Liesbet Samyn, Tinneke Beeckman en Charles Ducal. Zij laten zich coördineren door Sanne Huysmans en inspireren door briljante historische denkers en dichters: Socrates, Jean-Jacques Rousseau en Albert Camus, Niccolò Machiavelli, Baruch de Spinoza en Hannah Arendt, Søren Kierkegaard, Michel Leiris en Julia Kristeva, Emmanuel Lévinas, Franz Kafka, Bertolt Brecht, Gerrit Achterberg … en telkens opnieuw door onze dierbare geestesgenoot Bernard Dewulf (1960-2021). Dat alles onder de noemer: EMOTIES LEREN BEGRIJPEN.  Het mocht maar eens haalbaar zijn, zelfs in tijden als deze. Of zou zo’n krampachtige betrachting juist niet wenselijk zijn? Dat is uiteindelijk de vraag.

LEZINGENPROGRAMMA

  1. ZONDAG 23-10-2022 – Prof. dr. Dirk De Wachter: De eenzame denker in de emotionele samenleving – Emmanuel Lévinas, Vilhelm Hammershøi en de bakker om de hoek – bij wijze van inleiding

 

  1. ZONDAG 13-11-2022 – Prof. dr. Frank Albers: ‘Niets ontfermt zich over ons’ – Sporen van Socrates, Jean-Jacques Rousseau en Albert Camus in het werk van Bernard Dewulf

 

  1. ZONDAG 11-12-2022 – Dr. Liesbet Samyn: De duizeling van angst – Søren Kierkegaard, Michel Leiris en Julia Kristeva

 

  1. ZONDAG 15-01-2023 – Dr. Tinneke Beeckman: De vreugde van een actief leven – Niccolò Machiavelli, Baruch de Spinoza en Hannah Arendt

 

  1. ZONDAG 12-02-2023 – Charles Ducal: De balsem van het verdriet Franz Kafka, Bertolt Brecht en Gerrit Achterberg

 

De lezingen vinden telkens plaats in Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem, op zondagen om 11 uur.

INSCHRIJVINGEN

De inkomprijs bedraagt 15 euro voor elke afzonderlijke lezing, 70 euro voor de volledige cyclus. Inschrijven is verplicht en gebeurt liefst zo snel mogelijk: hetdansendedenken@gmail.com. Overschrijvingen gebeuren gebeuren meteen nadat uw plaats is toegewezen in een antwoordmail. 

Het nieuwe boek van Bernard Dewulf, Jaargetijden, is ter plaatse te koop, met een gelegenheidskorting.

BIO’S VAN DE SPREKERS:

Dirk De Wachter (1960) is psychiater en hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de campus Kortenberg. Dirk De Wachter schreef verschillende bestsellers, waaronder Borderline Times (2012), Liefde. Een onmogelijk verlangen? (2014) en De kunst van het ongelukkig zijn (2019). Vaak uit hij in zijn teksten, lezingen en media-optredens kritiek op de uitwassen van de westerse samenleving. Hij is een gekende en gewaardeerde stem in de media en een veelgevraagde spreker. Voor vele Vlamingen en ook Nederlanders is hij het gezicht van de psychiatrie. Met zijn zwarte pakken en langere haren heeft hij een kenmerkend imago opgebouwd, in die mate dat hij vaak vergeleken wordt met rockicoon Nick Cave. Na een kankerdiagnose schroefde hij zijn werktempo terug, maar in de media sprak hij heel openlijk over zijn gevoelens en ervaringen over ziekte en kankertherapie. In 2022 ontving Dirk De Wachter een eredoctoraat aan de UHasselt.

Frank Albers (1960) is schrijver en filosoof. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit Gent en literatuurwetenschappen aan de universiteit van Oxford. Hij promoveerde in 1996 aan de Harvard-universiteit met een scriptie over het utopisch denken van Jean-Jacques Rousseau en Ralph Waldo Emerson. Vandaag doceert hij Amerikaanse cultuur, Shakespeare en Cultuurfilosofie aan de Universiteit Antwerpen en Sint Lucas Antwerpen. Van 1998 tot 2000 vormde hij samen met Bernard Dewulf de hoofdredactie van het Nieuw Wereldtijdschrift. Van 2000 tot 2005 was hij chef van de Standaard der Letteren, het boekenkatern van de krant De Standaard. Hij vertaalde enkele werken van William Shakespeare voor theater en realiseerde ook de novelle Angst van de sneeuwman (1982), het literaire reisessay Beatland (2007) en de roman Caravantis (2014).

Liesbet Samyn (1978) is licentiaat in de Romaanse Talen (KU Leuven, 2002) en promoveerde in 2017 tot doctor in de wijsbegeerte (KU Leuven) met een proefschrift over het ongelukkig bewustzijn bij G.W.F. Hegel en Søren Kierkegaard. Vervolgens publiceerde zij over het thema in het Hegel-Jahrbuch en de Kierkegaard Yearbook Studies. Aan de Thomas More hogeschool volgde ze een postgraduaat-opleiding in de internationale onderzoeksjournalistiek. Zij werkte als lesgever, vertaler en redacteur. Als journalist heeft ze o.m. geschreven voor Artsenkrant en nam ze de eindredactie voor andere medische magazines op zich. Samen met collega-filosofen publiceerde zij de vertaling en toelichting van Passer à l’acte van de Franse filosoof Bernard Stiegler (Als een vliegende vis. Over de wording van een filosoof, Garant: 2007). Haar bijzondere interesse gaat uit naar ethisch-existentiële thema’s. In die lijn publiceerde zij onder meer over euthanasie en ontwikkelde ze een aantal educatieve platformen in opdracht van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek.

Tinneke Beeckman (1976) studeerde filosofie aan de ULB en moraalwetenschappen aan de VUB. Zij doctoreerde aan de VUB en werkte enkele jaren als postdoctoraal onderzoeker (FWO). Zij publiceerde over Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche en Martin Heidegger, daarna de boeken Spinoza, filosoof van de blijheid (2009) en Door Spinoza’s lens (2012). In 2015 publiceerde ze Macht en onmacht. Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de verlichting, dat de shortlist van de Socrates Wisselbeker haalde. Voor Machiavelli’s lef. Levensfilosofie voor de vrije mens (2021) ontving zij in 2022 de Hypatia-prijs voor beste filosofieboek door een vrouwelijke auteur. Zij is gerespecteerd voor haar columns in dagbladen en haar opinies in maatschappelijke debatten. Sinds 2013 heeft ze een tweewekelijkse column in De Standaard. Samen met Paul Van Tongeren is zij covoorzitter van het Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE, dat mede vanuit Het zoekend hert werd opgericht. Intussen coördineert zij ook de Vlaamse initiatiefgroep Maand van de Filosofie.

Charles Ducal (1952), is vooral dichter, maar schrijft ook proza. Van 2014 tot 2016 was hij de eerste Belgische dichter des vaderlands. n 1987 debuteerde hij onder het pseudoniem Charles Ducal met Het huwelijk, een dichtbundel met een cynische toon, strakke vorm en Bijbelse referenties. In hetzelfde jaar publiceerde hij samen met Eric Spinoy, Dirk Van Bastelaere en zijn goede vriend Bernard Dewulf de bundel van een nieuwe generatie: Twist Met Ons. Tussen 1987 en 1998 verschenen zijn bundels De hertog en ik, Moedertaal en Naar de aarde. In deze bundels staat het conflict tussen verbeelding en werkelijkheid centraal. Een groot aantal gedichten hebben als onderwerp de jeugd op het platteland, de verhouding tussen man en vrouw en het schrijven zelf. De meest recente titels van Charles Ducal: Kroniek van een verzonnen leven (roman, 2018) en De koers van de eeuw (gedichten, 2021). Voorjaar 2023 verschijnt Koude Oorlogsbuit, een politiek essay over totalitarisme.

BIO VAN BERNARD DEWULF:

Bernard Dewulf (1960-2021) was dichter, essayist, theaterauteur en zeer gewaardeerde columnist van achtereenvolgens de dagbladen De Morgen en De Standaard. Hij ontving de debuutprijs 1996 voor de poëziebundel Waar de egel gaat (1995). Essays over beeldende kunst verschenen in Bijlichtingen: kijken naar schilders (2001), Naderingen (2007) en Tuimelingen (voorjaar 2022). Voor zijn tweede essaybundel ontving hij de Dirk Martensprijs 2008. Voor de prozabundel Kleine dagen (2009) ontving hij de Librisprijs 2010 en de Inktaap 2011, voor Een lolita (2012) de Toneelschrijfprijs 2013. In Toewijdingen (2014) verschenen verzamelde beschouwingen, waarvan sommige eerder werden gepubliceerd in Loerhoek (2006) en Verstrooiingen (2012). Een zeer goede ontvangst kreeg de theatertekst Carrousel (poëzie/toneel, 2017). Van 2012 tot 2013 was Bernard Dewulf stadsdichter van de stad Antwerpen. Voor De Nieuwjaarslezingen van Het zoekend hert schreef hij de eerste editie: Trekvogels in de mist (2012). Columns werden gebundeld en opgewaardeerd in Late dagen (2016) en in Jaargetijden (2022), een beklijvend werkstuk dat recent postuum verscheen. Tussentijds publiceerde Bernard Dewulf de gewaardeerde poëziebundels Blauwziek (2006), Stadsgedichten (2014) en Naar het gras (2018).

VOOR MEER INFORMATIE: zie e-nieuwsbrieven en volgende berichten op deze website.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo