Denkers van de radicale ommekeer – totaalproject

Over het eeuwige verlangen naar een nieuw begin

Bepaalde markante filosofen uit het verleden blijven boeiend, inspirerend en voorbeeldkrachtig omdat ze de incarnatie waren van een radicale ommekeer, zowel in de werkelijkheid als in het denken. In ons nieuwe filosofieproject Denkers van de radicale ommekeer staan 10 lezingen op het programma, naast een meesterklas, een expo en een kunstwandeling. In de lezingen komen meesterdenkers aan bod die toekomst kunnen schenken – of ons tenminste doen verlangen naar een nieuw begin, vanuit onszelf.

PROGRAMMA VAN DE LEZINGEN:

1 – 2709-2015 – Socrates: radicale ommekeer of verankerde innovatie? Prof. Ineke Sluiter

2 – 18-10-2015 – Jean-Jacques Rousseau en de tragische strijd tegen het verlangen – Prof. Frank Albers

3 – 08-11-2015 – Immanuel Kant en de revolutie in het kennende denken Prof. Erik Oger

4 – 13-12-2015 – Henri David Thoreau en de kracht van de autarkieDr. Jan-Hendrik Bakker

5 – 17-01-2016 – Karl Marx en het verlangen naar een wereldrevolutieProf. Ludo Abicht

6 – 14-02-2016 – Friedrich Nietzsche en het belang van een nieuwe moraalProf. Paul Van Tongeren

7 – 20-03-2016 – Edmund Husserl en het moderne objectiviteitsideaal Prof. Gert-Jan van der Heiden

8 – 17-04-2016 – Hans Jonas en de nood aan een ecologische ommekeerDr. Pieter Lemmens

9 – 22-05-2016 – Ivan Illich en de behoefte aan een nieuwe levensstijlProf. Hans Achterhuis

10SYNTHESE – 19-06-2016 – Radicale filosofieën voor de toekomst Prof. Johan Braeckman

Denkers van de radicale ommekeer wordt een filosofisch project met lezingen, maar ook met een expo en een meesterklas, waarover later meer. Alle lezingen vinden plaats op zondagen om 11 uur. Afspraak in Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem-Antwerpen. Inkomprijs per lezing: € 9. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo