EMOTIES OP PAPIER – CURSUS FILOSOFISCH SCHRIJVEN

EMOTIES REFLECTEREN OP PAPIER – NIEUWE DATA

schrijven over gevoelens vanuit filosofische gedachten

Van einde april tot einde mei 2022 organiseren Het zoekend hert en Creatief Schrijven vzw samen een unieke schrijfcursus. Thema: leren schrijven vanuit filosofische gedachten. Titel: Emoties reflecteren op papier. Deelnemers worden verondersteld bepaalde vaardigheden te bezitten en voldoende gemotiveerd te zijn. Tijdens vier sessies worden zij geïnspireerd door inzichten en gedachten van historische filosofen en auteurs. Tijdens een vijfde en afsluitende bijeenkomst worden de eigen creaties die gaandeweg tot stand zijn gekomen in groep besproken en opgewaardeerd, om ze in een publicatie te bundelen. De coördinatie gebeurt door Sanne Huysmans, schrijfster en teamlid van Het zoekend hert.

In bijna elke tekst spelen emoties. Als expressie van de schrijver, via gemoedsbewegingen van personages, in ontroering of vervoering bij de lezer. Belangrijk dus om eens stil te staan bij emoties, hoe ze op papier belanden en weer van het papier kunnen opspringen.

In de westerse filosofie wordt uitvoerig over emoties gereflecteerd en geschreven. Bij Griekse praktische filosofen, romantische auteurs en existentiedenkers, zeker ook bij hedendaagse auteurs.

In elke sessie van deze reeks komen specifieke emoties aan bod, vanuit fundamentele inzichten van filosofen, telkens toegepast op korte schrijfopdrachten. Gaandeweg werkt elke deelnemer aan een tekst van maximaal 2000 woorden die zal worden gebundeld in een publicatie.

Programma

Sessie 1 – APATHIE EN TWIJFEL

Via Epicurus, Diogenes en Plato’s Socrates

Sessie 2 – ANGST EN SCHULD

Via Søren Kierkegaard en Franz Kafka

Sessie 3 – HOOP EN WANHOOP

Via Simone De Beauvoir en Albert Camus

Sessie 4 – WOEDE EN VERGEVING

Via Peter Sloterdijk en Martha Nussbaum

Sessie 5 – REFLECTIE EN ZELFREFLECTIE

Redactie van de teksten die in een publicatie zullen worden gebundeld.

Praktisch

WANNEER: 24/4, 30/4, 7/5, 14/5 en 28/5/2022, telkens op zaterdagochtend van 10u tot 12u30

WAAR: Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, Berchem-Antwerpen

DEELNAMEPRIJS: 175 euro (15% korting voor -26-jarigen) 

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS: 12

INSCHRIJVEN: Creatief Schrijven – www.creatiefschrijven.be – via deze link

Bij inschrijving wordt gevraagd om uw motivatie en verwachtingen neer te schrijven in maximaal 100 woorden. Gewoon eventjes doen, dan krijgt u respons.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo