DENKER – DICHTER – DANSER

DE POËZIE VAN FRIEDRICH NIETZSCHE

OFFICIËLE BOEKPRESENTATIE + LEESSESSIE – ZONDAG 19 MAART 2023

De poëzie van filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) wordt nieuw vertaald en toegelicht in ‘Dat alles ben ik’, een gedegen publicatie van Historische Uitgeverij. Selectie en vertaling: Ard Posthuma. Voorwoord: Piet Gerbrandy. In de officiële boekpresentatie in filosofiehuis Het zoekend hert presenteert uitgever Patrick Everard twee excellente Nietzsche-specialisten: prof. dr. Martine Prange en prof. dr. Benjamin Biebuyck. In volledig een apart luik, in de namiddag, gaat dichteres en vertaalster Hilde Keteleer dieper in op een aantal gedichten, hun vertaling en mogelijke interpretaties. Twee activiteiten, die dus apart of samen kunnen beleefd worden.
.

RESPONS OP ‘DAT ALLES BEN IK – GEDICHTEN’:

CEES NOOTEBOOM: ‘In de gedichten is de Nietzsche die we kennen even van zijn sokkel afgestapt en naar ons toegekomen: vertaler Ard Posthuma gunt ons een mooie blik op een andere Nietzsche.’

PAUL VAN TONGEREN: ‘Een schitterend boek en een fantastische prestatie van Ard Posthuma. De gedichten worden op deze manier (door de prachtige vertaling, door de tweetalige presentatie en door de toegevoegde commentaar) niet alleen toegankelijk voor mensen die ze niet kenden, maar ook degenen die Nietzsches poëzie wel kenden worden opnieuw en wellicht sterker dan voorheen doordrongen van het belang en de kwaliteit ervan.’

PATRICK LATEUR: ‘Deze uitgave is een literaire gebeurtenis van de eerste orde.’

DENKER – DICHTER – DANSER / OPENBARING IN FILOSOFIEHUIS ‘HET ZOEKEND HERT’:

.1 – OFFICIËLE BOEKPRESENTATIE, 11:00-13:00 UUR *** VOLZET! ***
.
INLEIDING: Patrick Everard, Historische Uitgeverij
.
HOOFDSPREKERS: 
.
. Prof. dr. Martine Prange (Tilburg University): Nietzsches joie de vivre’ 
.

Prof. dr. Martine Prange is hoogleraar filosofie aan de Universiteit Tilburg en was profspeler in het vrouwenvoetbal, in België en Turkije. Zij studeerde af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte verder aan de UvA (Universiteit van Amsterdam), de Universiteit Maastricht en de Universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in geschiedenis van de continentale filosofie, cultuurfilosofie, esthetica en sportfilosofie. Zij publiceerde onder meer Lof der Mediterranee. Nietzsches vrolijke wetenschap tussen noord en zuid (2005) en Nietzsche, Wagner, Europe (Berlin/ New York, 2016). Verder redigeerde zij (samen met Martijn Oosterbaan), Vrouwenvoetbal in Nederland: Spiegel en katalysator van maatschappelijke verandering (2017) als uitkomst van een grootschalig, interdisciplinair onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van meiden- en vrouwenvoetbal, dat onder haar leiding stond, en waarvoor zij samenwerkte met diverse maatschappelijke partners, zoals de Johan Cruyff Foundation, universiteiten en onderzoeksinstituten, zoals het Mulier Instituut. Zij schrijft momenteel het boek Parrhesia, kritiek en media (te verschijnen bij uitgeverij Boom). Haar nieuwe onderzoek is Toward an Auditive Democracy : The Philosophy and Art of Listening, Silence, and Attention, dat poogt een ‘auditieve democratie’ te ontwikkelen als tegenhanger van de ‘deliberatieve democratie’.

. Prof. dr. Benjamin Biebuyck (UGent): ‘Nietzsches poëtische inslag’

.

Prof. dr. Benjamin Biebuyck, hoogleraar Duitse literatuur, studeerde Taal- en letterkunde (Engels-Duits) aan de UGent en volgde voortgezette opleidingen aan de Universität Basel. Hij is gespecialiseerd in de Duitse intellectuele geschiedenis en Duitse literatuur van de 19de en 20ste eeuw. Hij doctoreerde over metaforen en inhoud van de Zarathustra van Friedrich Nietzsche. Zijn onderzoek is vooral gericht op het snijvlak tussen verteltheorie en retoriek, in het bijzonder op het narratieve potentieel van creatieve figuurlijkheid. Hij publiceerde onder meer Die poietische Metapher. Ein Beitrag zur Theorie der Figürlichkeit (1998), was co-auteur van een monografie over literatuur en ethiek (Negen muzen, tien geboden, 2005) en realiseerde Faith and Fiction. Interdisciplinary Studies on the Interplay between Metaphor and Religion (1998). Recente publicaties verschenen onder meer in PhilologusNietzsche-Studien, Einführung in die Erzähltextanalyse en Style.

In aanwezigheid van Nietzsche-vertaler Ard Posthuma.
INKOM: €15 (wie ter plaatste het boek koopt, krijgt dit inkomgeld terug).
.
2 – LEES- EN INTERPRETEERSESSIE, 15:00-17:00 UUR – *** NOG ENKELE VRIJE PLAATSEN! ***
‘Nietzsches poëzie leren lezen’ – Initiatie en interpretatie door dichteres, vertaalster en Rilke-specialiste Hilde KeteleerINKOM: €12
.

Hilde Keteleer is auteur, literair vertaler uit het Duits en het Frans en schrijfdocent. Ze vertaalde zowel poëzie als proza voor diverse Nederlandse en Vlaamse uitgevers en voor heel wat tijdschriften. Haar jongste vertalingen zijn ‘Beeldenraper’, een selectie uit het werk van dichter des vaderlands Carl Norac, en de ‘Requiems’ van Rainer Maria von Rilke, beide bij Uitgeverij P. In 2001 verscheen bij De Wereldbibliotheek haar poëziedebuut ‘Al wat winter is en waar’, in 2003 bij Le Fram de tweetalige dubbele bundel ‘Twee vrouwen van twee kanten / Entre-deux’, met de Franstalig Belgische Caroline Lamarche. Haar tweede poëziebundel, Deuren, verscheen in 2004 bij De Wereldbibliotheek, haar derde, ‘Weg van de tijd’, in 2019 bij Uitgeverij P.

.
Deelnameprijs voor de beide activiteiten samen: €25 (enkel nog voor wie al een reservering voor de boekpresentatie heeft verworven).
.
Voor de twee activiteiten moet apart worden ingeschreven via hetdansendedenken@gmail.com. Graag met vermelding van de geprefereerde activiteit(en): Nietzsches gedichten: boekpresentatie en/of Nietzsches gedichten: leessessie.
.
Filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer, Koninklijkelaan 43, B-2600 Berchem-Antwerpen.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo