‘DE TEGENHANGERS’ – een schrijfproject

FILOSOFISCHE ESSAYS DOOR JONGE EN DIVERSE STEMMEN

Begin september 2018 zonden filosofiehuis Het zoekend hert en cultureel maatschappelijk tijdschrift Streven samen een oproep de wereld in omdat zij op zoek waren naar jonge en diverse stemmen die op literaire of poëtische wijze filosofisch kunnen reflecteren. Uiteindelijk realiseerden die stemmen schitterende essayistische teksten.

De selectiecommissie, bestaande uit Ludo Abicht, Tinneke Beeckman, Annemarie Estor, Eddy Strauven, Walter Van Dam en Walter Weyns, gaf aan twaalf jonge denkers en schrijvers de kans hun essays te realiseren tijdens de lezingen van het project ‘Denkers van de intieme inkeer’ en vervolgens te publiceren in tijdschrift Streven, tot en met november 2019:

Mira Aluç – Samira Atillah – Inge De Bal – Yousra Benfquih – Liselotte Cortoos – Michiel Cox – Sanne Huysmans – Imane Kostet – Bert Leysen – Ruben Macquoy – Simon Marijsse – Sebastian Müngersdorff

De organisatoren noemden deze creatieve denkers en schrijvers ‘De Tegenhangers’ omdat we van hen nieuwe, aparte, eventueel eigenzinnige perspectieven verwachtten. De opdracht aan hen was dat zij elk reflecteerden over een van de lezingen in het filosofische programma ‘Denkers van de intieme inkeer. Over het verlangen naar verstilling’ van Het zoekend hert. Mede dankzij de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) konden de jonge auteurs gehonoreerd worden.

In de opeenvolgende edities van het tijdschrift Streven verschenen volgende bijdragen:

 • #1: Samira Atillah: Omdat het moet. Ongelijke strijd en verstilling in populistische tijden. Een reflectie op de lezing van Dr. Joke J. Hermsen over De noodzaak van verstilling.
 • #2: Lieselotte Cortoos: Taoïsme, een wandeling. Een dichterlijk essay geïnspireerd door de lezing van prof. Carine Defoort over Lao Tse en het kalme hart voor de Tao.
 • #3: Sanne Huysmans, schrijfster en jongste teamlid van Het zoekend hert, reflecteerde, bij wijze van inleiding, over Twee modi van verborgenheid.
 • #4: Bert Leysen: Engagement en reflectie in het dichterlijke denken. Geïnspireerd door de lezing van prof. Jan Papy over Francesco Petrarca.
 • #5: Simon Marijsse: Doch glücklich bin ich nicht. Een essay “dat een asteriks wenst toe te voegen aan het laatste hoofdstuk van Marc De Kesels boek Zelfloos”.
 • #6: Ruben Macquoy. Aanwijzigingen voor hedendaagse epicuristen. Hij reageert met dit stuk op een lezing van Keimpe Algra over Epicurus.
 • #7: Mira Aluç: Vergeven en het wonder. De schrijfster reageert met dit stuk op een lezing van Inigo Bocken over Jacob Boehme.
 • #8: Imane Kostet: Eerlijke en niet zo eerlijke eenzaamheid in metaforische ballingschap. Deze schrijfster reageerde met dit stuk op een lezing van Ivo Van Strijtem over Emily Dickinson.
 • #9: Inge De Bal: Niet langs hier. Deze auteur reageert op een lezing van Elisabeth Van Dam: ‘Ludwig Wittgenstein en de kunde van het wissen’.
 • #10: Sebastian Müngersdorff: Eenzaamheid in meervoud. De auteur reageert met dit stuk op een lezing van Jan-Hendrik Bakker over Thomas Merton.
 • #11: Michiel Cox: Brief aan Patricia Jozef. De auteur reageert met dit stuk op een lezing van filosofe en romanschrijfster Patricia Jozef over het belang van de intieme sfeer voor het denken en dichten.
 • #12: Yousra Benfquih: Wilde marjolein en sterrenrood. Deze auteur chreef een kortverhaal dat vertrekt vanuit het schilderij dat Bernard Dewulf tijdens zijn lezing rond de “stolpstilte” centraal zette, namelijk ‘Nighthawks’ van Edward Hopper.

 

Voor alle artikels: zie www.streven.be.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo