MET WELKE FILOSOFIE KUNNEN WE VERDER?

VERDIEPING – VERBINDING – VERBREDING

HET ZOEKEND HERT TRANSFORMEERT…

Als onafhankelijk en intiem filosofiehuis heeft Het zoekend hert ° The searching deer al sedert zijn ontstaan in 2009 een aantal ideële doelstellingen benadrukt. Cruciale doelstelling was en blijft om kwaliteitsvolle filosofieën, denkers en auteurs aan zoekende enkelingen te presenteren, met inzet van kunstzinnige uitingen die elders onder druk staan, van poëzie en literatuur tot muziek en beeldende kunsten. Met het oog op de toekomst worden deze doelstellingen bekrachtigd, de samenwerkingen en media daartoe nog uitgebreid.

VERDIEPEN EN VERBREDEN

Vanaf de zomer van 2020 wil Het zoekend hert ° The searching deer zijn jarenlange streven naar verdieping en verbreding van het filosofische denken extra realiseren, in combinatie met initiatieven tot verbinding.

Met een nieuw en uniek project organiseert ons filosofiehuis een proefondervindelijk onderzoek naar de uitdagingen van vandaag en morgen. Aan meer dan twintig denkers en essayisten wordt voorgesteld te reflecteren over de prangende vraagstelling: ‘Met welke filosofie kunnen we verder?’ De ruggengraat van dit literair-filosofische project bestaat uit de meest relevante essayschrijvers die in 2019 deelnamen aan de prijsvraag van ons filosofiehuis bij het jubileumfeest voor het 10-jarige bestaan. De geselecteerde auteurs krijgen het vriendelijke verzoek om hun reflecties te herdenken en eventueel met nieuwe inzichten te verrijken nu miljoenen wereldburgers geschokt worden door een onverwachte en onvoorspelbare pandemie. De denkende auteurs worden geïnspireerd en gecoacht door drie gereputeerde denkers/essayisten. Tijdens een slotmanifestatie op zondag 30 mei 2021 pogen die coaches een resumé te realiseren, samen met twee internationale denkers gespecialiseerd in toekomstgerichte reflectie.

VRIJ BLIJVEND MAAR NIET VRIJBLIJVEND

Het zoekend hert poogt mensen te verbinden zonder ze te binden of vast te pinnen. ‘Vrij blijvend, maar niet vrijblijvend’. Zo luidt het parool dat tijdens het voorbije decennium werd ontwikkeld. Op de vraag met welke filosofie ‘wij’ verder kunnen, volgt meteen de vraag wie die ‘wij’ wel kunnen zijn of vormen. Bij uitstek in een muterende wereld waarin mensen meer dan ooit bang zijn voor elkaar. De angst voor de dood en de angst voor de ander vormen aperte gevoelsproblemen in het bestaan van de hedendaagse enkeling, die door het levensbedreigende Covid-19 zelfs gecombineerd worden aangezwengeld. Als antidotum wil Het zoekend hert vanuit de intimiteit van het filosofiehuis hoopgevende inzichten verspreiden, zowel gericht op creatieve zoekers en geëngageerde organisaties in de Lage Landen, als op eigen-wijze eenzaten en solidaire groepen wereldwijd.

VEILIG EN VIRTUEEL VERBINDEN

Hoe elkaar intens te bereiken in dit tijdsscharnier? Met welke middelen of media? Dat wordt een essentiële kwestie, zowel filosofisch als technisch. Vanuit de pluriforme doelstellingen bekijkt Het zoekend hert welke kanalen en media het best kunnen worden gebruikt. Op welke wijze zal ons trimestrieel tijdschrift worden voortgezet? Hoe zullen onze websites, mailboxen en digitale platformen worden ingezet? Essentieel blijft onze doelstelling om ontmoetingen en activiteiten in intieme kring te realiseren, zo veilig mogelijk, dus eventueel ook virtueel, maar altijd vanuit een sfeervol huis waarin geborgenheid en openheid zich kunnen verzoenen. Zodat juist in een explosieve wereld, met enorme uitdagingen en ongekende gevaren zich een hoopgevend, eventueel geheel nieuw denken kan ontwikkelen, in open overleg, met deugddoende connecties. Want zolang er leven is, gaat het zoekende denken door, zo origineel, vernieuwend en sprankelend als maar mogelijk is.

Eddy Strauven, Gastheer en coördinator,
namens het team van Het zoekend hert ° The searching deer

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo