FACE-TO-FACE PHILOSOPHY – IN PRIMEUR

Filosofische contactdag voor de Lage Landen

FACE-TO-FACE PHILOSOPHY 

Het Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE, waarvan Het zoekend hert één van de vier initiatiefnemers is, organiseerde op zaterdag 24 oktober 2014 de eerste editie van Face-to-face Philosophy – Filosofische contactdag voor de Lage Landen in de schoot van het Brainwash festival in Amsterdam.

Dertig filosofiedeskundigen uit Nederland en Vlaanderen, waaronder hoogleraars in de wijsbegeerte, filosofische organisatoren, socratische gespreksleiders, denkers en auteurs, knappe uitgevers van filosofietijdschriften en boeken gingen die dag heel graag tête-à-tête gesprekken aan.

Zo luidde het opzet: “Heeft u plannen op het vlak van praktische filosofie? Wilt u graag verder studeren of doctoreren? Wilt u een essay of boek schrijven – en het ook gepubliceerd krijgen? Wilt u zelf een filosofische praktijk beginnen, een filosofiecafé of andere organisatie of evenement? De ervaringsdeskundige van uw keuze geeft advies tijdens een persoonlijk en indringend overleg. Bij sommige filosofen en auteurs kunt u trouwens ook een gesprek aangaan over meer theoretische of diepzinnige filosofische thema’s. De gesprekken zijn gratis voor deelnemers aan het filosofiefestival Brainwash en duren telkens 20 minuten.”

Op het programma staan 15 Vlaams en 15 Nederlandse filosofiedeskundigen. Zegden al principieel hun medewerking toe: Prof. Patrick Loobuyck, Dr. Tinneke Beeckman, Dr. Maarten Boudry, uitgever Stefaan Werbrouck van Houtekiet en hoofdredacteur Leon Heuts van Filosofie Magazine. Staan allicht ook open voor een tête-à-têtegesprek: Prof. Paul Cliteur, Prof. em. Fons Elders, Prof. Han van Ruler, de uitgevers Leonoor Broeder van Atlas Contact, Katrijn Van Hauwermeiren van De Bezige Bij en Solange de Boer van Octavo, alsook Marli Huijer, Denker des Vaderlands in Nederland.

Face-to-face philosophy vond plaats op zaterdag 24 oktober 2015 in de beroemde theaterstraat Nes in Amsterdam, van 14 tot 18 uur. De contactdag wordt georganiseerd door Het zoekend hert en Brandstof, met steun van BesteBuren. Meer info: www.brainwashfestival.nlwww.hetzoekendhert.be.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo