RADIO REWILDING – Maand van de Filosofie 2021

DERDE ANTWERPSE FILOSOFIENOCTURNE

RADIO REWILDING: dat was twee uur radio over de filosofische zoektocht naar wildernissen. 

Tijdens de Antwerpse Filosofienocturne op zaterdagavond 27 maart 2021 ontpopte een team van filosofen zich tot geëngageerde radiomakers met een eigen interpretatie van het thema van de Maand van Filosofie, ‘De natuur was hier’. Zij realiseerden samen een uniek programma dat zowel interessant als boeiend was, intens als dynamisch.

De wildheid herwaarderen

Radio Rewilding ging voornamelijk in op het thema ‘rewilding’. Dat is in de eerste plaats een gedurfde en activistische visie op natuurbehoud: opnieuw plaatsmaken voor wildernis en de zeggenschap over bepaalde gebieden overdragen aan fauna en flora. De natuur beslist. Maar daardoor moet de mens een deel van zijn gezag afstaan aan het wilde. Welke consequenties heeft rewilding dan voor ons menselijke leven en denken? Dat is een hamvraag die de makers van het radioprogramma zo helder en dynamisch mogelijk wilden beantwoorden.

Filosofische gesprekken en reflecties

Linde De Vroey, master in de filosofie, ging op wandel met de Belgische natuurfilosoof Glenn Deliège in natuurgebied het Mechels Broek nabij Mechelen. Filosofiestudent Coen Schuckink Cool sprak met Erik Wieërs, een architect met filosofische opleiding die sinds vorige zomer de functie van Vlaams Bouwmeester opneemt. Sanne Huysmans, auteur en master in de politieke wetenschappen, schreef een radiocolumn en interviewde bovendien professor René ten Bos (zie foto). Deze voormalige Denker des Vaderlands in Nederland is auteur van onder meer de belangwekkende studies Dwalen in het Antropoceen en Extinctie (over het thema ‘uitsterven’). Dr. Ellen Gillard, pedagoge en filosofe, sprak met Eva Meijer, de bijzondere filosofe, schrijfster en kunstenares die dit jaar met Vuurduin het essay van de Maand van de Filosofie afleverde. Professor Herbert De Vriese, hoogleraar aan de UAntwerpen, besprak op heldere wijze het betoverde materialisme van de Amerikaanse milieufilosofe Jane Bennett, een politiek theoreticus die onder meer gespecialiseerd is in leven en werk van Henry David Thoreau (1817-1862). Om af te ronden met een verrassend warm citaat van de beruchte Alleszerbrecher Friedrich Nietzsche (1844-1900).

Getuigenissen over wilde avonturen

Rewilding appelleert niet alleen aan het denken, maar ook aan een innig menselijk verlangen naar het wilde. Vele denkers, literatoren en poëten schreven op romantische, weemoedige of geëngageerde wijze over hoe mensen (opnieuw) in contact kunnen komen met een wildere wereld. De radiomakers doken daarom de bibliotheek in en maakten een fijne selectie van leesfragmenten. Ze lieten ook ervaringsdeskundigen aan het woord: diepzeeduiker Gregory Batens en natuurdocumentairemaker Dick Harrewijn vertellen over hun avontuurlijke belevenissen. Algemene presentatie: Peter Visser (UAntwerpen).

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit unieke radioproject is een realisatie van het Departement Wijsbegeerte van de UAntwerpen, in samenspraak met Het zoekend hert en Radio Centraal. Samenstelling en organisatie: Sanne Huysmans (foto 1), Linde De Vroey (foto 2), Ellen GillardPeter Visser, Herbert De VrieseJasper Van de Vijver, Frank Deneckere.

GRAAG HERBELUISTEREN? Op zaterdag 27 maart 2021 was dit programma in de ether via Radio Centraal! 106.7 FM. Wie het unieke geheel graag wil herbeluisteren kan meteen terecht op Soundcloud, via deze link.


Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo