FILOSOFIENOCTURNE 2023

WEERLOOS EN WAARDEVOL 

ZATERDAG 25 MAART 2023 – THEATER ZUIDPOOL – UANTWERPEN I.S.M. ‘HET ZOEKEND HERT’

Op zaterdag 25 maart 2023 organiseert het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen de vijfde FILOSOFIENOCTURNE. Ook dit jaar wordt het avondprogramma gerealiseerd in samenwerking met filosofiehuis Het zoekend hert. Leidraad voor deze boeiende luister- en ontmoetingsavond wordt ‘Weerloos en waardevol’, het jaarthema van de Maand van de Filosofie 2023.

Het avondprogramma van de FILOSOFIENOCTURNE wordt geopend door Joke Van Leeuwen, de veelbekroonde schrijfster, dichteres, tekenares en humorvolle performer. Zij is auteur van het kinderboek in het kader van de Maand van de Filosofie 2023. Haar boek verhaalt over het thema ‘waardering’ en Joke Van Leeuwen gaat daar live verder op in. Prof. dr. Monique Roelofs, hoogleraar filosofie van kunst en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, houdt een lezing over ‘aanraking’ in kunst en daarbuiten. Vanuit verschillende vormen – essay, poëzie, literatuur, muziek – brengen dr. Jurriën Hamer, dr. Marlies De Munck, campusdichter Esohe Weyden en singer-songwriter Hendrik Lasure het publiek extra inzicht en gevoelens bij.

PROGRAMMA
Van 16.30 tot 17.45 uur:
Joke Van Leeuwen – over waardering bij jong en oud
Joke Van Leeuwen, de veelbekroonde schrijfster, dichteres, tekenares en humorvolle performer, is auteur van Dát bedoel ik, zei de zalm, het kinderboek in het kader van de Maand van de Filosofie 2023. Het boek verhaalt over het thema waardering en Joke Van Leeuwen gaat daar tijdens een performance verder op in.

Van 17:45 tot 19:00 uur:
Pauze en avondeten
Ter plaatse kan een diner worden genuttigd.

Van 20:00 tot 20:45:
Prof. Dr. Monique Roelofs – over ‘aanspreking’ in kunst en daarbuiten
Kunst veronderstelt en creëert relaties tussen kunstwerk en publiek. Hoe ontmoeten kunstwerken en hun publiek elkaar en welke mogelijkheden ontstaan daarbij? En wat heeft dat met politiek te maken? Kunst en de sociale identiteit van de geadresseerden (op het vlak van gender, ras, klasse en koloniale geschiedenis) staan niet in een een-op-eenverhouding, maar zijn op complexe wijze met elkaar verweven of in strijd. In deze lezing onderzoekt professor Monique Roelofs het begrip van adressering om licht te werpen op de ervaring, betekenis, en waarde die hierbij tot leven komen.

Monique Roelofs is hoogleraar filosofie van kunst en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek speelt zich af op het raakvlak tussen esthetica en politiek, en met name op het gebied van de relaties tussen kunst en kwesties van gender, ras, en kolonialiteit. Naast vele artikelen verschenen van haar hand de boeken Arts of Address: Being Alive to Language and The World (Columbia University Press, 2020) and The Cultural Promise of the Aesthetic (Bloomsbury, 2014). In november 2022, publiceerde zij het essay Decoloniality, Identity, and Aesthetic Publicity in Contemporary Aesthetics (special issue 10; open access). Dit jaar nog verschijnt het door haar mede samengestelde boek Black Art and Aesthetics: Relationalities, Interiorities, Reckonings bij Bloomsbury Academic.

20:45 – 22:00:

Aangesproken door het waarde(n)volle – Met Jurriën Hamer, Marlies De Munck, Esohe Weyden, Hendrik Lasure

De aanspreking door het waardevolle, nauwkeurig benaderd door prof. dr. Monique Roelofs, wordt verder verkend, gepraktiseerd en ook speels uitgewerkt door diverse creatieve en artistieke geesten. Vanuit verschillende vormen – essay, poëzie, column, muziek – brengen dr. Jurriën Hamer, dr. Marlies De Munck, Esohe Weyden en Hendrik Lasure extra inzicht. Gecombineerd geven ze food for thought voor de Maand van de Filosofie die nog heel april loopt.

Dr. Jurriën Hamer is filosoof, jurist en schrijver. Zijn debuut Waarom schurken pech hebben en helden geluk: een nieuwe filosofie van de vrije wil (De Bezige Bij, 2021) werd bekroond met de Socratesbeker 2022, als prikkelendste en meest urgente Nederlandstalige filosofieboek van het jaar. Hij publiceert in kranten zoals Trouw, de Volkskrant en nieuwswebsite De Correspondent. Hij is medeoprichter en gangmaker van het filosofieblog Bij Nader Inzien.

Dr. Marlies De Munck is filosofe, docente en essayiste. Zij doceert muziekfilosofie aan de UAntwerpen. Zij schrijft opiniestukken voor De Standaard en Knack. Zij publiceerde de essays Waarom Chopin de regen niet wilde horen (2017), De vlucht van de nachtegaal (2019), Nabijheid: Kunst en onderwijs na Covid-19 (2020, samen met cultuursocioloog Pascal Gielen) en Ik zie bergen weer als bergen (2021).

Esohe Weyden is dichter, presentator en student rechten aan de UAntwerpen, waar ze ook campusdichter werd. Als dichter houdt ze zich voornamelijk bezig met spoken word en voordracht, maar ook op papier komen haar teksten tot leven. Zo debuteerde ze in 2022 bij Uitgeverij Vrijdag met de dichtbundel Tussentaal die genomineerd werd voor de C. Buddingh-prijs. In datzelfde jaar won ze de publieksprijs van de PrixFintroPrijs 2022 voor Nederlandstalige literatuur. Ze is lid van de kernredactie van het literaire tijdschrift DW B en cultuurreporter bij ATV.

Hendrik Lasure is pianist en componist. Hij studeerde jazzmuziek aan het conservatorium van Brussel. Met Casper Van de Velde, kompaan sinds vele jaren, vormt hij het duo SCHNTZL, dat ook buiten de jazzscene opzien baart. Met het ensemble Warm Bad ontving hij in 2020 de Sabam Jazz Award. Eind 2022 verscheen Het Wiel, een buitengewoon en authentiek album met Nederlandstalige songs.

Presentatie: Sanne Huysmans (Het zoekend hert ° The searching deer).

‘WEERLOOS EN WAARDEVOL’ – VIJFDE ANTWERPSE FILOSOFIENOCTURNE. ZATERDAG 25 MAART 2023, IN THEATER ZUIDPOOL, LANGE NOORDSTRAAT 11, 2000 ANTWERPEN. DAGPROGRAMMA VANAF 11:30 UUR (€20). AVONDPROGRAMMA VAN 16:30 TOT 22:00 UUR (€20). SAMEN €30. MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN (VANAF 01-03-2023): WWW.UANTWERPEN.BE.  

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo