MUZIKALE PODCAST VANUIT ‘HET ZOEKEND HERT’

ASPEN EDITIES, FILOSOFISCH IN GESPREK MET JAZZ-TOPPER BERT JORIS

De baseline van filosofiehuis Het zoekend hert is ‘Philosophy and Overnight Sensations’. Dat is onder meer een verwijzing naar de nachtelijke hemisfeer van het denken: die aspecten van het denken en beleven die gelieerd zijn aan de droom, de fantasie en de kunstzinnige creatie.

Geen wonder dus dat het jubileumfeest van het filosofiehuis gewijd was aan ‘Het dansende denken van Het zoekend hert’ en dat omzeggens alle filosofische projecten met muziek worden geïllustreerd of versterkt.

Intiem gesprekken met een jazz-grootheid

Vanuit die invalshoek is Het zoekend hert soms ook thuishaven van een apart platenlabel (Aspen Edities) dat intieme gesprekken voert met een grootmeester uit de jazzmuziek (Bert Joris) en die tot een podcast maakt (Aspen Ententes).

Tijdens de jongste opname bleken meteen ook de kunstwerken van Carlijn Kingma voer voor gesprek. Het resultaat is weldra te beluisteren via de bestaande podcastkanalen of via www.aspenedities.com.

Coördinatie van het project: Sanne Huysmans, samen met Thomas Jillings (zie foto).

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo