Boekpresentatie: Van roofbouw naar opbouw

OVER LATIJNS-AMERIKAANSE FILOSOFIE – MET WIL HEEFFER EN RIK PINXTEN

“Latijns-Amerikaanse filosofie staat voor bevrijdingsfilosofie, maar in de Lage Landen is er weinig over bekend.” Daar komt nu verandering in. Met het bijzondere, geëngageerde boek van filosoof Wil Heeffer (ISVW Uitgevers).

De Nederlandse filosoof en kenner Wil Heeffer presenteert zijn sterke overzichtswerk Van roofbouw naar opbouwOorsprong en ontwikkeling van de Latijns-Amerikaanse filosofie officieel in Het zoekend hert. “De Latijns-Amerikaanse filosofie is een denken dat zich bewust is van zijn koloniale verleden én van zijn eigen wortels,” aldus Wil Heeffer. “Een combattief denken dat zich fundeert op een wij, het erfgoed van moeder aarde, la Pachamama.” Invloedrijke denkers zoals de Cubaan José Martí (Havana 1853-Dos Rios, 1895) en de Argentijn-Mexicaan Enrique Dussel (La Paz, 1934) streven naar een betere wereld, zonder slaven en barbaren. “Een wereld van Buen vivir, zonder economische dwang, waarin het leven in alomvattende zin centraal staat en waarin de politiek tot doel heeft om mens en natuur veilig te stellen.” Te idealistisch? Wil Heeffer denkt van niet. Lang leve de cosmovisión!

Wil Heeffer studeerde filosofie in Tilburg, Amsterdam en Rotterdam. Hij volgde filosofiecolleges bij Jürgen Habermas en Richard Bernstein aan het Inter-University Centre of Postgraduate Studies in Dubrovnik. Verdere expertise ontwikkelde hij via colleges van Enrique Dussel en van Heinz Kimmerle (1930-2016), grondlegger van een interculturele filosofie. In Cuba werkte hij mee aan conferenties over het werk van José Martí.

De boekpresentatie, op dinsdag 30 april 2019 om 20 uur, bestaat uit een lezing door de auteur, gevolgd door een lezing van co-referent Prof. em. Rik Pinxten, filosoof en antropoloog, daarna een dialoog tussen beide en vragenronde vanuit het publiek, met uiteindelijk de boekonthulling en een receptie. Inkom: € 12. Maar wie ter plaatse het nieuwe boek koopt (€ 24,95), krijgt de entreeprijs terug. Inschrijven is wel verplicht: hetzoekendhert@gmail.com.

 

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo