WORLD PHILOSOPHY DAY – 19-11-2020

HAROLD POLIS – ‘DE KAMER ALS KOSMOS’ / ‘THE ROOM AS COSMOS’

EEN TEKST VOOR DE WERELD VAN NU

‘REFLECTIES OVER DE ECONOMIE VAN HET DENKEN’  –  €10, VERZENDING INBEGREPEN

In het kader van de Werelddag van de Filosofie 2020 aanvaardde uitgever-auteur Harold Polis het voorstel om op vrije wijze een essay te schrijven over de toekomst van het filosofische denken. Daartoe trad hij in communicatie met eindredactrice Jozefien Van Beek, die zich inzette als peer reviewer. Zo kwam ‘De kamer als kosmos / The Room as Kosmos’ tot stand, een gedreven pleidooi voor een economie van het denken, uitgegeven in een fraai en handzaam boekje. Bestel dit hebbedingetje meteen!

Nederlandstalige versie van de trailer

HET BELANG VAN CREATIEPLEKKEN

Door elk jaar de Werelddag van de Filosofie te vieren, op de derde donderdag van november, onderstreept UNESCO de blijvende waarde van filosofie voor de ontwikkeling van het menselijke denken, voor elke cultuur en voor elk individu. Dit jaar, op donderdag 19 november 2020, lanceert filosofiehuis Het zoekend hert een speciaal essayboekje in samenwerking met Humanistisch Verbond, ASP Editions en Antwerpen Boekenstad. De bekende uitgever Harold Polis reflecteert hierin over de waarde van filosofische en geesteswetenschappelijke ‘economie’. Het bijzondere en ook gevoelige, zeker in coronatijden, is dat Polis een provocerend pleidooi houdt voor het belang van intieme ontmoetings- en creatieplekken waar denkers, kunstenaars en andere creatieven elkaar optimaal kunnen inspireren. Filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer staat voor de auteur daarbij model.

DUIZELINGWEKKENDE VOGELVLUCHT

Is er iets overbodiger dan mensen die samenkomen in een huis om over filosofie na te denken en te praten?’ Dat is de provocerende vraag die Polis opwerpt. Maar er volgen nog andere vragen. Hoeveel plaats willen we geven aan het cultiveren van geest en ziel in een tijd die gedomineerd wordt door aspecten van menselijk bestaan die ons blijkbaar niet naar het ‘goede leven’ hebben gevoerd? Of: wat is de waarde van filosofie in verhouding tot economie, entertainment, machtspolitiek, exacte wetenschappen of technologie? Harold Polis toont hoe literatuur, filosofie en wetenschap in de twintigste eeuw een rondedans aangingen die meer leek op een strijd dan een innige omhelzing. Hij legt vingers op zere plekken die vandaag extra voelbaar zijn: het doorgeslagen economische groeidenken, sociale onrechtvaardigheid, consumentisme, ecologische realiteiten, politiek egocentrisme, … Uiteindelijk daagt zijn essay uit tot een indringende zelfbevraging van de lezer.

VRIENDENPRIJS EN GRATIS VERZENDING

BESTEL NU!

De kamer als kosmos. Reflecties over de economie van het denken telt 80 pagina’s met een Nederlandstalige en Engelse tekstversie onder dezelfde omslag. Het boekje verschijnt in een oplage van 1.000 exemplaren. Het kleinood kan besteld worden door overschrijving van de vriendenprijs van 10 euro naar het rekeningnummer van Het zoekend hert: BE32 0015 8917 0602 (BIC/SWIFT: GEBABEBB). Graag met vermelding: ‘De kamer als kosmos’.

Voor dit verbindende project zijn de verzendingskosten overigens bewust gratis gehouden – zelfs wereldwijd.

Harold Polis: De kamer als kosmos. Reflecties over de economie van het denken / The Room as Cosmos. Reflections on the economy of thought – Uitgevers: Het zoekend hert ° The searching deer, Humanistisch Verbond, ASP Editions, Antwerpen Boekenstad – Formaat: 11,5 x 17,5 – 80 pagina’s – ISBN: 978 94 6117 080 4. 

VOOR MEER INFORMATIE: hetzoekendhert@gmail.com.

Harold Polis (1970) is essayist en uitgever. Hij was medesamensteller van de Wereldgeschiedenis van Vlaanderen en de Brieven van Gerard Walschap, en bezorgde edities van onder andere Marnix Gijsen, Louis Paul Boon en Jef Geeraerts. Als uitgever van literatuur en filosofie verwierf hij een legendarische reputatie in de Lage Landen. Meer informatie: haroldpolis.be

Jozefien Van Beek (1985) is master in de Germaanse talen, journaliste en eindredactrice. Zij is voormalig medewerker van Humo en kunstcritica voor De Morgen, uitgeefster van Oogst, magazine over kunst, film en literatuur. Nu schrijft ze onder meer voor De Groene Amsterdammer en is ze eindredactrice van De Standaard der Letteren.

 

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo