NIET ZOMAAR EEN BOEK #6

MET MEDUSA ONDER DE GROND

FILOSOFEREN OVER DE HARTSLAG VAN HORROR

MET DIMITRI GOOSSENS & TAMARA INGELS

ZESDE VIDEOGESPREK VAN HET ZOEKEND HERT IN DE REEKS ‘NIET ZOMAAR EEN BOEK’. IN SAMENWERKING MET HET HUMANISTISCH VERBOND EN BOOM AMSTERDAM

Op vrijdagavond 13 oktober 2023 presenteert filosofiehuis Het zoekend hert een nieuwe aflevering in de videoreeks ‘Niet zomaar een boek’. Meer bepaald het beeldverslag van een gesprek over de menselijke fascinatie voor horror. Naar aanleiding van het debuut van filosoof en doctor in de wijsbegeerte Dimitri Goossens bevraagt dr. Tamara Ingels de auteur in de catacomben van de begraafplaats van Laken, in Brussel.

Dit intieme gesprek is via bovenstaande FOTO of VIA DEZE LINK te bekijken en te herbekijken – vanaf VRIJDAG 13 OKTOBER 2023 om 21:00 UUR. Perfect tijdstip eigenlijk, zo in de duisternis van een gepatenteerde ongeluksdag, voor wie wil griezelen en sidderen om wijzer te worden.

KENNISMAKING IN DE CATACOMBEN

In de zesde aflevering van ‘Niet zomaar een boek’ presenteert Het zoekend hert een filosofisch gesprek naar aanleiding van het debuut van Dimitri GoossensIn de ogen van Medussa. Filosofie en de duistere spiegel van horror. Over dit prikkelende boekwerk wordt hij geïnterviewd door Tamara Ingels, doctor in de Kunstwetenschappen en Archeologie. Beide denkers ontmoeten elkaar voor het eerst en meteen onder de grond: namelijk in de historische catacomben op de begraafplaats van Laken in Brussel.

DE ‘HORRORPROFESSOR’ OVER DE GRENS VAN HET GRUWELIJKE

Van Dr. Frankenstein en Dracula tot The Walking Dead en The Last of Us. Vanaf zijn ontstaan in de romantiek tot op de dag van vandaag is horror mateloos populair. Angstaanjagende monsters en choquerende beelden blijven generaties kijkers boeien. Maar wat is er zo intrigerend aan deze ogenschijnlijk platte vorm van vermaak? Is er een diepere betekenis te ontwaren in de bloederige wereld van slashers, shock en gore?

Volgens filosoof Dimitri Goossens valt in horror de hartslag van de menselijke conditie te beluisteren. In zijn bijzondere boek beschrijft hij waar het genre vandaan komt en legt uit waarom het ons blijft achtervolgen en fascineren. Aan de hand van filosofen zoals Georges Bataille, Friedrich Nietzsche, Julia Kristeva en Michel Foucault verkent dr. Goossens de horror onder het bed van onze westerse cultuur. Daar opent zich een afgrond waarin de dood, monsters, het abjecte en de walging zich ongemakkelijk aan ons opdringen. Zo houdt horror ons een duistere spiegel voor, waarin beelden van het onmenselijke ons nieuwe en verhelderende inzichten bieden in ons mens-zijn en onze sterfelijkheid.

OVER ZOMBIES EN ANDERE WEERZINWEKKENDE WEZENS

‘Dimitri Goossens laat zien hoe de zombie hét filmmonster bij uitstek is om een specifieke maatschappelijke malaise te symboliseren, of het nu racisme is (Night of The Living Dead), consumentisme (Dawn of The Dead) of defaitisme (Day of The Dead). Dimitri herstelt in zijn boek niet alleen de levende dode in ere, maar hij belicht tevens de weerwolf, de vampier, het Monster van Frankenstein… Telkens met de nodige historische context en een overduidelijke passie voor het genre.’ – Jonas Govaerts

NIET ZOMAAR EEN BOEK #6 – Filosoof en auteur Dimitri Goossens in gesprek met Tamara Ingels, in de sfeervolle catacomben van de begraafplaats van Laken. Vanaf VRIJDAG 13 OKTOBER 2023 om 21:00 UUR, te beleven en te herbeleven vanuit DEZE LINK NAAR VIDEO.COM

IN DE OGEN VAN MEDUSA. FILOSOFIE EN DE DUISTERE SPIEGEL VAN HORROR |Dimitri Goossens | Boom, Amsterdam | Paperback | ISBN 9789024457328 | 01.01 | 288 blz.

Dr. Dimitri Goossens (1975) is een Belgische historicus en filosoof (Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen). Zijn filosofische dissertatie handelde over kijklust, voyeurisme en de toezichtsmaatschappij, geïnspireerd door de genealogische methode van Michel Foucault. In 2020 promoveerde hij tot doctor in de wijsbegeerte aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel). Zijn doctoraatsdissertatie in de kunstfilosofie handelde over de mogelijkheid van sacraliteit in hedendaagse, choquerende kunst en beeldcultuur met als thema de dood. Hij is gespecialiseerd in het werk van Georges Bataille en zeer vertrouwd met het werk van Michel Foucault. Hij is als docent verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en als leraar geschiedenis, esthetica en filosofie aan het College van Essen. Als zogenoemde ‘horrorprofessor’ is hij een veelgevraagde gast in de media, zowel in België als in Nederland. Zij debuut In de ogen van Medusa. Filosofie en de duistere spiegel van horror verschijnt in oktober 2023  bij uitgeverij Boom Amsterdam. Foto Dimitri Goossens: Augusto Santaella

Dr. Tamara Ingels (1977) is doctor in de Kunstwetenschappen en Archeologie. In haar doctoraatsstudie aan de VUB verrichtte ze wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van spiritualiteit in de kunst aan de hand van 4 casestudies (de hedendaagse kunstenaars Joska Soos, Emiel De Keyser, Fariba Bogzaran en John Anderson). Als zelfstandig consulent (INTRO Cultuur en Media) begeleidt ze projecten rond het behoud van funerair erfgoed en het beheer van begraafplaatsen. Zowel gemeentelijke overheden als erfgoedinstellingen doen op haar expertise een beroep. Ze publiceerde diverse boeken, waaronder de reeks Memento Mori (ASP, 2017, 2021) met innovatieve bijdragen door een auteursgroep over hedendaagse vraagstukken rond educatie op en beheer van begraafplaatsen. In 2024 verschijnt een nieuw boek in deze reeks met focus op het thema duurzaamheid in relatie tot de begraafplaats. Verder is ze actief als docent voor kunstvakken en kunstdidactiek in meerdere onderwijsinstellingen, waaronder MILO (lerarenopleiding VUB) en gidsopleidingen aan de Centra voor Volwassenenonderwijs in Brussel en Antwerpen. Foto Tamara Ingels: Steven Richardson

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo