HET ESSAYBOEK ‘ONZE TOEKOMST HERDENKEN’ = NU UIT!

MET WELKE FILOSOFIE KUNNEN WE VERDER?

MEER DAN TWINTIG DENKENDE ENKELINGEN BIEDEN DIVERSE ANTWOORDEN AAN

Tijdens het REVIVE-Filosofiefestival, op zondag 27 november 2022, werd een bijzonder boek van Het zoekend hert gelanceerd. In ‘ONZE TOEKOMST HERDENKEN. SMACHTEN NAAR BEVRIJDENDE GEDACHTEN’ reflecteren meer dan twintig filosofische auteurs met elk hun eigen stijl, temperament en inzichten. Deze wijze enkelingen trachten een gefundeerd antwoord te bieden op één indringende vraag: ‘Met welke filosofie kunnen we verder?’ Dit uitzonderlijke boek met werk van meer dan 20 auteurs is nu te koop aan 20 euro, portkosten inbegrepen.

 

 

 

UITDAGENDE DENKPISTES

Worden uw geest, hart en andere organen geregeld beroerd door gevoelens van onzekerheid? Ervaart u de toekomst als een donkere, angstaanjagende, doodlopende tunnel? Maar bent u toch ten zeerste geïnteresseerd in redelijke, levenslustige of zelfs uitdagende denkpistes die het leven kunnen vooruit helpen? In het boek Onze toekomst herdenken reflecteren meer dan twintig auteurs met elk hun eigen stijl, temperament en inzichten. Deze wijze enkelingen trachten een gefundeerd antwoord te bieden op één indringende vraag: met welke filosofie kunnen we verder?

EEN CALEIDOSCOPISCH WERK, MET INZICHTEN EN UITZICHTEN

Dit caleidoscopische boek is bewust op ernstig-speelse wijze opgevat, gaande van actuele vaststellingen tot kritische bedenkingen en toekomstgerichte suggesties. Bovenal willen filosofiehuis Het zoekend hert, zijn co-uitgevers en de deelnemende denkers en kunstenaars u aanzetten tot een actieve levenshouding met werkzaamheden die uw geest, hart en andere organen kunnen stimuleren. Mogelijk ontspruiten uit een beter doordacht leven elementen van nieuwe hoop – zoals ook omgekeerd. Denk over die dubbele mogelijkheid alvast maar eens na, om zinvol te beginnen, dan wel te herbeginnen. En lees vervolgens deze zo veelbelovende publicatie: een ernstig-speels boek dat uw werkzaamheid opwekt.

BIJZONDERE AUTEURS, NOG EXTRA ONDERSTEUND

De teksten van de meeste auteurs van Onze toekomst herdenken werden geselecteerd uit een essaywedstrijd bij het Jubileumfeest van filosofiehuis Het zoekend hert. Alle auteurs, filosofische en artistieke denkers, waren bereid hun werkstukken meermaals te actualiseren, in functie van essentiële gebeurtenissen zoals de COVID-pandemie en de oorlogscrisis in Europa. Hun teksten werden nog aangevuld door belangwekkende uiteenzettingen van bekende denkers en schrijvers: Stefan Buijsman, Philipp Blom en Bert Bultinck. Uiteindelijk is er extra aandacht in dit boek voor het artistieke werk van de geniale tekenares Carlijn Kingma die aan het toekomstproject gaandeweg extra luister gaf, zowel in een mini-expo als in video-opnames.

TITEL: ONZE TOEKOMST HERDENKEN. SMACHTEN NAAR BEVRIJDENDE GEDACHTEN

ISBN: 9789461174239

AANTAL BLADZIJDEN: 248 (MET MEER DAN 30 FOTO’S EN ILLUSTRATIES)

SAMENSTELLING: EDDY STRAUVEN

AUTEURS: TINNEKE BEECKMAN – SIMON J. BELLENS – PHILIPP BLOM – STEFAN BUIJSMAN – BERT BULTINCK – HELENA CAZAERCK (foto) – BARBARA CLAES – ILAN DE KEERSMAECKER – MARLIES DE MUNCK – LINDE DE VROEY – TOM HANNES – JESSE HAVINGA – GREG HOUWER – CARLIJN KINGMA – WARD KUSTERS – BART LOOS – BEN OVERLAET – KATRIEN SCHAUBROECK – FRANS W. SARIS – MIA VAERMAN – CARMEN VAN BRUGGEN – ANNIKA VAN VEEN – LEEN VERHEYEN – EGON VLERICK

BEKIJK DE INHOUDSOPGAVE VAN ‘ONZE TOEKOMST HERDENKEN’ VIA DEZE LINK

BESTEL HET BOEK ‘ONZE TOEKOMST HERDENKEN. SMACHTEN NAAR BEVRIJDENDE GEDACHTEN’ DOOR OVERSCHRIJVING VAN 20 EURO NAAR HET REKENINGNUMMER VAN ‘HET ZOEKEND HERT’: BE32 0015 8917 0602 (BIC/SWIFT: GEBABEBB). GRAAG MET VERMELDING: BOEK ‘ONZE TOEKOMST HERDENKEN’ + UW VOLLEDIGE POSTADRES. OF KOOP HET BOEK GEWOON IN UW GELIEFDE, WIJSGERIGE BOEKHANDEL.

UITGEVERS: HUMANISTISCH VERBOND – HET ZOEKEND HERT ° THE SEARCHING DEER – ASP EDITIONS


UIT DE SLOTBESCHOUWING VAN BERT BULTINCK, HOOFDREDACTEUR VAN KNACK:

‘WAARHEIDSVINDING: EEN BOOSTERSHOT’

“Dus, ja, ernst, feitelijkheid en bewijsvoering: ze zijn cruciaal voor hoe we nu verder moeten. Maar het zal met een zekere strijdlust moeten gebeuren, en zogenaamde sneeuwvlokjes gaan het niet halen. Naast ernst, feitelijkheid en bewijsvoering gaan we ook creativiteit, enthousiasme, geduld en verhalen nodig hebben. Wervende verhalen zoals er talloze in dit boek te vinden zijn, die binnen beschermde muren onder fijne lieden kunnen uitgetest worden. Maar die liefst ook buiten deze muren gebracht worden, bij een publiek dat minder hoogopgeleid is, dat minder stevig in de schoenen staat, dat bozer is dan wij zijn, dat meer twijfelt.”

(…)

“Als het waar is dat we allemaal smachten naar bevrijdende gedachten, dan moeten we die bevrijdende gedachten niet alleen formuleren, maar ook aan de vrouw en de man brengen. De inspanning zal langdurig, aanhoudend en collectief moeten zijn. We zullen moeten overtuigen, vervoeren en misschien wel betoveren. Daarbij zullen we onszelf moeten blijven bevragen – en denken over hoe we kunnen begeesteren, zoals bijvoorbeeld in toekomstgerichte projecten als deze.


 

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo