Meesterklas op krukken: Vrees en beven

MEESTERKLAS – Prof. em. Johan Taels

Vrees en beven, van Søren Kierkegaard

In een speciale editie van de Meesterklas op krukken presenteert Prof. em. Johan Taels in filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer leven en werk van Søren Kierkegaard (1813-1855). Drie uurlang wordt aandacht besteed aan het meesterwerk Vrees en beven. Samen met 12 deelnemers denkt de meesterlijke docent na over de onzegbaarheid van het wezenlijke en de denkstappen van de Deense denker, theoloog en scherpzinnige cultuurcriticus.

Vrees en beven verscheen onder het pseudoniem Johannes de silentio. Deze Johannes onderzoekt of het mogelijk is dat het ethische wordt opgeschort, zodat een religieuze eis het ethische niet alleen overstijgt maar zelfs tegenspreekt. De keuze voor het pseudoniem Johannes de silentio is veelzeggend: Johannes ‘van’ of ‘vanuit’ de stilte. De stilte, het zwijgen, het niet kunnen spreken, het zich niet verstaanbaar kunnen maken spelen in Vrees en beven een grote rol. De principiële onzegbaarheid van het wezenlijke, de laatste onkenbaarheid van het menselijke innerlijk, het zijn in dit boek terugkerende, want passionele thema’s.

Prof. em. Johan Taels (1952) studeerde rechten en filosofie aan de UAntwerpen en de KULeuven, waar hij promoveerde met een doctoraatsthesis over Søren Kierkegaard (1987). Tot zijn emeritaat was hij hoogleraar aan het Departement Wijsbegeerte van de UAntwerpen. Hij publiceerde onder meer Søren Kierkegaard als filosoof. De weg terug naar het subject (1991) en was co-editor van Immediacy and Reflection in Kierkegaard’s Thought (2003). Verder schreef hij over de verhouding van Kierkegaard met Kolakowski (1996), Wittgenstein (1999), Sartre (2002), Levinas (2015) en Gadamer (2017). Prof. em. Johan Taels is stichtend lid van het wetenschappelijke comité Søren Kierkegaard Werken van uitgeverij Damon (2006 e.v.) dat intussen al 13 vertalingen realiseerde.

Deze Meesterklas op krukken vindt plaats op zaterdag 30 maart 2019, van 14 tot 17 uur. De deelnameprijs bedraagt € 38, inclusief de knappe boekuitvoering van Vrees en bevenvan uitgeverij Damon. Aan de kandidaat-deelnemers wordt gevraagd een motivering (van maximaal 100 woorden) te sturen naar hetzoekendhert@gmail.com.

 

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo