Prof. Paul van Tongeren: Denker des Vaderlands

ERUDIETE EN ACTIEVE FILOSOOF REPRESENTEERT DE BEIDE LAGE LANDEN 
.
Prof. em. Paul van Tongeren wordt weldra aangesteld als nieuwe Denker des Vaderlands in Nederland. Bij de start van de Maand van de Filosofie, op 1 april 2021, neemt deze bijzondere filosoof, auteur en ere-hoogleraar die belangwekkende taak over van Daan Roovers.
.
Prof. Paul van Tongeren vertelde al in een eerste interview voor het Nederlandse dagblad Trouw hoe hij zijn filosofisch ambassadeurschap invulling wenst te geven. Hij was al meermaals te gast in ons filosofiehuis. Als gereputeerde kenner van het werk van Friedrich Nietzsche. Maar ook als geëngageerde covoorzitter van het Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE, een overleg- en creatieplatform voor filosofische initiatiefnemers uit de Lage Landen dat mee op initiatief van Het zoekend hert werd opgericht. Als opvolger van Prof. Hans Achterhuis gaf Paul van Tongeren samen met Dr. Tinneke Beeckman de werking van het Forum verder mee gestalte. Bovendien was hij bedenker en mede-initiatiefnemer van een nieuw platform: de Vlaamse initiatiefgroep Maand van de Filosofie. Als Nederlander vond hij dat hij zich naar dat nieuwe overlegorgaan terughoudend moest opstellen, maar als gewezen hoogleraar aan zowel de Universiteit van Nijmegen als de KU Leuven wordt hij door velen als een halve Vlaming aangezien die streeft naar een cultureel en filosofisch beleid dat zich in de Lage Landen best niet door staatsgrenzen laat afremmen.
.
Bruggenbouwer en communicator
Zowel het team van Het zoekend hert als de partnerorganisaties van het Forum menen en hopen dat Prof. Paul van Tongeren vanuit zijn opdracht als Denker des Vaderlands in het hele taalgebied voor impulsen en zinderingen kan zorgen. In elk geval betreft het een uitmuntende academische denker met brede interesses en een grote eruditie die zowel een prima auteur, een diplomatische bruggenbouwer en uitstekende communicator is. Bovenal ook een rechtgeaarde enkeling die zijn standpunten durft uitspreken en in de praktijk gestand probeert te doen. Toch zal hij ook in de openbare ruimte vooral een denker en nadenker pogen te blijven, die niet meteen over alles standpunt inneemt. Zoals hij het formuleerde in een recent interview: “Het kan juist engagement met het debat zijn om niet direct in debat te gaan”.
.
Bio

Paul van Tongeren (Deventer, 1950) is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek van de Radboud Universiteit in Nijmegen (1988-2015). Hij was daarnaast bijzonder hoogleraar wijsbegeerte namens de Radboud Stichting aan de Universiteit Leiden (1985-1991) en buitengewoon hoogleraar ethiek aan de KU Leuven (2002-2016) en geassocieerd onderzoeker aan de Universiteit van Pretoria. Naast zijn academische werk houdt Paul van Tongeren zich al ruim twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Hij publiceert toegankelijke boeken op basis van zijn grootste interesses: de deugdethiek van Aristoteles en het nihilisme van Friedrich Nietzsche. In 2013 won hij met Leven is een kunst de Socratesbeker voor het urgentste en meest oorspronkelijke Nederlandstalige filosofieboek. Hij is sinds 2005 lid van het Filosofisch Elftal van dagblad Trouw en samen met Tinneke Beeckman covoorzitter van het Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE.

De werkzaamheden en publieksgerichte agenda van de nieuwe Denker des Vaderlands vindt u op www.paulvantongeren.nl. Meer over het Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE op deze website.
Foto 1: Paul van Tongeren, in de tuin van Het zoekend hert. Foto 2: groepsfoto bij een bijeenkomst van het Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE, met links covoorzitter professor Paul van Tongeren naast de Vlaamse covoorzitter dr. Tinneke Beeckman. Fotograaf: Paul Stuer.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo