Boekpresentatie: Latijns-Amerikaanse filosofie – WIl Heeffer en Rik Pinxten

“Latijns-Amerikaanse filosofie staat voor bevrijdingsfilosofie, maar in de Lage Landen is er weinig over bekend.” Daar komt nu verandering in.

De Nederlandse filosoof en kenner Wil Heeffer presenteert zijn sterke overzichtswerk Van roofbouw naar opbouwOorsprong en ontwikkeling van de Latijns-Amerikaanse filosofie (ISWW Uitgevers) in Het zoekend hert. “De Latijns-Amerikaanse filosofie is een denken dat zich bewust is van zijn koloniale verleden én van zijn eigen wortels,” aldus Wil Heeffer. “Een combattief denken dat zich fundeert op een wij, het erfgoed van moeder aarde, la Pachamama.” Invloedrijke denkers zoals José Martí en Enrique Dussel streven naar een betere wereld, zonder slaven en barbaren. “Een wereld van Buen vivir, zonder economische dwang, waarin het leven in alomvattende zin centraal staat en waarin de politiek tot doel heeft om mens en natuur veilig te stellen.”

De boekpresentatie, op dinsdag 30 april 2019 om 20 uur, bestaat uit een lezing door de auteur, gevolgd door een dialoog met Prof. em. Rik Pinxten, filosoof en antropoloog. Inkom: € 12. Maar wie ter plaatse het nieuwe boek koopt (€ 24,95), krijgt de entreeprijs terug. Inschrijven is verplicht: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo