Macht en onmacht – boek van Tinneke Beeckman

Dr. Tinneke Beeckman presenteert haar nieuwste boek Macht en onmacht in Het zoekend hert, hierin ondersteund door Dr. Herbert De Vriese (1973), docent filosofie aan de UAntwerpen. In dit boek reflecteert zij over de oorzaken van een maatschappelijke vertwijfeling.

Op erudiete wijze beschrijft Tinneke Beeckman hoe de commotie rond de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo aantoont dat verlichtingsidealen als het streven naar waarheid en gelijkheid definitief in onbruik zijn geraakt. In de plaats daarvan overheerst een ambigu postmodern denken, dat voortdurend verwarring schept en waarheidsaanspraken onmogelijk maakt. Ontsporingen als sinister fundamentalisme en hardnekkig neoliberalisme zijn daarvan het gevolg. Aan de hand van historische en actuele denkers legt Tinneke Beeckman de gevoeligheden van de hedendaagse democratie bloot en toont ze waar er mogelijkheden zijn tot herstel. In haar zoektocht voorbij de onmacht ontmoet ze onder meer Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, George Orwell, Jean-Paul Sartre, Claude Lefort, Luc Ferry en Susan Neiman.

Zondag 11 oktober 2015 om 11 uur in Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem-Antwerpen. Inkom: € 14, maar wie het boek koopt, krijgt meteen € 5 terug en mag deelnemen aan de receptie met bubbels en knabbels. Reserveren is verplicht: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo