Denkers van de intieme inkeer – Nieuwe cyclus

DENKERS VAN DE INTIEME INKEER. Over het verlangen naar verstilling is een nieuw en origineel filosofieproject van Het zoekend hert ° The searching deer met 11 lezingen, een mini-expo en een meesterklas. Het project loopt van 23 september 2018 tot en met zondag 26 mei 2019. In de lezingen tekenen filosofische auteurs en academici een historisch traject uit waarin uitzonderlijke denkers en kunstenaars aan bod komen die gefocust waren op verstilling, verdieping, herbronning.

1 – De noodzaak van verstilling en de ‘twi twi’ van Rosa Luxemburg Dr. Joke Hermsen – 23-09-2018

2 – Lao Tse en het kalme hart voor de Tao Prof. Carine Defoort – 14-10-2018

3 – Epicurus en de vriendschap in het verborgene Prof. Keimpe Algra – 18-11-2018 (verschoven naar: 27-01-2019)

4 – Meister Eckhart en de fascinatie voor de zelfloosheid Dr. Marc De Kesel – 16-12-2018

5 Francesco Petrarca en de combinatie van engagement en reflectie Prof. Jan Papy – 20-01-2019

6 – Jacob Böhme en de natuurlijke zindering van het morgenrood Prof. Inigo Bocken – 17-02-2019

7 – Emily Dickinson en het schrijverschap in eerlijke eenzaamheid Ivo van Strijtem – 17-03-2019

8 – Ludwig Wittgenstein en de kunde van het wissen Dr. Elisabeth Van Dam – 14-04-2019

9 – Thomas Merton en de hunker naar mystieke tradities Dr. Jan-Hendrik Bakker – 12-05-2019

10 Het belang van de intieme sfeer voor het denken en dichten Bernard Dewulf & Patricia Jozef – 26-05-2019

De lezingen vinden telkens telkens plaats op zondagen om 11 uur. Inschrijven is verplicht: hetzoekendhert@gmail.com. De inkomprijzen bedragen 16 euro voor de openingslezing en de synthese, telkens 12 euro voor de andere lezingen. De speciale programmabrochure met themateksten en bio’s van de sprekers is gratis voor alle inschrijvers en wordt voor 5 euro (portkosten inbegrepen) toegestuurd aan alle geïnteresseerden die ons via mail hun naam en postadres bezorgen: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo