DAVID EN EVA MET EN TEGENOVER ELKAAR

HOE VOORTAAN SAMEN VERDER?

Het geliefde schrijverskoppel David Van Reybrouck en Eva Rovers, samen apart, reflecterend over hun toekomstgerichte activisme

REVIVE-FILOSOFIEFESTIVAL – ARENBERG – 27-11-2022

Hij wordt beschouwd als de meest creatieve publieksintellectueel in Vlaanderen. Zij is niet alleen een geëerde biografe in Nederland maar is intussen uitgegroeid tot een van de populairste klimaatactivisten met urgente boektitels als: Nu is het aan ons. Samen verschijnen ze geregeld in de gedrukte media, als intellectueel en amoureus schrijverskoppel. Zelden echter staan ze naast elkaar op een podium en al helemaal niet om op hun onderlinge verschillen te focussen. Dat gebeurt wel op het REVIVE-Filosofiefestival van filosofiehuis Het zoekend hert op zondag 27 november 2022 in cultuurcentrum Arenberg.     ZIEHIER DE PROMOVIDEO

Die zondag presenteert filosofiehuis Het zoekend hert David Van Reybroeck en Eva Rovers als hoofd van de festivalaffiche. Aan beide auteurs wordt deze kernvraag voorgelegd: ‘Hoe voortaan samen verder?’ Hiermee wordt indringend voortgebouwd op het filosofische project dat in 2019 is ingezet: ‘Onze toekomst herdenken’. Toen luidde de vraag waar meer dan 100 essayisten een schriftelijk antwoord op formuleerden: ‘Met welke filosofie kunnen we verder?’ Nu wordt de kwestie verder verdiept met de antwoorden van enkele intellectuele tenoren – op het podium. Daarbij wordt uitdrukkelijk het begrip ‘samen’ toegevoegd – extra ingegeven door de collectieve uitdagingen van de klimaatcrisis, de covidpandemie en het oorlogsgebeuren die zich recent zo nijpend hebben aangediend. De denkende, goedbedoelende enkeling wordt immers ongemeen hard geconfronteerd met de versplintering in de wereld: de diversiteit in het zijn, het denken en het streven van zovelen, zowel op cultureel, religieus als politiek niveau. De meest pertinente vraag vandaag lijkt dan ook met welke filosofie maar ook met welke dagelijkse attitude we gezamenlijk de verschillen kunnen omarmen om – ondanks alles – naar een weldadige toekomst te streven.

TOT OVEREENSTEMMING KOMEN, ONDANKS VERSCHILLEN

Aan alle sprekers op het REVIVE-Filosofiefestival wordt gevraagd speciaal te focussen op de onzekerheid en gespletenheid, ook in het eigen denken, streven en handelen. Samen op het podium zullen David Van Reybrouck en Eva Rovers eerst een individuele uiteenzetting houden om aansluitend in een spontane dialoog in te gaan op hun verschillen qua persoonlijkheid, temperament, levenshouding, ideologie, werkmethodes enzovoort.

Vervolgens wordt verwacht dat ze helderheid geven over de wijze waarop ze ondanks hun onderlinge verschillen toch trachten tot overeenstemming te komen met elkaar en met anderen. Die open getuigenis kan hopelijk een inspirerend voorbeeld vormen voor andere individuen, koppels of groepen die, geconfronteerd met hun verschillen, toch het hedendaagse onheil hoopvol tegemoet willen treden en de toekomst vormgeven.

BIO’S EN ZO

David Van Reybrouck is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver van non-fictie, theater en poëzie. Voor Congo. Een geschiedenis ontving hij de Libris Geschiedenisprijs en de AKO Literatuurprijs. In 2014 kreeg hij de Gouden Ganzenveer en werd zijn pamflet Tegen verkiezingen bekroond met de Henriëtte Roland Holst-prijs. Zijn Boekenweekessay Zink werd bekroond met Prix du livre européen. Samen met de Marokkaanse Belg Mohamed El Bachiri, wiens vrouw Loubna omkwam bij de terreuraanslagen in Brussel, schreef hij Een jihad van liefde (2017) en De odyssee van Mohamed. Na vijf jaar onderzoeken en schrijven realiseerde hij zijn monumentale Revolusi. Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld (2021). Zijn geroemde tekst voor de vijftigste Huizinga-lezing verscheen als De kolonisatie van de toekomst (2022).

Eva Rovers is auteur van de veelgeprezen biografieën De eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller (1869-1939) en BOUD. Het verzameld leven van Boudewijn Büch. Ze studeerde Taal- en Cultuurstudies en specialiseerde zich in de cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw en kunstbeleid en -management. Voor haar proefschrift ontving ze de Jan Van Gelderprijs, voor de biografie over Kröller-Müller de Erik Hazelhoff Biografieprijs. In 2017 publiceerde ze Ik kom in opstand, dus wij zijn, in 2018 verscheen Practivisme. Een handboek voor heimelijke rebellen. Naar aanleiding van de klimaatcrisis schreef ze Nu is het aan ons. Oproep tot echte democratie (2022).

Op de groepsfoto: David Van Reybrouck en Eva Rovers samen met de vermaarde klimaatactiviste Greta Thunberg.

Foto David Van Reybrouck: Lenny Oosterwijk – Foto Eva Rovers: Frank Ruiter

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo