Erfgoeddag 2015 – met uitgever Patrick Everard

De opmerkelijke Nederlandse uitgever Patrick Everard, stichter en directeur van Historische Uitgeverij, is een verre nazaat van twee Vlaamse burgemeesters uit de negentiende en twintigste eeuw, Frans Van Hombeeck sr. en Frans Van Hombeeck jr..

Deze excellente uitgever van Aristoteles en de belangrijkste geschiedvorsers van de Lage Landen getuigt tijdens een lezing in Het zoekend hert over het verband tussen het persoonlijke en het culturele – en over het kwaliteitsvolle uitgeven van filosofie en historische studies als het doorgeven van een culturele erfenis. Vanaf 13.30 uur stipt. Naar aanleiding van Erfgoeddag wordt om 16 uur ook een bezoek gebracht aan de begraafplaats van Berchem, aan de overzijde van het filosofiehuis, waar zich de grafmonumenten bevinden van de voorvaders van Patrick Everard.

Zondag 26 april 2015, in filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem-Antwerpen. Lezing om 13.30 uur. Wandeling naar begraafplaats, onder leiding van stadsgids Alex Elaut, om 16 uur. Ter gelegenheid van Erfgoeddag zijn deze activiteiten GRATIS. Voor de lezing is reserveren wel verplicht: hetzoekendhert@gmail.com of 0473 68 66 65. Voor meer informatie: www.erfgoeddag.bewww.historischeuitgeverij.nlwww.deburen.eu.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo