FEESTLEZING DOOR UITGEVER WOUTER VAN GILS

WAT IS DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSTALIGE FILOSOFIE?

GELEGENHEIDSVOORDRACHT DOOR DE ‘EDITOR-AT-LARGE’ VAN UITGEVERIJ BOOM

In de loop der jaren werd Het zoekend hert een draaischijf voor bijzondere ontmoetingen en nieuwe stichtingen. Zo werd hier het Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE opgericht, waaruit vervolgens de Vlaamse initiatiefgroep Maand van de Filosofie is ontsproten, mede op voorstel van de beide forumvoorzitters prof. Paul Van Tongeren en dr. Tinneke Beeckman. Op zaterdag 10 september 2022 organiseert deze initiatiefgroep voor het eerst na de pandemie opnieuw live een bijeenkomst, in Het zoekend hert, zoals voorheen. Bij die speciale gelegenheid wordt een exclusieve voordracht georganiseerd die ook voor andere filosofisch geïnteresseerden interessant kan zijn. Hoofdspreker is de legendarische filosofie-uitgever dr. Wouter van Gils, jarenlang drijvende kracht bij Boom Amsterdam.

TERUGKEER OP ZATERDAG 10-09-2022

Van de terugkeer naar het ‘normale’ wil de initiatiefgroep tegelijk een degelijk overleg en een feestelijk event maken. Om op deze bijeenkomst de publieksgerichte filosofie centraal te stellen, wordt een voordracht gehouden door dr. Wouter van Gils, tot voor kort filosofie-uitgever van Boom. Deze gedreven en gereputeerde bruggenbouwer houdt een voordracht met als titel: ‘Wat is de toekomst van de Nederlandstalige filosofie?’. Ter ere van deze ‘uitgever at large’ (want nog altijd creatief actief) verscheen onlangs het Boom-boek De taal van het denken. De toekomst van het Nederlandstalige filosofieboek, met 23 bijdragen van onder meer Maarten Asscher, Marli Huijer, René ten Bos, Henk Oosterling, Han Van Ruler, Daan Roovers, Frank Meester, Ger Groot, Tinneke Beeckman en Wouter van Gils. Na afloop krijgt elke deelnemer aan de bijeenkomst een exemplaar van die feestbundel aangeboden.

De lezing door dr. Wouter van Gils begint om 16:00 uur met een inleiding door prof. Marli Huijer en eindigt omstreeks 17:00 uur met een afsluitende drink.

BREDER TOEGANKELIJK

De lezing van dr. Wouter van Gils is voor een extern publiek toegankelijk. Zo zijn filosofen en filosofische auteurs, organisatoren en uitgevers, academici, studenten en ook andere geïnteresseerden hartelijk welkom, op voorwaarde dat ze het belang van hun aanwezigheid beknopt kunnen motiveren.

Aanvragen zijn welkom, liefst voor 15 juli 2022, via hetzoekendhert@gmail.com

Dr. Wouter van Gils (68) was jarenlang filosofie-uitgever bij Boom Amsterdam en is ook na zijn pensionering nog actief en creatief als ‘editor-at-large’. Tijdens zijn loopbaan werkte hij samen met vele schrijvende denkers en realiseerde hij meerdere honderden prestigieuze publicaties, zowel van eigentijdse Nederlandstalige filosofen als van de belangrijkste internationale en historische wijsgeren. Als academicus en auteur realiseerde hij ook inhoudelijk een aantal filosofische boekwerken. Zo Realiteit en illusie als schijnvertoning (1986), Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken (samen met Herman van Erp) (1987) en Filosofie. De geschiedenis van de wijsbegeerte in 5 delen (met Daan Roovers) (2006). Daarnaast heeft hij een lange lijst van verdiensten. Zo was hij jarenlang voorzitter van de brancheorganisatie voor uitgevers van (vak)wetenschappelijke publicaties MVW. Hij maakte zich daarvoor in Nederland al sterk voor de Wet Vaste Boekenprijs (2005) en bleef intensief betrokken bij de evaluaties van de wet. Hij is voorzitter van de Raad van Advies bij de Koninklijke Vereeniging van het Boekenvak, vicevoorzitter van de Stichting Libris Literatuurprijs en voorzitter van de Dr. P.A. Tielestichting, een wetenschappelijke vereniging die reflecteert op het boek in het heden, verleden en de toekomst door hoogleraren en seminars. Last but not least is Wouter van Gils bestuursadviseur van de Stichting Ocrum Muziek, een meerdaags festival met klassieke muziek in zijn woonplaats Breda. Voor al zijn inspanningen en realisaties ontving hij recent de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo