ONZE TOEKOMST HERDENKEN – FILM #7

EEN ZORGZAAM DENKEN

KATRIEN SCHAUBROECK, GREG HOUWER & MARLIES DE MUNCK

In de zevende episode van ‘Onze toekomst herdenken’, onder de noemer ‘Een zorgzaam denken’, presenteert Het zoekend hert drie academisch geschoolde filosofen. Het langst aan het woord zijn prof. dr. Katrien Schaubroeck, filosofe en auteur, en dr. Greg Houwer, handelsingenieur, doctor in de wijsbegeerte en muzikant. Prof. dr. Marlies De Munck verzorgt voor de eerste keer de beide inleidingen. Het geheel is te bekijken vanaf zondag 21 maart 2021 om 11 uur via deze link.

PROF. DR. MARLIES DE MUNCK – Inleidingen

Prof. dr. Marlies De Munck verzorgt de inleidende reflecties bij de drie duolezingen van het derde en laatste deel van deze cyclus, onder de noemer: Naar een nieuwe mens, in een nieuwe wereld? 

Marlies De Munck (1979) studeerde filosofie en promoveerde aan de KU Leuven met een onderzoek naar de betekenis van muziek. Zij doceert muziekfilosofie aan de UAntwerpen en aan het Conservatorium van Gent. Zij schrijft regelmatig opiniestukken voor De Standaard en Knack. Haar essayboek Waarom Chopin de regen niet wilde horen (Letterwerk, 2017) werd lovend onthaald als een heldere inleiding in de muziekfilosofie. In het najaar van 2019 verscheen haar nieuwste essay De vlucht van de nachtegaal, een filosofisch pleidooi voor de muzikant (Letterwerk). In 2020 publiceerde ze samen met cultuursocioloog Pascal Gielen de longread Nabijheid: Kunst en onderwijs na Covid-19. Daarin gaat ze op zoek naar het belang en de betekenis van fysieke nabijheid en de impact van de coronacrisis op onderwijs en cultuur.

PROF. DR. KATRIEN SCHAUBROECK – Ik-en-jij-denken

“In de ik-jij-relatie, die voorafgaat aan elk individueel bewustzijn, staan ik en jij in direct contact, via een wijde weg die onze zielen zo dicht bij elkaar brengt dat de ene niet meer van de andere te scheiden is.”

Katrien Schaubroeck (1980) doctoreerde in de wijsbegeerte aan de KU Leuven en is nu hoofddocent aan de UAntwerpen. Zij onderzoekt existentiële en ethische vragen, met focus op liefde, autisme, impliciete bias. In 2020 publiceerde zij een bundel over de Before-films van Richard Linklater en het essayboekje Iris Murdoch. Een filosofie van de liefde, dat intussen is geselecteerd voor de shortlist van de Socrates Wisselbeker.

DR. GREG HOUWER – Dolende pelgrims. Pleidooi voor een herwaardering van het lichaam

“Als we via het ritme van ons wandelen of fietsen een nauwe relatie kunnen laten ontstaan tussen onze uiterlijke en onze innerlijke omgeving dan betekent dat dat reizen nieuwe paden in onszelf ontsluit, dat wil zeggen: onvermoede manieren om onszelf te ervaren.”

Greg Houwer (1980) is handelsingenieur, filosoof en muzikant. Doctoreerde in de wijsbegeerte aan de KU Leuven over persoonsidentiteit en zelfbewustzijn. Doceert nu filosofie aan hogescholen. Publiceerde over identiteit (Ik, mezelf en wij), over Franz Kafka (Into the white: Kafka and his metamorphoses) en enkele romans.

Deze episode is weldra als FILM #7 te bekijken en te herbekijken, ook via de startpagina van www.hetzoekendhert.be. Het uitzendschema van de cyclus vindt u hier. Onze volledige programmabrochure van 16 bladzijden met teksten en foto’s kunt u doorbladeren op issuu.com.

ONZE TOEKOMST HERDENKEN is een project van filosofiehuis Het zoekend hert, in samenwerking met Humanistisch Verbond, KnackLiteratuur Vlaanderen, Masereelfonds, Stichting Sanegeest, Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE en andere partners.

 

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo