NICCOLO MACHIAVELLI – Dr. Tinneke Beeckman

MEESTERKLAS OP KRUKKEN 

NICCOLO MACHIAVELLI – Dr. Tinneke Beeckman

Op de eerste drie zaterdagen van juni 2016 organiseert Het zoekend hert een nieuwe Meesterklas op krukken. Dr. Tinneke Beeckman bestudeert de Discorsi van Machiavelli dan nauwgezet, samen met 12 leerlingen. Deze studie is extra de moeite waard nu het filosofische topwerk prachtig wordt heruitgegeven door Ambo-Anthos.

In zijn Discorsi vergelijkt Niccolò Machiavelli (1469-1527) de geschiedenis van het oude Rome, zoals beschreven door Livius en andere klassieke geschiedschrijvers, met de eigentijdse geschiedenis van Florence en Italië. De Florentijn formuleert daarbij gedachten over staatkunde en de condition humaine, die tot vandaag een inspiratiebron zijn voor historici, politicologen en filosofen. Algemeen worden de Discorsi als belangrijker beschouwd dan het beroemde Il principe (De Vorst). Diepzinniger dan dat hoofdwerk, bieden deze verhandelingen puik inzicht in de cynisch-realistische benadering van politieke macht. Dit werk wordt door Dr. Tinneke Beeckman geduid in de totaliteit van het denken van Machiavelli. Zij wijst daarbij op het belang van essentiële begrippen bij hem, zoals necessita, fortuna en virt.

Voor de inschrijvingsprijs van €98 krijgt u ook het nieuwe boek (waarde €29,95) en gratis drinks. Enige voorkennis is aangewezen, ook geduld en aandacht zijn wenselijk. Aan de kandidaat-deelnemers wordt gevraagd een beknopte motivering in te zenden – van maximaal 100 woorden.

Deze Meesterklas Machiavelli vindt plaats op 4, 11 en 18 juni 2016, van 14 tot 17 uur. Deelnameprijs, inclusief het nieuwe boek van Ambo Anthos: € 98. Stuur meteen uw motivering naar: hetzoekendhert@gmail.com.

Dr. Tinneke Beeckman studeerde filosofie aan de ULB en moraalwetenschappen aan de VUB. Als jonge doctor in de wijsbegeerte publiceerde zij over Freud, Nietzsche en Heidegger, daarna de boeken Spinoza, filosoof van de blijheid en Door Spinoza’s lens. Haar jongste boekwerk, Macht en onmacht, Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de verlichting, werd in 2016 genomineerd voor de Socrates Wisselbeker.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo