HET ZOEKEND HERT TRANSFORMEERT… TEN ZEERSTE

Ons filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer werd in 2019 tien jaar jong. Dat heuglijke feit vierden we op zaterdag 14 en zondag 15 september 2019 tijdens een onvergetelijke tweedaagse. Honderden bezoekers dienden zich aan om denkend, dansend of herdenkend terug te blikken, maar ook om dromend, dichtend of dialogerend vooruit te kijken. Want onze toekomst moeten we mee bepalen, meer dan ooit.

Een zachtzinnig en toch sprankelend megafeest was het. Onder de noemer ‘HET DANSENDE DENKEN VAN HET ZOEKEND HERT – Van inter-esse naar interactie’ presenteerde ons filosofiehuis “een muzisch-filosofisch evenement over de impact van muziek en dialectiek op het denken, voelen, handelen en wandelen”. Met veel genoegen brachten we meer dan 60 denkers, schrijvers, muzikanten en andere kunstenaars samen om het centrale thema gestalte te geven. Zij traden op in het huis, in de feesttent of op het podium, in de historische aula van de eermalige Koloniale Hogeschool, het  Middelheimmuseum én in excellente burgerhuizen langs onze sfeervolle Koninklijkelaan.

Het feestprogramma kunt u nog altijd overschouwen op de speciale website: hetdansendedenken.be. Op Facebook verschenen foto’s en teksten van het gebeuren.

Hoe nu verder? En met welke filosofie? Wie geïnteresseerd is in deze vragen en in de benadering van Het zoekend hert kan op deze website terecht. Weldra presenteren we hier excellente, toekomstgerichte programma’s, die vanaf de nazomer 2020 op gang komen – live en/of virtueel. Beschouwingen over alle ontwikkelingen en de nieuwste doeleinden vindt u gaandeweg in onze rubriek NIEUWSBERICHTEN. Blijf de berichtenstroom volgen en op zekere dag zult u voldoening vinden. Want Het zoekend herttransformeert… om u nog beter te inspireren.

Graag tot weldra, alleszins!

Eddy Strauven,
Gastheer en coördinator

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo