Vlaamse initiatiefgroep Maand van de Filosofie

Op zaterdag 22 februari 2020 verzamelden in Het zoekend hert 18 Belgische filosofen en organisatoren. Voortaan willen zij hecht samenwerken rond publieksgerichte filosofie en extra dynamiek geven aan de zogenaamde ‘Maand van de Filosofie’, die normaal, traditiegetrouw, elk jaar in april plaatsvindt. Het eerstvolgende objectief wordt april 2021.

De zogenaamde ‘Vlaamse initiatiefgroep Maand van de Filosofie’ is ontsproten uit het Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE dat eerder al vanuit Het zoekend hert tot stand kwam. Na enkele oriënterende vergaderingen onder voorzitterschap van Prof. Paul Van Tongeren en Dr. Tinneke Beeckman ontstond een groeiende geestdrift om de krachten definitief te bundelen.

DEELNEMERS

De nieuwe initiatiefgroep omvat zowel deelnemers uit de academische wereld (KU Leuven, UGent, UAntwerpen en VUB), organisatoren van filosofische evenementen (Feest van de Filosofie, Nacht van de Vrijdenker, Dag van de Filosofie…), filosofische en/of culturele organisaties (zoals Het Geuzenhuis, VEFO, de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen, Het zoekend hert, deBuren, Centre Erasme, Masereelfonds, De Uil van Minerva, Vorming Plus, Humanistisch Verbond), alsook uitgevers, media en denkers. In principe is de Vlaamse initiatiefgroep vrij toegankelijk voor alle personen, instanties, organisaties en ondernemingen zich in Vlaanderen actief met filosofie bezighouden en die willen meedenken over de invulling van de Maand van de filosofie: zowel voor al bestaande initiatieven (het jaarlijkse thema en maandprogramma, het gelegenheidsessay, dagen, nachten, feesten, nocturnes, etc.) alsook nieuw te ontwikkelen activiteiten en projecten.

 OP NAAR 2021

De Vlaamse initiatiefgroep focust op de langere termijn, te beginnen met de Maand van de Filosofie 2021. Ze wordt complementair aan de ‘Nederlandse Initiatiefgroep’, die al langer bestaat, en werkt nauw samen met de Nederlandse ‘Stichting Maand van de Filosofie’. In principe worden jaarlijks 2 vergaderingen georganiseerd. Ook dit jaar planden nog meerdere verenigingen, media en universiteiten initiatieven rond het jaarthema: ‘Het uur van de waarheid’. In Vlaanderen wilden de UAntwerpen en de VUB zelfs voor het eerst een publieksgericht activiteit in dit kader organiseren. Door de coronacrisis moesten echter tal van projecten worden geannuleerd of verdaagd.

VOLGENDE VERGADERING

De nieuwe initiatiefgroep wil de Maand van de Filosofie in Vlaanderen hoe dan ook sterker op de kaart zetten en samenwerkingsverbanden in het hele taalgebied realiseren. Een volgende vergadering met dat doel vindt plaats op zaterdag 13 juni 2020, via ZOOM.

Voor meer informatie: Tinneke Beeckman (voorzitter) en Eddy Strauven (coördinator).

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo