NIET ZOMAAR EEN BOEK #5 – MET MARTHA CLAEYS

TROTS? TROTS!

VIDEOGESPREK OVER DE FILOSOFIE VAN EEN EMOTIE

MARTHA CLAEYS IN DIALOOG MET HELEEN DEBRUYNE

VIJFDE VIDEOGESPREK VAN HET ZOEKEND HERT IN DE REEKS ‘NIET ZOMAAR EEN BOEK’, IN SAMENWERKING MET HET HUMANISTISCH VERBOND EN BOOM UITGEVERS AMSTERDAM

Op vrijdagavond 31 maart 2023 presenteert filosofiehuis Het zoekend hert een nieuwe aflevering in de videoreeks ‘Niet zomaar een boek’. Meer bepaald het beeldverslag van een ontmoeting over het thema ‘Trots’. Dit naar aanleiding van het debuut van filosofe en doctor in de wijsbegeerte Martha Claeys. Schrijfster en columniste Heleen Debruyne (HUMO en Klara) interviewt de jonge auteur in het Amazonehuis in Brussel.

Dit bijzondere gesprek zal te bekijken en te herbekijken zijn – vanaf VRIJDAG 31-03-2023 om 20:00 UUR – VIA DEZE LINK of via onderstaande foto met startknop. 

BEKIJK HIER ALVAST DE PROMOTIECLIP – VIA DEZE LINK

HET GROTE BELANG VAN ‘TROTS’ – JUIST IN WOELIGE TIJDEN

‘Wees trots en neem ruimte, vooral daar waar het niet van je verwacht wordt: kus je partner in het openbaar, vier echte verwezenlijkingen, schaam je niet voor je lichaam. En als je die ruimte al hebt: deel ze dan met iedereen die stilletjes de moed bijeenraapt om wat trotser te zijn.’ 

Zo luidt een centrale stelling van dr. Martha Claeys in haar boek ‘TROTS. DE FILOSOFIE VAN EEN EMOTIE’. In dit degelijke denk- en schrijfwerk worden interessante vragen beantwoord. Wat betekent het om trots te zijn? En waarom zou je trots zijn als je ook dankbaar of blij kunt zijn? Met de antwoorden van de auteur worden ook valse veronderstellingen uit de weg geruimd. Trots lijkt iets voor mensen met grote ego’s, voor opscheppers die geen maat kennen op sociale media, en voor lichtgeraakte mensen die zich snel gekrenkt voelen. Wie trots is, zet zichzelf te veel in de kijker, is een vrij algemene opinie.

TROTS ALS GRONDSLAG VAN EMANCIPATIE, PROTEST EN VERZET

Maar voor Martha Claeys is trots bovenal  een emotie die ten grondslag ligt aan emancipatie. Daarmee kan ze ook een krachtig wapen zijn voor protest en verzet. Met trots kun je jezelf als mens beter naar waarde schatten. Meer ruimte voor sommige vormen van trots kan de sleutel zijn tot sociale rechtvaardigheid.

In haar boek, gebaseerd op haar doctoraal onderzoek, verkent Martha Claeys de betekenis en mogelijkheden van trots in woelige tijden. Zo wil zij laten zien dat trots juist nu van groot belang is.

Op voorstel van Martha Claeys wordt dit videogesprek van filosofiehuis Het zoekend hert opgenomen in het Amazonehuis in Brussel.

NIET ZOMAAR EEN BOEK #5 – ‘TROTS. DE FILOSOFIE VAN EEN EMOTIE’.

Filosofe en auteur Martha Claeys in gesprek met schrijfster, columniste en radiopresentator Heleen De Bruyne, in het sfeervolle restaurant van het AMAZONEHUIS in Brussel. Vanaf VRIJDAG 31 MAART 2O23 om 20:00 UUR te beleven en te herbeleven vanuit DEZE LINK NAAR VIMEO.COM. 

BOEK: UITGEVERIJ BOOM AMSTERDAM. ISBN 9789024451876 | 01.01 | 224 blz. ZIE OOK: WWW.BOOMFILOSOFIE.NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Martha Claeys (1994) is een jonge Belgische filosofe, geboren en getogen in hartje Antwerpen, in een bijzonder cultureel en sociaal geëngageerd gezin. Na studies in Berlijn en Chicago promoveerde ze aan de Universiteit Antwerpen. Ze schrijft en spreekt over de vraag hoe we ons goed tot elkaar kunnen verhouden. Samen met Lotte Spreeuwenberg host en produceert ze de gelauwerde podcast Kluwen. Op 27 maart 2023 verschijnt haar debuut bij uitgeverij Boom: ‘Trots. De filosofie van een emotie’.

Heleen Debruyne (1988) studeerde geschiedenis en journalistiek. Ze werkt bij Radio Klara (VRT), is de onverschrokken ‘chef vrouwenzaken’ van het weekblad HUMO en schrijft ook voor andere media columns en teksten over kunst, cultuur, feminisme en (andere) actuele thema’s. Daarnaast onderzoekt ze graag vleselijkheden in Vuile Lakens, een podcast over seks en lichaam die ze samen met Anaïs Van Ertvelde maakt. De plantrekkers was haar romandebuut en verscheen in het voorjaar van 2016. In 2016 verscheen ook het boek Vuile lakens. Een hedendaagse visie op seksualiteit, waarin ze samen met Anaïs Van Ertvelde blootlegt dat ‘seksuele vrijheid’ een illusie is. In 2021 verscheen De huisvriend, een beklemmende, persoonlijke vertelling over familiegeheimen en hun nawerking.

Het Amazonehuis in Brussel is de thuisbasis van vele vrouwenverenigingen. Amazone, het Kruispunt Gendergelijkheid werd twintig jaar geleden in hartje Brussel opgericht. Het concept bleek visionair: meer dan twintig Belgische vrouwenorganisaties zitten intussen samen onder één dak en bundelen dus de krachten: van piepkleine, startende vrouwenverenigingen tot de grote koepelorganisaties. Amazone creëert synergieën en bundelt krachten uit de vrouwenbeweging. Als kloppend hart van de vrouwenbeweging wil Amazone bruggen slaan tussen het zogenaamde ‘middenveld’, het beleid en de academische wereld. Enkele organisaties hebben hun vaste stek in het Amazonehuis, anderen huren dan weer één of meerdere voor- of namiddagen een kantoor (office sharing). Tot slot bestaat ook de mogelijkheid om enkel een postadres te hebben bij Amazone. Voor meer informatie: www.amazone.be.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo