Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE

Op vrijdag 16 januari 2015 vond in Het zoekend hert de startvergadering plaats van het Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE. Dit nieuwe overleg- en creatieplatform voor filosofische initiatiefnemers uit de Lage Landen boog zich over de organisatie van een paar nieuwe projecten, zoals een filosofische contactdag en een digitale informatiebank.

Dit forum voor filosofie kwam tot stand met steun van het BesteBuren-matchingfonds naar aanleiding van 20 jaar cultureel akkoord Vlaanderen-Nederland. De algemene objectieven van het forum zijn het verstevigen van de verbondenheid tussen bestaande initiatieven in Vlaanderen en Nederland, het transparant maken van filosofische initiatieven naar jongeren, en het betrekken van een breed publiek bij de filosofie.

Bijzonder aan de forumwerking is het vlottende karakter. De eerste jaarvoorzitters, Dr. Tinneke Beeckman en Prof. Hans Achterhuis (vooraan op de foto), blijven hun functie waarnemen tot einde februari 2016 om daarna door een ander duo vervangen te worden. Bij elke nieuwe bijeenkomst wordt het deelnemersbestand voor de helft vernieuwd. Zo kunnen voldoende filosofen, organisatoren en andere initiatiefnemers betrokken worden. Om tot een degelijke selectie te komen van kandidaat-deelnemers is een longlist opgesteld, die wordt aangesproken in functie van de thema’s die op de agenda staan.

Het volgende forumoverleg vindt plaats op vrijdag 25 september 2015, in de Internationale School voor Wijsbegeerte, ISVW in Leusden (Amersfoort). Wie intussen graag over de werking wil geïnformeerd worden, kan contact opnemen via het mailadres: forumvoorfilosofie@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo