ONZE TOEKOMST HERDENKEN – FILM #9

EEN KUNSTZINNIG DENKEN

CARMEN VAN BRUGGEN, HELENA CAZAERcK & MARLIES DE MUNCK

In de negende episode van ‘Onze toekomst herdenken’, onder de noemer ‘Een kunstzinnig denken’, presenteert Het zoekend hert drie dames, die alle drie artistiek geïnspireerd zijn. De twintigers Carmen van Bruggen, filosofe en docente, en Helena Cazaerck, journalist, filosoof en liedjesschrijfster, worden ingeleid door prof. dr. Marlies De Munck. Het geheel is te bekijken vanaf zondag 16 mei 2021 om 11 uur via deze link.

PROF. DR. MARLIES DE MUNCK – Inleidingen

Prof. dr. Marlies De Munck verzorgt de inleidende reflecties bij de drie duolezingen van het derde en laatste deel van deze cyclus, onder de noemer: Naar een nieuwe mens, in een nieuwe wereld? 

Marlies De Munck (1979) doceert muziekfilosofie aan de UAntwerpen en aan het Conservatorium van Gent. Zij schrijft opiniestukken voor De Standaard en Knack. Haar essayboek Waarom Chopin de regen niet wilde horen (Letterwerk, 2017) werd lovend onthaald als een heldere inleiding in de muziekfilosofie. In 2019 verscheen haar essay De vlucht van de nachtegaal, een filosofisch pleidooi voor de muzikant (Letterwerk). In 2020 publiceerde ze samen met cultuursocioloog Pascal Gielen Nabijheid: Kunst en onderwijs na Covid-19. Zopas verscheen het essay Ik zie bergen weer als bergen, waarin zij reflecteert op een foto van Karl Brabants, filosoof en kunstfotograaf.

CARMEN VAN BRUGGEN – Kunst en design voor een toekomst na de Apocalyps

“De multidisciplinaire aanpak waarbij het denken over een betere wereld gecombineerd wordt met wetenschap en design is veelbelovend. Daarbij hoort ook de verbeelding van de verontwaardiging over onze tijd vol wijdvertakte rampen.”

Carmen van Bruggen (1992) studeerde Kunsten, Cultuur en Media, Filosofie en Literatuur, alsook Cultuurwetenschappen aan de RU Groningen. Zij werkt nu in Spanje, waar ze actief is als docent filosofie, kunst- en designtheorie aan de IE University in Madrid. In 2020 publiceerde zij, samen met Klaas Van Berkel, de essaybundel Academische vrijheid. Geschiedenis en actualiteit (Boom).

HELENA CAZAERCK – Lange leve de kunstenaar 

“Wie erin slaagt het leven waarachtig te affirmeren, ziet elke ervaring als een geschenk van het universum, een doos vol vrijheid die de mogelijkheid geeft om te creëren, om te worden wie je bent.”

Helena Cazaerck (1995) studeerde journalistiek en recent wijsbegeerte. Intussen heeft ze het gevoel dat ze minder weet dan ooit. Ze ervaart sterk dat het leven uit zijn kader aan het groeien is “zoals het dat steeds doet”. Ze blijft zoekende. Intussen zit ze graag in de zon en maakt liedjes.

Deze episode is weldra als FILM #9 te bekijken en te herbekijken, ook via de startpagina van www.hetzoekendhert.be. Het uitzendschema van de cyclus vindt u hier. Onze volledige programmabrochure van 16 bladzijden met teksten en foto’s kunt u doorbladeren op issuu.com.

NA DEZE 9DE AFLEVERING VOLGDE NOG EEN EXTRA, 10DE AFLEVERING: EEN DUOLEZING DOOR PROF. DR. PAUL VAN TONGEREN, ‘DENKER DES VADERLANDS’ IN NEDERLAND, EN DE VLAAMSE FILOSOFE ALINE D’HAESE. KLIK HIER VOOR MEER INFO.

ONZE TOEKOMST HERDENKEN is een project van filosofiehuis Het zoekend hert, in samenwerking met Humanistisch Verbond, KnackLiteratuur Vlaanderen, Masereelfonds, Stichting Sanegeest, Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE en andere partners.

 

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo